<< >>

Příspěvky rubriky Inspirace

Ježíš sice žil v celibátu, nikdy jej však nestavěl na odiv. Naopak, manželství vnímal jako naplnění Božího stvořitelského řádu, platného už od stvoření světa. Proto bojoval o jeho zachování. Na otázku farizeů, zda je dovoleno propouštět manželku, odpověděl své zřetelné „ne“, přestože se tím dostal do konfliktu s Mojžíšovým zákonem, který možnost rozvodu a opětovného sňatku připouštěl.

Více…

redakce - AIS 17. února 2017Inspirace, Životní styl

Evangelisté Ježíše líčí jako muže vysoce charismatického, pevného a rozhodného, přitom citlivého, vnímavého a něžného. Bylo by tedy s podivem, kdyby jej ženy neobdivovaly a nevyhledávaly jeho přítomnost. Ježíš však upřednostňoval duchovní rodinu před rodinou fyzickou. Pravděpodobně proto se neoženil. Což ovšem neznamená, že si žen nevšímal. Naopak. Jeho vztah k ženám byl na svou dobu doslova nadstandardní.

Více…

redakce - AIS 16. února 2017Inspirace, Životní styl

K oblíbeným motivům Vánoc patří svatá rodina z betlémské stáje s otčímem Josefem, matkou Marií a s miminkem Ježíškem v jesličkách. Čtenáře Bible může proto překvapit několik velice stručných zmínek o tom, že Ježíš měl nějaké bratry (J 2‚12; J 7‚3–5). Teologové o nich už dlouhá léta vedou vášnivé debaty. Jedni tvrdí, že to byli Ježíšovi mladší sourozenci, jiní zase, že šlo o jeho starší, nevlastní sourozence z Josefova předchozího manželství. Katolická tradice trvá na tom, že Ježíš byl jedináček. Odvolává se na řecké „adelfós“ (bratr), které lze do češtiny přeložit i jako „bratranec“. Nevíme, jak to vlastně bylo, jisté však je, že Spasitel světa nevyrůstal sám.

Více…

redakce - AIS 15. února 2017Inspirace, Životní styl

My protestanti nemáme Ježíšovu matku Marii moc rádi. Leckterá postava Bible nám slouží jako vzor, ale o ní raději mlčíme. A máme k tomu svůj důvod. V průběhu křesťanských dějin se jí dostalo tak výsadního postavení, že zastínila a dodnes zastiňuje samotného Krista. Může však Marie za to, co z ní udělali křesťané? Urči­tě ne!

Rád bych dnes proto protestantské tabu týkající se její osoby porušil. Šlo přece o ženu, která přivedla na svět Spasitele. Byla to úžasná žena. Na formování Ježíšovy osobnosti musela mít obrovský vliv.

Více…

redakce - AIS 14. února 2017Inspirace, Životní styl

Oddělení křesťanského domova církve adventistů připravilo k příležitosti Národního týdne manželství šestidílnou minisérii videí a materiálů na téma Ježíšova rodina. Zamyšlením provází Radomír Jonczy, který si do studia pozval rodinného psychologa Jeronýma Klimeše. První díl se zabývá osobou Josefa, Ježíšova otčíma.

 

https://youtu.be/4DxhxHz-1I4

 

Rodinné zázemí je velmi důležitým faktorem pro životní rozvoj nově narozeného člověka. Při přemýšlení o Ježíšově osobnosti je proto zcela přirozené, pídíme-li se po tom, jaké bylo zázemí, ve kterém Ježíš vyrůstal. O jeho dětství a mládí toho moc nevíme. Evangelia nejsou Ježíšovým životopisem. Docela podrobně jsou zde však popsány okolnosti týkající se jeho narození. A právě z nich se dá vyčíst, jací byli jeho rodiče.

Více…

redakce - AIS 13. února 2017Inspirace, Životní styl

Vedle letních týdenních „Manželských setkání“, která je možné považovat za nosnou aktivitu pro manželské páry a rodiny, jsou organizována také setkání nazvaná „Manželský víkend“. Další z nich, které bude probíhat od 31. března do 2. dubna v rekreačním středisku Sola-fide, má název „Manželský restart“. Jeho tématem bude problematika vzájemného naplňování potřeb, vyjadřování lásky a zájmu.

Více…

redakce - AIS 6. února 2017Inspirace, Životní styl

Možná i vy někdy váháte, jak za sebou správně časově uspořádat biblické příběhy. Co se stalo dřív, příběh krásné Ester, nebo silného Samsona? Pro usnadnění základní orientace v časové posloupnosti příběhů vydalo nakladatelství Advent-Orion Praha Biblickou časovou osu, ve slovenštině Biblickou časovou os. Tuto pomůcku je možné použít pro práci v dětských kolektivech (dětské sobotní školky, Kluby Pathfinder,…), ale také třeba pro trávení zajímavého času rodičů s dětmi nad biblickými příběhy.

Více…

redakce - AIS 23. ledna 2017Inspirace

Jak by měl vypadat otevřený sbor? Zeptal jsem se několika přátel a dostal jsem zajímavé odpovědi, které mě vedly k zamyšlení. Možná jsem v následujícím „desateru“ nepostihl všechny aspekty „otevřeného“ sboru, ale snad vás povede k přemýšlení o tom, co tam chybí, anebo ještě lépe, co chybí do otevřenosti tomu mému sboru a co já/vy v tom můžeme změnit.

Více…

redakce - AIS 15. ledna 2017Inspirace

V neděli 29. 1. 2017 proběhne již 14. ročník akce „Běh Járy Krále“. Sraz bude v 10 hodin na parkovišti nad Hraběticemi v Jizerských horách. Je připravena varianta pro běžkaře i pro pěší. Celá akce je jedinečná v tom, že je pohyb spojen se vzájemným setkáním a popovídáním.

Více…

redakce - AIS 4. ledna 2017Inspirace

Koncem října jsem obdržel e-mail, dnes už nevím ani od koho to bylo, s doporučením ke zhlédnutí válečného filmu natočeného Melem Gibsonem podle skutečné události.

Do kina moc nechodím, ale v e-mailu bylo uvedeno, že jde o životní zkušenost adventisty Desmonda Dosse. Proto mě to zaujalo.

„Doss…, Doss…“ vzpomínám, kde jsem se s tím jménem už setkal.

Více…

redakce - AIS 19. prosince 2016Inspirace, Pathfinder