<< >>

Od 9. do 16. dubna 2017 se uskuteční 9. ročník akce s názvem Celonárodní čtení Bible. Koordinuje a organizačně ji zaštiťuje Nadační fond Bible21. Každoročně se akce účastní desítky měst z celé České republiky. Akci v letošním roce zaštítil i ministr kultury Daniel Herman.

Čtení Bible je mediálně přitažlivé a podle zkušeností z předchozích ročníků je dobře přijímáno lidmi ve městech a obcích. Veřejné čtení je organizačně i finančně nenáročnou akcí.

Celonárodní čtení Bible vytváří prostor pro setkání. V atmosféře, kterou Celonárodní čtení Bible vytváří, mají zúčastnění možnost setkat se s Biblí a jejími hodnotami či se sebou samými, ať již prostřednictvím čtení samotného či rozhovoru, hudby, umění, zážitku – každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží.

Informace o akci, seznam měst, v nichž Celonárodní čtení Bible bude probíhat, materiály ke stažení včetně podrobného manuálu přípravy akce i nabídka Biblí pro tuto akci je na webových stránkách www.ctenibible.cz.


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 27. března 2017 Inspirace