<< >>

Příspěvky rubriky Církev ve světě

Delegáti celosvětové Generální konference (GK) církve adventistů konané v těchto dnech v americkém San Antoniu zvolili na dalších pět let dosavadního předsedu GK Teda Wilsona, redukovali a částečně obměnili tým místopředsedů (na snímku dole s partnery). Namísto dlouholetých devíti jich nyní bude šest. Novými místopředsedy jsou Guillermo E. Biaggi, Thomas L. Lemon a Abner De Los Santos, znovu zvoleni byli Geoffrey G. Mbwana, Ella S. Simmonsová a Artur A. Stele. Novým předsedou Interevropské divize církve pro západní a střední Evropu je devětapadesátiletý Portugalec Mario Brito (na snímku vpravo), který dosud působil jako vedoucí služby kazatelům a kaplanům v této oblasti. “Rád bych sjednotil naše věřící v Evropě k naplnění misie, kterou nás Kristus pověřil,“ uvedl magistr teologie Brito po svém zvolení.

Více…

redakce - AIS 8. července 2015Církev ve světě

Bezmála 2600 delegátů z celého světa přijelo do San Antonia v americkém Texasu na desetidenní 60. zasedání Generální konference Církve adventistů sedmého dne, které začíná ve čtvrtek 2. 7. v tamější hale Alamodome. Jednání budou sledovat další desetitisíce lidí, kapacita haly je 65 tisíc míst. Téma setkání zní „Povstaň! Zazáři! Ježíš přichází!“. Z církve v České a Slovenské republice je v San Antoniu společná dvanáctičlenná výprava vedená předsedou Česko-Slovenské unie církve Mikulášem Pavlíkem.

Více…

redakce - AIS 2. července 2015Církev ve světě

redakce - AIS 27. března 2015Církev ve světě, Inspirace, Život víry, Životní styl

V stredu 25.3. začala celosvetová akcia 100 dní modlitieb za zdar tohtoročného zasadnutia Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Na výzvu vedenia cirkvi sa členovia a priaznivci cirkvi na celom svete od 25.3. do 11.7. 2015 spolu modlia  za prítomnosť a mocné pôsobenie Ducha svätého v priebehu zasadania Generálnej konferencie 2. až 11.7. 2015 v San Antoniu v Texase. „Prosme o to, aby všetci členovia našej cirkvi plne prežívali prítomnosť Ducha Božieho a odovzdali sa Jeho vedeniu,“ uvádza sa vo výzve.

Více…

redakce - AIS 27. března 2015Církev ve světě

redakce - AIS 20. března 2015Církev ve světě, Inspirace, Život víry, Životní styl

redakce - AIS 18. března 2015Církev ve světě, Životní styl

Denise Hochstrasserová, která je vedoucí oddělení Služby žen v Interevropské divizi církve adventistů, navštívila ústředí církve pro Česko a Slovensko v Praze. Při této pracovní návštěvě mimo jiné představila projekty a programy určené pro ženy v církvi i mimo ni. “Denise je žena, jejíž srdce přetéká nejen láskou, ale i podporou a inspirací všech, se kterými přichází do styku. Cílem oddělení služby žen pod jejím vedením je rozvíjet spiritualitu ženy, pomoci jí rozpoznat její obdarování tak, aby následně tyto dary byly přínosem jak ve sborovém společenství, tak i mimo něj,“ uvedla vedoucí služby žen v Česko-Slovenské unii církve Renáta Chlebková.

Více…

redakce - AIS 12. února 2015Církev ve světě, Ze života církve, Životní styl

Sobota 24.1. je letos v Církvi adventistů sedmého dne po celém světě Dnem náboženské svobody spojeným se sbírkou na podporu svobodného šíření evangelia a na pomoc nábožensky pronásledovaným lidem a skupinám. John Graz, vedoucí oddělení, které má tuto oblast v církvi na starost, zaslal 8. ledna jménem církve soustrastný dopis vládě Francouzské republiky. Vyjádřil v něm lítost adventistů z nedávných nábožensky motivovaných teroristických útoků v Paříži a hlubokou účast s rodinami a přáteli zavražděných a se všemi zraněnými. „Děkujeme lidu Francie za položení základů pro tyto svobody a jejím autoritám za ochranu svobody projevu a vyznání,“ napsal v dopisu John Graz. K pařížské tragédii se vyjádřil také předseda Česko-Slovenské unie církve Mikuláš Pavlík (na snímku):

Více…

„Zdravé návyky mohou hrát v životě velkou roli. Mohou přidat kvalitu i délku vašemu životu,“ říká lékař Winston Craig, učitel dietologie na adventistické Andrewsově univerzitě v USA. „Prodloužení života by nebylo zajímavé, kdyby šlo jen o pár let navíc – v nemocech, s hendikepy a bez radosti ze života. Bylo však zjištěno, že ty samé změny životního stylu, které přidají roky k vašemu životu, současně vdechnou více života do vašich let.“

Více…

redakce - AIS 19. ledna 2015Církev ve světě, Inspirace, Životní styl

Církev adventistů sedmého dne vyzývá na přelomu roku k společným modlitbám. Ke své celosvětové akci Deset dnů modliteb zve i prostřednictvím videoklipů s příklady požehnání společných modliteb z Bible.

Více…