<< >>

Příspěvky z roku 2015

Od začátku konfliktu na východní Ukrajině uběhl již více než rok, ale situace vnitřních uprchlíků v této zemi zůstává obtížná. Projekt Adry podporující uprchlíky, kteří nacházejí dočasný azyl v tzv. kolektivních centrech, se přechýlil do druhé poloviny svého trvání. Nastal proto ten správný čas, aby se náš tým z Prahy vypravil do Kyjeva na krátkou monitorovací cestu. Více…

redakce - AIS 27. května 2015Humanitární pomoc

V Ostravě se věřící Církve adventistů sedmého dne sešli v sobotu 23.5. k slavnostní konferenční bohoslužbě. Sportovní hala Sareza byla téměř zaplněná dětmi, mládeží, střední generací i staršími členy. Dopoledne i odpoledne sloužil kázáním Božího slova Corrado Cozzi, vedoucí oddělení komunikace a náboženské svobody na ústředí Inter-evropské divize církve v Bernu. Celá slavnostní bohoslužba byla obohacena písněmi a svědectvím dětí, mládeže, sborovým zpěvem, mandolínovým souborem a dalšími vstupy. V závěru shromáždění představil znovuzvolený předseda Moravskoslezského sdružení Karel Staněk (na snímku) vizi pro další konferenční období. Cílem je vytvářet autentickou a srozumitelnou církev, která bude otevřeným společenstvím vnímající hlas Ducha svatého, rostoucí v duchovnosti, vztazích a službě svému okolí. Tato vize vychází z textu bible zapsaného v Janově evangeliu 15,7.8: „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky“. Záznam slavnosti je k dispozici na internetové komunitní síti YouTube.

Více…

redakce - AIS 26. května 2015Ze života církve

Slavnostní společná bohoslužba moravských a slezských sborů církve adventistů se uskuteční v sobotu 23.5. od 9 hodin v hale Sareza (zimní stadion) v Ostravě – Porubě, Čkalovova 20 (GPS: 49.830422; 18.175467). K shromážděným promluví vedoucí církevní služby komunikace a náboženské svobody ve střední Evropě Corrado Cozzi (na snímku) z Bernu, předseda Česko-Slovenské unie církve Mikuláš Pavlík a předseda Moravskoslezského sdružení sborů Karel Staněk, zahrají a zazpívají hudebníci a zpěváci ze zúčastněných sborů. Odpolední program má začít ve 14 hodin. Slavnost bude v přímém přenosu i ze záznamu na internetové komunitní síti YouTube.

Více…

redakce - AIS 19. května 2015Ze života církve

Biblické výzvy k rozumnému životu služby uprostřed pošetilé sebestřednosti světa, k vytrvalosti v lásce uprostřed odcizení, k odvaze víry „vystoupit z lodi“ a vyjít vstříc novým zkušenostem blíže Bohu a lidem připomněli na slavnostní společné bohoslužbě sborů církve adventistů z Čech v Hradci Králové vedoucí služby církve mládeži ve střední Evropě Stephan Sigg a nový předseda Českého sdružení sborů Vít Vurst. Bohoslužbu v centru Aldis, které se zúčastnilo více než 1200 lidí, doprovodili působivou duchovní hudbou zpěváci a hudebníci z celých Čech. Předseda Česko-Slovenské unie církve Mikuláš Pavlík zde poděkoval bývalému vedení sdružení a představil nově zvolené vedoucí. Formou krátkých dokumentárních filmů z produkce adventistické televize HopeTV se prezentovaly různé druhy služby a duchovní svědectví ze života církve v Čechách. Záznam celé bohoslužby je k dispozici na internetové sociální síti YouTube.

Více…

redakce - AIS 19. května 2015Ze života církve

V posledním březnovém víkendu se děti z Klubu Pathfinder – Bobří stezky (ze Zlínského okrsku) a někteří další kamarádi sjeli do Žlutavy u Napajedel. Čekala je v místní sokolovně akce Jarní tání 2015 s podtitulem Princ egyptský. Dopolední část sobotního dne se děti věnovaly společnému zpívání – chválení Pána Boha, modlitbám, práci ve skupinkách a poslechu příběhu Mojžíšova syna,  který představil kazatel Oldřich Svoboda.

Více…

redakce - AIS 15. května 2015Pathfinder, Ze života církve, Ze života sborů

Česká televize uvede v neděli 17.5. od 12.50 hodin ve svém pořadu Sváteční slovo kazatele Církve adventistů sedmého dne Víta Vursta, který zde promluví na téma Odvaha. Zamyšlení je inspirováno příběhem Bible o Davidovi a Goliášovi. Záznam pořadu bude k dispozici na internetových stránkách České televize.

redakce - AIS 15. května 2015Nezařazené

Devatenáctiletý Jakub Tomášek, student skladby a dirigování na Pražské konzervatoři a člen sboru církve adventistů v Poděbradech, představil v Praze premiérovým provedením svou kantátu Otče náš. Monumentální skladbu inspirovanou Ježíšovou modlitbou z Bible provedl mladý autor s orchestrem, sbory a sólisty ve zcela zaplněném koncertním sále konzervatoře.

 

Více…

redakce - AIS 13. května 2015Nezařazené

Blíž Bohu, blíž lidem. Tak zní téma slavnostní společné bohoslužby sborů Církve adventistů sedmého dne z Čech, která se uskuteční v sobotu 16.5. od 9.30 hodin v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové na Eliščině nábřeží 357 (GPS: 15.83272 x 50.21572). Ke shromážděným zde promluví Stephan Sigg (na snímku) z Bernu, vedoucí služby církve mladým lidem ve střední Evropě, zahraje a zazpívá řada hudebníků a zpěváků. Odpoledne od 14.30 hodin čeká účastníky nový dokumentární film internetové televize HopeTV o církvi adventistů v Čechách a rozhovory s novými vedoucími Českého sdružení sborů zvolenými na nedávné konferenci. Zajištěny jsou polední občerstvení polévkou, pití, místnost pro rodiče s dětmi. Přímý přenos a záznam z akce bude k dispozici na profilu HopeTV v internetové sociální síti YouTube.

redakce - AIS 12. května 2015Nezařazené

V Brně se v termínu 29. – 31. 5. 2015 uskuteční tradiční setkání mladých lidí Veletržní, kterou pořádá moravská mládež Církve adventistů sedmého dne. Hlavním hostem bude Petr Staš, do programu jsou zařazena i různá soustředění s dalšími zajímavými hosty. Téma je: Funguje to?! V sobotu večer bude také duchovní pouť a koncert skupiny Only his. Všechny důležité informace (včetně programu) jsou na webu www.veletrzni.eu.

redakce - AIS 11. května 2015Nezařazené

Viacúčelová športová hala „Aréna Poprad“ hostila v sobotu 9. 5. 2015 slávnostnú spoločnú bohoslužbu zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Slovensku. Viceprimátor podtatranského Popradu Pavol Gašper pozdravil účastníkov konferencie slovami: „Želám vám všetkým, aby sa vás Boží Duch dotkol. Ste svetlom sveta!“ Svoje dojmy vyjadril nasledovne: „Sú tu ľudia, ktorí poznajú Boha, ktorých pozná Boh.“ Predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi Mikuláš Pavlík poďakoval doterajšiemu vedeniu Slovenského združenia a predstavil nové vedenie. Kázaním poslúžil podpredseda celosvetovej Generálnej konferencie cirkvi Lowell Cooper.

Více…

redakce - AIS 11. května 2015Ze života církve