headerA
header9
header8
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
21. Říjen 2016
gk_vybor_m

Celkem 315 delegátů zastupujících 19,5 milionů členů církve adventistů ve více než 200 zemích se setkalo v Silver Spring v Marylandu k výročnímu jednání Výkonného výboru Generální konference, jenž je nejvyšším rozhodovacím orgánem světové církve po zasedání Generální konference, které se koná každých pět let.

Více…

20. Říjen 2016
buh-versus_m

Křesťanská studentská iniciativa INRI road ve spolupráci se sborem církve adventistů na pražských Vinohradech minulý pátek zahájila volné pokračování diskuzních večerů 7SEDM s názvem BŮH VERSUS…

Sedm pátečních zastavení je diskuzí, dialogem i polemikou. Čtyři profesionálové svého oboru vyjadřují postoj k daným křesťanským tématům a zohledňují do něj poznatky načerpané během získané praxe. Jsou konfrontováni s věcnými a logickými argumenty v duchu teze: „Kdyby byl Bůh, nemohly by se dít špatné věci a život by dával konečně smysl“. V menších diskusních skupinách má pak každý návštěvník prostor se k řečenému vyjádřit.

Více…

19. Říjen 2016
koment0

Jacques B. Doukhan, profesor hebrejštiny a exegeze Starého zákona na Teologické fakultě Andrewsovy univerzity v USA, představil v neděli 9. 10. v Berrien Springs právě vydaný 544-stránkový komentář k 1. knize Mojžíšově jako první díl nového Biblického komentáře Církve adventistů sedmého dne, jehož je vedoucím editorem. Jacques Doukhan je v Česku a na Slovensku znám svými komentáři k biblickým knihám Daniel “Túžba zeme” a Zjevení Janovo “Křik nebes”. “Psát oficiální Biblický komentář církve není jako napsat svou knihu a předat ji vydavateli,” uvedl Jacques Doukhan. “Je to odpovědnost vůči církvi a mnoha očím, které se budou podle něj orientovat. Měl jsem řadu konzultantů, a protože šlo o Genesis, každý měl co říci.”

Více…

18. Říjen 2016
ruce

S možným nástupem ihned se lze ucházet o pracovní místa

v humanitární organizaci ADRA na pozici:

  • koordinátora komunikace s dárci
  • manažera fundraisingu
  • personalisty

Více…

18. Říjen 2016
kluby-zdravi_m

Jubilejní setkání při příležitosti 20. výročí vzniku Klubů zdraví pro vedoucí, aktivisty, spolupracovníky a sympatizanty Klubů zdraví – ať už bývalé, současné anebo budoucí – se uskuteční ve dnech 18.–20. listopadu 2016 v Ostravě.

Spolek Život a zdraví provozuje síť Klubů zdraví po celé České republice, kde se zájemci z řad široké veřejnosti mohou zúčastnit různých typů programů.

Více…

17. Říjen 2016

V sobotu 22. 10. se bude v rámci první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o tématu utrpení ve starozákonní knize Jób. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na otázky: Stávají se zlé věci jen zlým lidem? Proč to Jóbovi přátelé takto viděli? Jak reagovat na odsouzení mnoha lidí, kteří tvrdí, že kdyby byl Bůh, tak nebude tolik utrpení? A je opravdu Bůh Bohem lásky?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s učitelem Starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři církve adventistů doc. Jiřím Benešem.

K dispozici jsou materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

14. Říjen 2016
mirak

Dvaatřicátý ročník křesťanské mládežnické akce Mírák se bude konat v termínu 21.–22. října 2016 v prostorách auly Vysoké školy báňské v Ostravě-Porubě. Hlavní téma, které bude provázet tyto dva dny, nese název NIC.

Veškeré informace je možné najít na  www.facebook.com/mirakcz.

 

 

14. Říjen 2016
cena-evr-obcana

Ve středu 12. 10. 2016 převzal ředitel humanitární organizaca ADRA Česká republika Ing. Radomír Špinka při slavnostním ceremoniálu v Bruselu významné ocenění občanské angažovanosti – Cenu evropského občana. CIVI EUROPAEO PRAEMIUM udělil české pobočce Evropský parlament za rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc desítkám tisíc lidí v nouzi.

Více…

14. Říjen 2016
muzicka_m

Tento rok bude Múzička (dětská hudebně dramatická soutěž) na Moravě a Slezsku trochu jiná. Nepůjde v ní hlavně o soutěžení, ale o chválení Pána Boha. Přesto je pro všechny děti, které se programu zúčastní, připravena malá odměna.

Múzička začne v sobotu 5. 11. dětskou bohoslužbou v Olomouci, pokračovat bude odpolední částí, která bude plná zpěvu, hudby, recitací, připravena bude také výtvarná dílna a zajímavá videa. V neděli dopoledne proběhne florbalový turnaj, který organizuje oddíl Klubu Pathfinder v Olomouci.

Více…

12. Říjen 2016

V sobotu 15. 10. si sbory na celém světě v rámci tzv. „tematických sobot“ mohou připomenout zakladatele a průkopníky církve adventistů, zvláště pak život a dílo Ellen Whiteové.

Internetová televize HopeTV připravila krátké ohlédnutí za vznikem Církve adventistů sedmého dne.

 

Více…