<< >>

Příspěvky rubriky Církev ve světě

Předseda Generální konference Církve adventistů sedmého dne Ted N. C. Wilson vyzval k věnování soboty 11. 10. Dni modliteb za západní Afriku, kde se šíří epidemie smrtelného viru ebola, a to zejména v zemích Guinea, Sierra Leone, Libérie, Senegal a Nigérie. „Modleme se společně v sobotu 11. října za to, aby Bůh zastavil šíření této bezprecedentní tragédie,“ uvedl Ted Wilson. Epidemie eboly již zahubila více než 2800 lidí. „Chci, aby adventisté sedmého dne po celém světě a konkrétně členové církve v západní a střední Africe divize věděli, že my, kteří sloužíme v ústředí církve, se za ně modlíme a že jsme všichni spojeni v jedné globální rodině vkládající svou naději v Boží moc,“ prohlásil předseda.

Více…

redakce - AIS 7. října 2014Církev ve světě, Humanitární pomoc

Podľa informácií poskytnutých miestnym vedením Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Ukrajine a v Rusku bol v sobotu 27. septembra 2014 zo zboru na východe Ukrajiny unesený tamojší kazateľ Sergej Litovčenko. Keďže ešte sále nie sú známe žiadne bližšie informácie o únoscoch, ani o tom, kde sa kazateľ nachádza, cirkev žiada veriacich na celom svete o modlitby.  V sobotu vtrhli počas bohoslužby s Večerou Pánovou neznámi muži vyzbrojení automatickými zbraňami  do modlitebne Cirkvi adventistov siedmeho dňa (CASD) v ukrajinskom meste Horlivka (Donecká oblasť). Muži boli oblečení v maskáčových kombinézach a s najväčšou pravdepodobnosťou patrili k separatistickej armáde, ktorá ovláda väčšinu Doneckej oblasti. „Prerušili bohoslužbu a pod ozbrojeným nátlakom rozohnali veriacich,“ približuje sobotné dianie predseda Ukrajinskej únie CASD. „Pastorovi Sergejovi Litovčenkovi prikázali zavrieť modlitebňu, prinútili ho nastúpiť do vozidla a odviezli ho neznámym smerom.“ Ozbrojenci sa podľa tvrdení vedenia únie vyjadrili nasledovne: „Toto je ortodoxná krajina a nie je tu miesto pre rôzne sekty.“ Snahu veriacich z Horlivky zistiť z akého titulu konajú, alebo kto ich takouto úlohou poveril, odbili slovami: „To nie je vaša starosť.“

Více…

redakce - AIS 2. října 2014Církev ve světě

Předseda celosvětové Církve adventistů sedmého dne Ted Wilson vydal prohlášení, v němž jménem církve vyjádřil znepokojení nad pronásledováním náboženských menšin v Iráku a Sýrii: „Je pro nás velkým smutkem a hlubokým znepokojením dozvídat se o tragédii v některých oblastech Iráku a Sýrie, kde jsou desítky tisíc křesťanů a dalších nevinných lidí násilím podrobeny pronásledování, nátlaku, zabíjení, zastrašování a upírání náboženské svobody. Naléhavě vyzývám všechny členy Církve adventistů sedmého dne po celém světě, aby se modlili za oběti tohoto extremismu a náboženské nesnášenlivosti. Musíme se také modlit za různé další náboženské menšiny, které jsou terčem útoků kvůli jejich náboženskému přesvědčení a víře. Je důležité, aby mezinárodní společenství jednotně konalo k zastavení pronásledování křesťanských věřících a dalších, kteří dosud žili v relativním míru se svými muslimskými sousedy na Blízkém východě po stovky let. Církev adventistů sedmého dne bude dělat vše pro to, aby pomohla obětem této nové tragédie odrážející naprostý nedostatek náboženské svobody, a budeme se upřímně modlit za pozitivní vyřešení této otřesné situace. Kéž se Duch svatý jako Utěšitel obzvláště přiblíží těm, kteří v těchto dnech čelí bezprostřednímu pronásledování a zabíjení.“

redakce - AIS 13. srpna 2014Církev ve světě, Prohlášení církve

Za účasti 1150 odborníků začala v úterý 8.7. v Ženevě druhá Globální konference o zdraví a životním stylu pořádaná Církví adventistů sedmého dne. Konference se účastní také česko-slovenská výprava tvořená vedoucím služby církve v ČR a SR v oblasti zdraví Bohumilem Kernem, lékařkami Jankou Noskovou, Hanou Kahleovou, Janou Krynskou, iniciátorem českých a slovenských klubů zdraví Romanem Uhrinem a dalšími. Tématem konference jsou nepřenosné nemoci. V úvodu vystoupil vysoký úředník Panamerické zdravotnické organizace Anselm Hennis (na snímku). Vyzval adventisty k tomu, aby se dělili se světem o své poznání v oblasti zdravého životního stylu. „Velmi na mne zapůsobil přesah, prosazování a misie vaší církve. Měli bychom se od vás učit, jak lépe měnit životy a dát lidem šanci na zdraví,“ uvedl Anselm Hennis.

Více…

redakce - AIS 12. července 2014Církev ve světě, Životní styl

Predseda Euro-Ázijskej divízie Cirkvi adventistov siedmeho dňa Guillermo Biaggi (na snímke) vyzval veriacich ku modlitbám za pokojné ukončenie násilného konfliktu na východe Ukrajiny. Urobil tak po rozhovore s Vladimirom Tkačukom, podpredsedom divízie a zároveň regionálnym riaditeľom adventistickej organizácie pre pomoc a rozvoj ADRA. Zároveň požiadal zbory po celej divízii, aby počas soboty 5.7. vykonali výnimočnú zbierku pre pomoc uprchlíkom a ďalšm obetiam nepokojov.

Více…

redakce - AIS 8. července 2014Církev ve světě, Humanitární pomoc

V rámci projektu Misia mestám sa v uplynulom mesiaci na Filipínach uskutočnila aj séria prednášok Teda N. C. Wilsona, predsedu Generálnej konferencie (GK) Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Prednášal na tému Zjavenie nádeje vo Filipínskom medzinárodnom kongresovom centre v Manile. Pred každou prednáškou mohli účastníci navštíviť aj výstavu zdravia Health Expo. Sprievodné podujatia zároveň prebiehajú na 76 miestach po celej Manile.  Predseda svetovej cirkvi prejavil vďačnosť a radosť z toho, že v deň jeho 64. narodenín mal možnosť zúčastniť sa slávnosti Svätého krstu. Počas misijného projektu v Manile sa pre Pána Boha rozhodlo približne 3100 sestier a bratov.

Více…

redakce - AIS 24. června 2014Církev ve světě

Približne 75 účastníkov sa počas veľkonočných sviatkov (7. – 21. 4. 2014) stretlo v nemeckej Altene na medzinárodnom kongrese Deaf, ktorý je príležitosťou zísť sa pre nepočujúcich adventistov a ich priateľov. V rámci Inter-Európskej divízie sa jednalo už o tretí ročník podujatia. Tento rok však bol spojený s oslavami 95. výročia založenia nemeckej asociácie nepočujúcich. Od chvál cez modlitby a spev až po duchovné slovo, všetky časti programu boli tlmočené do posunkovej reči v siedmych jazykových verziách súčasne. Kongres tak mohli naplno prežívať všetci zúčastnení, nech už pochádzali z Anglicka, Fínska, Francúzska, Kene, Lotyšska, Nemecka, Rakúska či Španielska. Výnimočný bol i rečník, študent teológie Henry Maina Kamau, ktorý sám s poruchou sluchu, pôsobí ako koordinátor komunity nepočujúcich v Keni.

Více…

redakce - AIS 7. května 2014Církev ve světě, Humanitární pomoc, Životní styl

Před blížícím se svátkem Velikonoc se v Jeruzalémě sešlo ve dnech 9. až 11.4. patnáct představitelů protestantských církví z Ukrajiny a Ruska, aby se v biblické kolébce křesťanství společně modlili za smíření obou národů a uklidnění dlouhodobě dramaticky zvýšeného politického napětí mezi oběma zeměmi. Církev adventistů sedmého dne zastupovali Oleg Gončarov (na snímku) z Moskvy, místopředseda Euroasijské divize církve zastupující adventisty ve 13 východoevropských a asijských zemích včetně Ukrajiny a Ruska, a Viktor Aleksejenko, předseda Ukrajinské unie církve. Duchovní se společně modlili za mír v obou zemích, za smírnou dohodu mezi Ukrajinci a Rusy, za Boží požehnání a lásku k bližnímu.   Více…

redakce - AIS 16. dubna 2014Církev ve světě

Celosvětová konference „K obrazu Božímu: Písmo. Sexualita. Společnost.“ uspořádaná Církví adventistů sedmého dne v jihoafrickém Kapském městě vyzvala k soucitu s lidmi žijícími v gay a lesbických vztazích. Zároveň potvrdila biblický postoj církve k manželství jako soužití jednoho muže s jednou ženou. Podle doktora Petera Landlesse (na snímku), lékaře, pastora a vedoucího oddělení zdraví při celosvětovém ústředí církve, nelze dnes jednoznačně určit, proč mají někteří lidé homosexuální orientaci. Podle něho jde o „komplexní souhru vrozených faktorů a prostředí.“

Více…

redakce - AIS 27. března 2014Církev ve světě

(Kyjev)

„Zveme všechny lidi dobré vůle, aby se k nám připojili v úsilí o mír, v neustálých modlitbách za mírové řešení všech konfliktů, vytváření atmosféry bratrství a spolupráce, aby přispěli k porozumění mezi různými kulturami a ideologickými systémy, budovali dobré vztahy mezi lidmi ze všech ras, národností, náboženství a politických přesvědčení,“ vyzvali v souvislosti s napětím a konflikty spojenými s mocenským převratem na Ukrajině a ruskou vojenskou okupací ukrajinského poloostrova Krym společně představitelé Církve adventistů sedmého dne z Ruské federace, Ukrajinské republiky, Běloruska, Moldavska a zemí Kavkazu. Zároveň vyzvali všechny členy církve adventistů, aby se zdrželi všech politických prohlášení a akcí, které by mohly eskalovat napětí.

redakce - AIS 13. března 2014Církev ve světě