<< >>

Jubilejní 10. setkání členů celosvětové organizace adventistických laiků ASI z České a Slovenské republiky se uskutečnilo o víkendu 13. až 15. 11. v olomouckém hotelu Clarion. Hlavním řečníkem byl Mark Finley (na snímku), dlouholetý evangelista a bohoslovec z USA, který promluvil mimo jiné inspirován Ježíšovým výrokem z Evangelia podle Lukáše (10:2) „Žeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.“ Přítomní vybrali mezi sebou více než 1,3 milionu korun na řadu dobročinných a misijních aktivit plánovaných na příští rok. Mnohé iniciativy se na setkání představily svými stánky a prezentacemi. Pro účastníky byla připravena i hodnotná umělecká vystoupení a odborné semináře.

Představeny byly osvětový projekt Světem Bible, misie ASI-CS v Tanzánii, mládežnické misijní iniciativy Youth for Jesus, východoslovenský sociálně-evangelizační program Po ulici, duchovní péče sdružení Lékořice v pražské krčské nemocnici, studentské bohoslužby a programy INRI road, akce libereckého centra Gnerace, seniorské organizace 50 plus, misijní romské bohoslužby v severozápadních Čechách, sokolovské sdružení Pohlazení pomáhající sociálně vyloučeným dětem a rodinám, dobrovolnické centrum adventistické humanitární organizace ADRA v Českých Budějovicích a další. Představitelé podpořených projektů poděkovali členům ASI CS za podporu a společně všichni děkovali Pánu Bohu za jeho požehnání.

 


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 17. listopadu 2014 Inspirace, Ze života církve, Život víry, Životní styl