<< >>

Adventistický teologický institut připravil ve spolupráci s nakladatelstvím Advent-Orion komentář s názvem „Zjevení Janovo: Průvodcem knihou Zjevení“. Autorem je Ranko Stefanovic.

V dnešním světě žádná jiná část Bible nevzbuzuje tolik nejrůznějších spekulací a senzacechtivých očekávání jako kniha Zjevení. Nemusí to tak ale být. V tomto přehledném průvodci knihou Zjevení představuje Ranko Stefanovic poslední biblickou knihu stručně, jasně a pro čtenáře nesmírně čtivým a srozumitelným způsobem.

zjeveni_obalkaAutor čtenáře provází knihou Zjevení kapitolu po kapitole a vysvětluje její jednotlivé části. Nejrůznější obrazy, symboly a vidění odhalují úžasné panorama vesmírného sporu mezi dobrem a zlem i konečného vítězství Ježíše Krista. Stefanovic v jednotlivých událostech představuje ohromující a úžasný obraz Boha Stvořitele, který nakonec zvítězí díky své spravedlnosti a lásce. Závěr dějin této země vrcholí ve chvíli, kdy se objeví z nebe přicházející Ježíš Kristus jako Král králů a Pán pánů.

Kniha je naplněna nadějí a radostným očekáváním budoucnosti. Jejím cílem je, aby se na jejích stránkách čtenář setkal se skutečnou hlavní postavou knihy Zjevení: Ježíšem Kristem.

 

Kniha je vázaná, má 256 stran a cenu 260 Kč. Knihu je možné získat v nakladatelství Advent-Orion.

 

Ukázka z knihy Zjevení Janovo: Průvodcem knihou Zjevení.

 

stefanovic

RANKO STEFANOVIC, PhD, je profesorem Nového zákona na Teologické fakultě Andrews University v USA. Ještě než vstoupil na akademickou dráhu, sloužil 18 let jako kazatel Církve adventistů sedmého dne v bývalé Jugoslávii. Je autorem rozsáhlého a podrobného komentáře knihy Zjevení (The Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation) i mnoha odborných článků v časopisech. Je vyhledávaným řečníkem i učitelem na teologických školách po celém světě. Rád také využívá příležitost promlouvat na setkání kazatelů, stanových shromážděních a v křesťanských společenstvích po celém světě.

 

Adventistický teologický institut ve spolupráci s nakladatelstvím Advent-Orion připravuje v roce 2017 ještě další tři komentáře. Prvním bude komentář ke knize Jozue od J. Beneše, dalším komentář k Evangeliu podle Marka od G. R. Knighta a posledním komentář ke knize Kazatel od J. Doukhana.


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 25. ledna 2017 Ze života církve