<< >>

Příspěvky rubriky Církev ve světě

Česko-slovenská internetová televize HopeTV, která je součástí celosvětové sítě 45 národních adventistických stanic Hope Channel Internet Network s miliony diváků mnoha národností, se představila na nových stránkách. Jejich vývoj trval půl roku a tvůrci zapracovali všechny přípomínky diváků i změny související s probíhající transformací Mediálního centra církve v Praze. Nové stránky jsou kompatibilní i pro prohlížení na mobilních telefonech a tabletech, stovky pořadů v archivu jsou nyní lépe dohledatelné a přehledněji seřazené. Postupně jsou všechny pořady ukládány i na sociální síť YouTube, některé starší alespoň ve zvukové formě.

Více…

„Through My Hands“ – představení Boží lásky světu „svýma rukama“. Takové motto zvolili organizátoři historicky prvního mezinárodního kongresu pro neslyšící a hluchoslepé, který se konal 13.-16. května 2016 ve španělské Seville. Tohoto setkání se zúčastnili také 4 neslyšící adventisté z České republiky – Jitka a David Morávkoviz Prahy, Petr Sroka z Ostravy a Petr Ondrušek z Červeného Kostelce spolu s tlumočnicí do znakového jazyka Leonou Srokovou a kazatelem Oldřichem Svobodou. Kongres, kterého se zúčastnilo asi 250 neslyšících, hluchoslepých, tlumočníků a jejich přátel ze 13 zemí celého světa, byl organizován Generální konferencí Církve adventistů sedmého dne, která zapojení lidí se speciálními potřebami do života církve podporují organizačně i finančně.

Více…

Po rozhodnutí delegátů celosvětové Generální konference církve adventistů loni v americkém San Antoniu, kterým většinově odmítli návrh, aby výbory jednotlivých 13  organizačních celků církve na kontinentech (tzv. divizí) mohly podle svých potřeb samostatně umožnit ordinaci žen do plné duchovenské služby, pokračuje v církvi diskuse o tomto tématu. Do diskuse se zapojují i adventistické vysoké školy. Někteří ordinovaní učitelé a kazatelé požádali o zrušení své ordinace, aby měli stejné postavení jako jejich ženské kolegyně. Podle stanoviska Teologické fakulty na Teologické vysoké škole v německém Friedensau z 16.3.  ustanovuje současná praxe ordinace v církvi „jednu z forem duchovenského nástupnictví pěstující myšlení v intencích postavení a moci, které bylo v raném křesťanství neznámé.“

Více…

Představitelé Interevropské divize církve adventistů v Bernu vyjádřili jménem všech členů církve ve střední Evropě účast s blízkými obětí zničujících teroristických útoků spáchaných v pondělí 21.3. v Bruselu. „Mnoho lidí bylo vzato svým rodinám a přátelům, kteří je milovali. Byli přistěhovalci a Evropany, matkami a otci, dcerami a syny. Každý z nich byl součástí evropské rodiny,“ uvádí v kondolenci předseda Interevropské divize církve Mario Brito a cituje belgického předsedu vlády Charlese Michela: „Je to složitá a náročná doba, měli bychom tomu všemu čelit tím, že budeme spojeni.“

Více…

Vláda Slovinska ocenila tamější pobočku adventistické humanitární organizace ADRA bronzovou medailí za vynikající a pokračující práci během současné uprchlické krize v Evropě. Vyznamenání předala zástupcům ADRA Slovinsko ministryně obrany a civilní ochrany Slovinské republiky Andreja Katičová při slavnostním ceremoniálu ocenění dobrovolníků v Sevnici na jihovýchodě země za jejich obětavost a úspěchy při práci s uprchlíky.

Více…

redakce - AIS 22. března 2016Církev ve světě, Humanitární pomoc, Životní styl

Ve Vadso v severním Norsku, kde vláda zřídila uprchlické centrum, pořádají adventisté bohoslužby, na které zvou a obdarovávají účastníky z řad syrských uprchlíků Biblemi v arabštině a perštině, jejich rodných jazycích. V loňském roce přišel do Norska velký počet uprchlíků z válkou zmítané Sýrie. Jeden z nich, Elias Samer Nema, který si svou Bibli přinesl ze Sýrie, tyto bohoslužby s pomocí místních dobrovolníků vyhledal, pravidelně se jich zúčastňuje, vypráví ostatním v centru o Ježíšovi a vyslovil ve sboru přání pomoci uprchlíkům sehnat Bible. Starší sboru církve adventistů ve Vadso Hilde Huruová proto oslovila Norskou biblickou společnost a ta pro uprchlíky darovala Bible v arabštině a perštině.

Více…

Na Filipínách to bylo 10 tisíc lidí. V Zimbabwe 30 tisíc. Ve Rwandě nyní Církev adventistů sedmého dne připravuje společný křest 60 tisíc nových křesťanů. Nebo více. Řada velkých evangelizačních iniciativ pořádaných církví v této zemi má v květnu vyvrcholit největším hromadným křtem ve 153-leté historii církve. Tisíce tamějších pastorů a členů církve studují s lidmi Bibli, sdílejí s nimi rady pro zdravý život a zapojují se do veřejně prospěšných prací. Na květen se připravují evangelizační shromáždění na 2200 místech po celé Rwandě. V dalších letech se církev podobně zaměří na Rumunsko, Japonsko a Indii.

Více…

redakce - AIS 25. února 2016Církev ve světě, Ze života církve, Život víry

Z podnětu Teologické vysoké školy církve adventistů v německém Friedensau vyšla v mezinárodním akademickém vydavatelství Peter Lang v jeho studijní řadě Spisy z Friedensau pozoruhodná kniha od ředitele Teologického semináře církve v Sázavě, doktora Romana Macha (na snímku), Nepostižitelná makrostruktura Zjevení Jana: Komplexní literární uspořádání otevřeného textu (The Elusive Macrostructure of the Apocalypse of John: The Complex Literary Arrangement of an Open Text). Publikace je v anglickém jazyce, má 430 stran a předmluvou ji opatřil doktor Stephen I. Wright z londýnské Spurgeon’s College.

Více…

Přes určitou pomoc sborů při loňské uprchlické krizi se ukázalo, že reakce církve v Evropě na podobné velké výzvy současnosti je jen velmi pomalá a nesmělá. Uvádí to ve svém novoročním poselství předseda Interevropské divize Církve adventistů sedmého dne Mário Brito (na snímku). Ačkoli církev v Evropě není mezi těmi, jejichž členské základny strmě klesají, pokud se přístup vedoucích i členů církve zásadně nezmění, toto nebezpečí jí podle Mária Brita brzy dostihne. „Potřebujeme vést lidi z chaosu, strachu a nejistoty k Ježíši Kristu,“ vyzývá předseda. Přinášíme překlad celého jeho poselství:

Více…

K videu je možné si kliknutím na „Titulky“ spustit slovenský překlad.

redakce - AIS 9. prosince 2015Církev ve světě, Inspirace, Prohlášení církve