<< >>

Křesťanská studentská iniciativa INRI road ve spolupráci se sborem církve adventistů na pražských Vinohradech minulý pátek zahájila volné pokračování diskuzních večerů 7SEDM s názvem BŮH VERSUS…

Sedm pátečních zastavení je diskuzí, dialogem i polemikou. Čtyři profesionálové svého oboru vyjadřují postoj k daným křesťanským tématům a zohledňují do něj poznatky načerpané během získané praxe. Jsou konfrontováni s věcnými a logickými argumenty v duchu teze: „Kdyby byl Bůh, nemohly by se dít špatné věci a život by dával konečně smysl“. V menších diskusních skupinách má pak každý návštěvník prostor se k řečenému vyjádřit.

Pozvání mezi řečníky přijali vysokoškolský pedagog a biblista doc. Jiří Beneš, dlouholetá předsedkyně Vězeňské duchovenské péče Renáta Balcarová, odborná asistentka při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Kateřina Veselá, Ph.D., teolog Josef Dvořák, Th.D. a kazatel církve adventistů Michal Balcar, M.A.

buh-versus_1

Jednotlivé diskuze kladou na jednu stranu Boha jako všeobjímající entitu a na tu druhou smysl života, zlo, vztahy, víru, náboženství a Bibli. Jejich případné propojení předpokládá ochotu klást otázky sobě i druhým a zájem o vlastní bytí.

„Smyslem akce je nalomit nejčastější klišé, která zaznívají na adresu křesťanství ze strany nevěřících lidí. Rovněž však cílíme k nalomení takových odpovědí, po kterých – nejednou zbrkle a nepromyšleně – sahají křesťané v upřímné snaze obhájit svůj světonázor“ říká jeden z moderátorů diskusních skupin.

buh-versus_2

Akce probíhá každý pátek až do 25. listopadu 2016 ve spodním sálu Barevné kavárny v Londýnské ulici 30 v Praze na Vinohradech.

Martin Pavlík


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 20. října 2016 Ze života sborů