<< >>

Příspěvky rubriky Humanitární pomoc

S možným nástupem ihned se lze ucházet o pracovní místa

v humanitární organizaci ADRA na pozici:

  • koordinátora komunikace s dárci
  • manažera fundraisingu
  • personalisty

Více…

Jitka Chánová 18. října 2016Humanitární pomoc

Ve středu 12. 10. 2016 převzal ředitel humanitární organizaca ADRA Česká republika Ing. Radomír Špinka při slavnostním ceremoniálu v Bruselu významné ocenění občanské angažovanosti – Cenu evropského občana. CIVI EUROPAEO PRAEMIUM udělil české pobočce Evropský parlament za rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc desítkám tisíc lidí v nouzi.

Více…

Jitka Chánová 14. října 2016Humanitární pomoc

Země, která byla v roce 2010 zasažena ničivým zemětřesením, znovu čelí humanitární krizi. Hurikán Matthew, který ostrov zpustošil minulý týden, ovlivnil životy více než 2 milionů lidí, z toho téměř 1,5 milionů nyní nutně potřebuje pomoc.

  • Veřejná sbírka: č. účtu 66888866/0300, v. s. 378
  • DMS ve tvaru DMS ADRA na tel. č. 87 777

Více…

Jitka Chánová 11. října 2016Humanitární pomoc

V neděli 2. října 2016 proběhl v Praze 3. ročník charitativního ADRA běhu. Zúčastnilo se ho 248 běžců, včetně 56 dětí, a vybrala se krásná částka 74 386 Kč, která pomůže v případě mimořádných událostí či humanitárních katastrof jak u nás, v České republice, tak v zahraničí.

Více…

Jitka Chánová 9. října 2016Humanitární pomoc

Nadace ADRA vyhlásila 11. ročník udílení Ceny Michala Velíška – veřejné ocenění odvahy, slušnosti a pomoci při záchraně lidského života. Letošní nominace je možné zasílat do 9. října 2016 (nominační formulář). Hlasování bude probíhat online od 30. 10. do 6. 11. 2016.

redakce - AIS 6. října 2016Humanitární pomoc

Hostem veřejnoprávního Českého rozhlasu v pořadu Večerní host Radiožurnálu byl ve středu 14.9. zkušený adventistický vězeňský kaplan Pavel Zvolánek, vedoucí kaplanské služby církve v České a Slovenské republice a předseda nevládní organizace sdružující dobrovolníky z různých církví navštěvující odsouzené v trestu odnětí svobody Vězeňská duchovenská péče. Půlhodinový rozhovor s redaktorkou Radiožurnálu Zuzanou Burešovou je k dispozici zde:

Ve dnech 20. až 22. 9. se v Praze uskutečnilo pracovní setkání všech 32 ředitelů národních poboček adventistické humanitární organizace ADRA v Evropě za účasti 3 zástupců celosvětového ústředí ADRA International včetně jeho ředitele Jonathana Duffyho (na snímku). Obsahem třídenního setkání v hotelu Pyramida bylo jednání o novém celoevropském ústředí ADRA v Bruselu. Jeho ředitelem byl jmenován Joao Martins z Portugalska.

Více…

redakce - AIS 24. září 2016Humanitární pomoc

Adventistická humanitární organizace ADRA zve všechny zájemce na setkání těch, kteří se chtějí ve svých sborech a dalších místech zapojit do jakékoliv služby lidem ve svém okolí. „Získáte nápady, inspiraci a motivaci,“ zve koordinátorka ADRA aktivit ve sborech v ČR Jitka Chánová (na snímku). „Poradíme vám s jednotlivými kroky – dětem, mládeži, rodinám i seniorům. Zjistíte, která aktivita je pro vás vhodná a  která ne. Dozvíte se, jak pracují sestry a bratři v jiných sborech a která témata jsou v současné době v Adře nejaktuálnější. Vyberte si kterékoliv z deseti míst, kde se s námi můžete setkat.“

Více…

Jitka Chánová 16. září 2016Humanitární pomoc

Ministr zemědělství České republiky Marián Jurečka besedoval ve středu 7. 9. s vězni v jedné z nejtěžších a nejstarších českých věznic ve Valdicích. Do vězení přijel na pozvání tamějšího adventistického vězeňského kaplana  Pavla Zvolánka, a proto se nevyhnul osobní otázce týkající se jeho vztahu k Bohu. „Sám od sebe o těchto věcech nehovořím, ale pokud se mne někdo zeptá, tak nemám problém vyjádřit, co pro mne znamenají křesťanské hodnoty. Mou oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný domov, svoboda, solidarita, tolerance, pracovitost, poctivost, soucit, obětavost, odpovědnost za sebe, své blízké a své okolí,“ odpověděl ministr. Mariána Jurečku a Pavla Zvolánka před besedou s trestanci osobně přijal ředitel věznice Jiří Mach a jeho dva zástupci Jiří Karásek a Miloš Kaska, kteří mu představili problematiku zacházení s odsouzenými, jejich zaměstnávání a odpověděli na další ministrovy otázky, zejména týkající se následné péče po propuštění.

Více…

ADRA, o. p. s. nabízí na plný pracovní úvazek pozici koordinátora/ky programu Čalantika – slumové vzdělávací centrum v Bangladéši. Dále pozici vedoucího oddělení komunikace s veřejností a koordinátora/ky programu kampaně Mince denně.

Současně hledá dobrovolníky na administrativní výpomoc dobrovolníky pro organizační zajištění charitativního ADRA běhu, který se bude konat 2. října 2016 v parku Ladronka, Praha 6.

Více…

Jitka Chánová 8. září 2016Humanitární pomoc, Nezařazené