<< >>

Ve třetím červencovém týdnu se v malebném prostředí města Telč konalo jedinečné setkání neslyšících z České republiky, Německa a Polska. Šlo o tzv. „Biblický týden neslyšících“, při kterém měli účastníci možnost nejen společně lépe poznávat Bibli a její poselství, ale také se sdílet o své životní zkušenosti, modlit se či spolu trávit volný čas v přírodě a na výletech.

Hlavním hostem tohoto týdne byl Rolf Pöhler, profesor systematické teologie z německé Theologische Hochschule Friedensau. Jeho živé promluvy na téma „Křesťanství v každodenním životě“ se věnovaly důležitým oblastem života jako je modlitba, četba Bible, těžké životní otázky, ale i mezilidské vztahy či sexualita. Spolu s ním nad těmito tématy uvažovala skupina zhruba třiceti neslyšících a tlumočníků. V rámci celého týdne také účastníci společně navštívili Tábor a Prahu, kde se kromě prohlídky obou měst zaměřili především na místa spojená s osobou Mistra Jana Husa a s historií české reformace. Při závěrečné sobotní bohoslužbě se účastníci připojili k členům telčského sboru církve adventistů, s nimiž prožili v jejich modlitebně nezapomenutelné chvíle společenství a vzájemného obohacení.

Aktivní zapojení neslyšících do života Církev adventistů sedmého dne má svou dlouholetou tradici především v Německu, kde se církev této službě (včetně organizování „Biblických týdnů“) aktivně věnuje již více než 90 let. Bylo proto velmi milé, že němečtí adventisté přišli s nabídkou spolupráce s neslyšícími spoluvěřícími v Polsku a v Česku. V českém prostředí je tato služba zatím v počátcích, ale přesto již přináší své první výsledky. Do velké míry je závislá na obětavé práci tlumočníků, kterých je ale prozatím výrazný nedostatek. Česko-slovenská unie církve adventistů tyto aktivity výrazně podporuje a při svých plánech usiluje o to, aby byla církví otevřenou pro všechny a společenstvím bez bariér (bezbarier.casd.cz).

 

https://youtu.be/ld2B-AA6xAY

 Sdílet článek na:
redakce - AIS 8. srpna 2017 Ze života církve