<< >>

Příspěvky rubriky Humanitární pomoc

redakce - AIS 21. července 2016Humanitární pomoc, Inspirace

Od nového školního roku se chceme zaměřit na pomoc syrským dětem v Libanonu při výuce a vzdělávání. Součástí projektu bude také psychosociální podpora těch, které jsou poznamenány traumaty z války. Díky prodeji benefičního CD „Do Sýrie nejen za pohádkou“ jsme k 30. 6. 2016 získali 300.000,- Kč, které právě na připravovaný projekt použijeme. Vždyť jen za rok 2015 nechodilo do školy v Libanonu 350 000 uprchlických dětí.

Více…

Jitka Chánová 14. července 2016Humanitární pomoc

Jako každý rok i letos zvou adventistická misijní organizace Maranatha a místní sbory mladé lidi na třítýdenní prázdninovou akci Mladí pro Ježíše. Koná se tentokrát od 14.7. do 7.8. v jihomoravském městě Uherské Hradiště a okolí – v Uherském Brodě, Luhačovicích a Veselí na Moravě. Tým dobrovolníků, kterým záleží na tom, aby se co největší počet lidí dověděl dobrou zprávu o spáse v Ježíši Kristu, osloví obyvatele měst  na ulicích, při rozdávání informačních letáků, promluví jako řečníci na podvečerních přednáškách, ve spolupráci s místní pobočkou adventistické humanitární organizace ADRA a správními orgány měst se budou podílet na úklidu problematických lokalit nebo třeba místního lesa, zorganizují a uskuteční v Uherském Hradišti Dny zdraví, pozvou zájemce na výstavu Biblí nebo na vystoupení zahraničního evangelisty s pestrou minulostí Kornelia Novaka.

Více…

Sobota 18. 6. je v celosvětové církvi adventistů první „Sobotou uprchlíků světa“. Tento den byl vedením církve vyhlášen ke zvýšení povědomí o potřebách více než 20 milionů lidí, kteří jsou nyní na světě vysídleni ze svých domovů do jiných zemí kvůli občanským nepokojům a pronásledování. Dalších 40 milionů je nedobrovolně mimo svůj domov uvnitř svých zemí. Sbory, skupiny, rodiny i jednotlivci jsou zváni k účasti při šíření informací o těchto potřebných, o možnostech pomoci s adventistickou humanitární organizací ADRA a také k vysvětlování různých nedorozumění a dezinformací objevujících se k tomuto tématu.  „Doufáme, že tento den poslouží jako připomínka lidem po celém světě, že každý uprchlík je hoden soucitu,“ uvedl celosvětový ředitel ADRA Jonathan Duffy.

5. 6. 2016 hrad Košumberk už potřinácté ožil dětským dnem. Kromě mnoha dětí, které zde plnily všelijaké úkoly, zpívaly a hrály, mohli účastníci na hradě potkat také hrdiny z alegorického příběhu Narnie. Účelem celého dne byla nejen zábava dětí, ale také prezentace organizace ADRA a podpora jejího zdravotnického střediska Itibo v Keni. Na tento projekt se díky organizátorům ze sboru církve adventistů v Luži podařilo získat 14 499 korun.

Více…

Sbory církve adventistů ve spolupráci s humanitární organizací ADRA připravují řadu zajímavých aktivit s cílem spojit lidi z církve i mimo ni ve prospěch potřebných. Jihlava chystá 28.5. Country stodolu – výtěžek koncertu bude věnován na projekt obnovy obživy v Barmě. Sbor Hanušovice připravuje na 1.6. Dětský den a na 11.6. Prezentaci Adry  při Dnu záchranných složek. Luže pořádá 5.6. Košumberský dětský den tradičně spojený s projektem v Keni. Ústí n/L připravuje 12.6. Charitativní běh a inline bruslení s cílem podpořit Střekováček – místní zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Více…

Jitka Chánová 25. května 2016Humanitární pomoc

„Through My Hands“ – představení Boží lásky světu „svýma rukama“. Takové motto zvolili organizátoři historicky prvního mezinárodního kongresu pro neslyšící a hluchoslepé, který se konal 13.-16. května 2016 ve španělské Seville. Tohoto setkání se zúčastnili také 4 neslyšící adventisté z České republiky – Jitka a David Morávkoviz Prahy, Petr Sroka z Ostravy a Petr Ondrušek z Červeného Kostelce spolu s tlumočnicí do znakového jazyka Leonou Srokovou a kazatelem Oldřichem Svobodou. Kongres, kterého se zúčastnilo asi 250 neslyšících, hluchoslepých, tlumočníků a jejich přátel ze 13 zemí celého světa, byl organizován Generální konferencí Církve adventistů sedmého dne, která zapojení lidí se speciálními potřebami do života církve podporují organizačně i finančně.

Více…

V sobotu 14. 5. 2016 se v pražské smíchovské modlitebně konal benefiční koncert pro Jasmínku Tomkovou, kterou před dvěma lety na přechodu srazilo rychle jedoucí auto. Následky tohoto neštěstí budou provázet ji, její sestřičku, maminku i prarodiče po zbytek života. Díky bohatému hudebnímu programu Smíchovského pěveckého sboru, komorního souboru Fides a sólisty Opery Národního divadla Ivo Hrachovce, a také všem zúčastněným posluchačům, se podařilo na pomoc Jasmínce vybrat téměř 18 000 Kč.

Více…

Jitka Chánová 19. května 2016Humanitární pomoc

redakce - AIS 16. května 2016Humanitární pomoc, Ze života církve, Životní styl