<< >>

Příspěvky rubriky Humanitární pomoc

Adventistická humanitární organizace ADRA zve všechny zájemce na setkání těch, kteří se chtějí ve svých sborech a dalších místech zapojit do jakékoliv služby lidem ve svém okolí. „Získáte nápady, inspiraci a motivaci,“ zve koordinátorka ADRA aktivit ve sborech v ČR Jitka Chánová (na snímku). „Poradíme vám s jednotlivými kroky – dětem, mládeži, rodinám i seniorům. Zjistíte, která aktivita je pro vás vhodná a  která ne. Dozvíte se, jak pracují sestry a bratři v jiných sborech a která témata jsou v současné době v Adře nejaktuálnější. Vyberte si kterékoliv z deseti míst, kde se s námi můžete setkat.“

Více…

Jitka Chánová 16. září 2016Humanitární pomoc

Ministr zemědělství České republiky Marián Jurečka besedoval ve středu 7. 9. s vězni v jedné z nejtěžších a nejstarších českých věznic ve Valdicích. Do vězení přijel na pozvání tamějšího adventistického vězeňského kaplana  Pavla Zvolánka, a proto se nevyhnul osobní otázce týkající se jeho vztahu k Bohu. „Sám od sebe o těchto věcech nehovořím, ale pokud se mne někdo zeptá, tak nemám problém vyjádřit, co pro mne znamenají křesťanské hodnoty. Mou oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný domov, svoboda, solidarita, tolerance, pracovitost, poctivost, soucit, obětavost, odpovědnost za sebe, své blízké a své okolí,“ odpověděl ministr. Mariána Jurečku a Pavla Zvolánka před besedou s trestanci osobně přijal ředitel věznice Jiří Mach a jeho dva zástupci Jiří Karásek a Miloš Kaska, kteří mu představili problematiku zacházení s odsouzenými, jejich zaměstnávání a odpověděli na další ministrovy otázky, zejména týkající se následné péče po propuštění.

Více…

ADRA, o. p. s. nabízí na plný pracovní úvazek pozici koordinátora/ky programu Čalantika – slumové vzdělávací centrum v Bangladéši. Dále pozici vedoucího oddělení komunikace s veřejností a koordinátora/ky programu kampaně Mince denně.

Současně hledá dobrovolníky na administrativní výpomoc dobrovolníky pro organizační zajištění charitativního ADRA běhu, který se bude konat 2. října 2016 v parku Ladronka, Praha 6.

Více…

Jitka Chánová 8. září 2016Humanitární pomoc, Nezařazené

Posláním dobrovolnických center ADRA v České republice je propojovat svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem lidí, kteří pomoc potřebují. K naplnění tohoto poslání dochází právě v těchto dnech v Brně. Od 1. 9. 2016 zahajuje svou samostatnou činnost Dobrovolnické centrum Brno, jehož vedoucím je Jakub Dostál. Činnost DC Brno můžete sledovat na www.adrabrno.cz.

Více…

Jitka Chánová 31. srpna 2016Humanitární pomoc, Nezařazené

Humanitární organizace ADRA vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc obětem ničivého zemětřesení v Itálii, při kterém 25. 8. 2016 zemřelo několik desítek lidí. Číslo účtu sbírky je 66888866/0300, variabilní symbol 379.

Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS ADRA na číslo 87777 (cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 28,50 Kč). Pomoci můžete i přes online platební bránu ZDE.

Jitka Chánová 26. srpna 2016Humanitární pomoc

redakce - AIS 21. července 2016Humanitární pomoc, Inspirace

Od nového školního roku se chceme zaměřit na pomoc syrským dětem v Libanonu při výuce a vzdělávání. Součástí projektu bude také psychosociální podpora těch, které jsou poznamenány traumaty z války. Díky prodeji benefičního CD „Do Sýrie nejen za pohádkou“ jsme k 30. 6. 2016 získali 300.000,- Kč, které právě na připravovaný projekt použijeme. Vždyť jen za rok 2015 nechodilo do školy v Libanonu 350 000 uprchlických dětí.

Více…

Jitka Chánová 14. července 2016Humanitární pomoc

Jako každý rok i letos zvou adventistická misijní organizace Maranatha a místní sbory mladé lidi na třítýdenní prázdninovou akci Mladí pro Ježíše. Koná se tentokrát od 14.7. do 7.8. v jihomoravském městě Uherské Hradiště a okolí – v Uherském Brodě, Luhačovicích a Veselí na Moravě. Tým dobrovolníků, kterým záleží na tom, aby se co největší počet lidí dověděl dobrou zprávu o spáse v Ježíši Kristu, osloví obyvatele měst  na ulicích, při rozdávání informačních letáků, promluví jako řečníci na podvečerních přednáškách, ve spolupráci s místní pobočkou adventistické humanitární organizace ADRA a správními orgány měst se budou podílet na úklidu problematických lokalit nebo třeba místního lesa, zorganizují a uskuteční v Uherském Hradišti Dny zdraví, pozvou zájemce na výstavu Biblí nebo na vystoupení zahraničního evangelisty s pestrou minulostí Kornelia Novaka.

Více…

Sobota 18. 6. je v celosvětové církvi adventistů první „Sobotou uprchlíků světa“. Tento den byl vedením církve vyhlášen ke zvýšení povědomí o potřebách více než 20 milionů lidí, kteří jsou nyní na světě vysídleni ze svých domovů do jiných zemí kvůli občanským nepokojům a pronásledování. Dalších 40 milionů je nedobrovolně mimo svůj domov uvnitř svých zemí. Sbory, skupiny, rodiny i jednotlivci jsou zváni k účasti při šíření informací o těchto potřebných, o možnostech pomoci s adventistickou humanitární organizací ADRA a také k vysvětlování různých nedorozumění a dezinformací objevujících se k tomuto tématu.  „Doufáme, že tento den poslouží jako připomínka lidem po celém světě, že každý uprchlík je hoden soucitu,“ uvedl celosvětový ředitel ADRA Jonathan Duffy.

5. 6. 2016 hrad Košumberk už potřinácté ožil dětským dnem. Kromě mnoha dětí, které zde plnily všelijaké úkoly, zpívaly a hrály, mohli účastníci na hradě potkat také hrdiny z alegorického příběhu Narnie. Účelem celého dne byla nejen zábava dětí, ale také prezentace organizace ADRA a podpora jejího zdravotnického střediska Itibo v Keni. Na tento projekt se díky organizátorům ze sboru církve adventistů v Luži podařilo získat 14 499 korun.

Více…