<< >>

Příspěvky rubriky Církev ve světě

(Kyjev, Ukrajina)
Spoločenstvá Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Kyjeve žijú zborovým životom aj napriek pokračujúcim násilnym protestom proti vláde. Adventisti v meste uskutočňujú evanjelizačný projekt „Kyjev: mesto nádeje“. Predseda cirkvi na Ukrajine Viktor Aleksenko vyzval spoluveriacich k modlitbám za ich krajinu. Takisto ich požiadal, aby sa vyhýbali situáciám, pri ktorých dochádza k násiliu a aby ho nepodnecovali osobne, ani prostredníctvom sociálnych sietí provokatívnymi komentármi. „Je potrebné ľudí povzbudzovať skôr k tomu, aby konflikty riešili zmierlivou cestou,“ vysvetľuje svoje výzvy Aleksenko. Dodáva, že krestania by mali byť schopní nájsť spôsoby, ako svoje občianske a politické názory vyjadrovať v medziach zákona a bez porušovania osobných práv.

Více…

redakce - AIS 21. února 2014Církev ve světě
Liviu Olteanu

(Brusel, Belgie)
Za problematickou označil iniciativu Evropské nedělní aliance a s ní spřízněných poslanců Evropského parlamentu vedoucí oddělení náboženské svobody při ústředí Interevropské divize Církve adventistů sedmého dne ve švýcarském Bernu Liviu Olteanu (na snímku). Učinil tak po jednání Evropské nedělní aliance v úterý 21.1. s poslanci v Evropském parlamentu. „Úsilí o uzákonění plošného zákazu práce v neděli pro všechny země Evropské unie je problematické, nevhodné a může přinést přímou nebo nepřímou diskriminaci některých evropských náboženských menšin, jako jsou muslimové, židé, baptisté sedmého dne a adventisté sedmého dne,“ uvedl Liviu Olteanu. „Například věřící sdružení v křesťanské Církvi adventistů sedmého dne zachovávají po vzoru Ježíše Krista jako den odpočinku a bohoslužebných shromáždění biblickou sobotu. Miliony evropských občanů patřící k takovýmto náboženským menšinám mohou různým způsobem doplatit na zákon vymezující jen neděli jako den odpočinku pro všechny,“ vysvětlil Liviu Olteanu.

Více…

redakce - AIS 7. února 2014Církev ve světě

(Kolumbia, USA) Študijný výbor pre teológiu ordinácie (žien) – TOSC – skončil svoje predposledné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo od 21. do 25. januára 2014 v americkej Kolumbii v Marylande. Jeho členovia prerokovávali podklady, ktoré im zaslalo 13 lokálnych študijných výborov zo svetových divízií Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Väčšina divízií ordináciu žien ku kazateľskej službe priamo nepodporila, takmer všetky ale deklarovali ochotu prijať rozhodnutie, ktoré vzíde z celosvetového zasadnutia dvoch tisíc delegátov Generálnej konferencie cirkvi budúci rok v americkom San Antoniu. Priamo pre ordináciu žien do plnej duchovenskej služby sa vyslovili zástupcovia Intereurópskej, Transeurópskej, Severoamerickej, Severoázijsko-pacifickej a Juhopacifickej divízie. Stanovisko troch divízií, Interamerickej, Juhoázijsko-pacifickej a Východoázijskej, je otvorené s odkazom na rozhodnutie delegátov Generálnej konferencie.

Více…

redakce - AIS 5. února 2014Církev ve světě