<< >>

Příspěvky rubriky Nezařazené

Nad textem Numeri 11

Po měsících strávených pod horou Sínaj pokračuje izraelský lid v další cestě. Poté, co Mojžíšův Bůh slavně vyvede svůj lid z Egypta, jej pod Sínajem zformuje a připraví na další cestu. Nyní tedy nastal čas pokračovat v návratu do kdysi opuštěné země, v cestě za rekolonizací kenaanské vysočiny, kde byli kdysi hosty a přistěhovalci Abraham, Izák a Jákob. Shromážděný lid od hory Sínaj slavnostně vyjde – a záhy opět přichází nejistota, reptání, touha po návratu k zabezpečenému otrockému životu. I největší věci lze pokazit drobnou vytrvalou erozí stížností a pomluv, proto se z části okraje tábora stává spáleniště. Mimořádné situace vyžadují mimořádné prostředky – v rozsáhlém a různorodém společenství, izolovaném uprostřed pouště, nebylo možno nezasáhnout. Ponechat věci svému vývoji, to by znamenalo připustit chaos a ztrátu organizované kázně. Rozhodovat by brzy začal ne Mojžíš, ale dav.

Více…

redakce - AIS 28. července 2017Nezařazené

Doposud neznámá fotografie spoluzakladatelky Církve adventistů sedmého dne, Ellen Whiteové, se našla mezi starými dokumenty adventistického lékaře, který zemřel v Kalifornii v roce 1966.

Fotografie pořízená v roce 1905 – která zachycuje Ellen Whiteovou na květnové procházce se synem Williamem a s jeho manželkou May – poskytuje další pohled na rodinu Whiteových a nabízí zvlášť badatelům nevšední pohled do jejich každodenního života.

Více…

redakce - AIS 26. července 2017Nezařazené

Nejbližší čtyři čtvrteční večery můžete strávit s „internetovým kazatelem“ Jindřichem Černohorským. Od 21 hodin bude vysílat zhruba hodinu online na facebooku (https://www.facebook.com/HopeTV/). V průběhu vysílání můžete pozvat své přátele, sdílet toto vysílání a položit své otázky či napsat vyjádření do komentářů. Jste tedy srdečně zváni na čtvrteční večer.

redakce - AIS 10. července 2017Nezařazené

Křesťanská internetová televize HopeTV vyvěsila ke zhlédnutí film z roku 2008 s názvem „Život – náhoda, nebo záměr?“. Tento film hledá odpovědi na otázky: Vznikl život náhodou, sám o sobě, anebo všechno živé stvořil Bůh? Jak je možné, že všechny organismy, rostliny, zvířata a lidé mají určitý životní úkol a smysl?

 

https://youtu.be/mWGawieD8JI
redakce - AIS 5. července 2017Nezařazené

Traja nezbední súrodenci z veľkomesta strávia veselé a veľmi zaujímavé prázdniny na vidieku u starých rodičov. Tam objavia krásu okolitej prírody a jej obyvateľov. Starký, skúsený včelár, na príkladoch zo života v úli ukáže svojim vnúčatám na vlastnosti ako spolupráca, súdržnosť a usilovnosť. Kniha Medové príbehy postupne a zrozumiteľne pre deti odkrýva, čo sa deje počas obdobia jedného roka v mnohopočetných včelích rodinkách, čím sú pre nás ľudí tieto drobné tvory užitočné, čo všetko sa môžeme od nich naučiť a tiež ako ich máme chrániť.
Obľúbenú knižku pre deti od 4 do 10 rokov načítala pre Štúdio Nádej Zuzana Krónerová.

Více…

redakce - AIS 3. července 2017Nezařazené
https://youtu.be/P3RpXc0Gx2M

Více informací o knize Jozue od J. Beneše (včetně ukázky) je možné najít na webových stránkách nakladatelství Advent-Orion.

redakce - AIS 26. června 2017Nezařazené

Významný americký odborník lékař David DeRose přijede začátkem července do České republiky. Povede dva ozdravné pobyty v EPIcentru zdraví EDEN, které budou zaměřené na řešení vysokého krevního tlaku přirozeným způsobem. V tuto chvíli jsou ještě volná místa na oba ozdravné pobyty, které budou probíhat v termínech 2.-9. 7. a 10.-17. 7. Na stejné téma také proběhnou tři přednášky pro veřejnost.

Více…

redakce - AIS 23. června 2017Nezařazené

Ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (4/2017) byl vydán metodický pokyn, který se zabývá duchovní péčí v nemocnicích. Jsou v něm vymezeny pojmy duchovní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních včetně cílů a zásad této formy péče, upravuje však i přístup k nemocničním kaplanům ze strany zdravotnického personálu a řeší i takové záležitosti, jako je mlčenlivost. Součástí tohoto pokynu je i zřízení Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví, která bude řešit koncepční záležitosti týkající se duchovní péče ve zdravotnických zařízeních. Členem této rady byl ministrem jmenován Vítězslav Vurst z církve adventistů.

Více…

redakce - AIS 9. června 2017Nezařazené
https://youtu.be/NZzTO3y7Kp4
redakce - AIS 1. června 2017Nezařazené

Ve středu 10. 5. proběhla na Husitské teologické fakultě autogramiáda nové knihy Jiřího Beneše, učitele na Adventistickém teologickém institutu. Jeho komentář ke knize Jozue má název „Svatá slova v knize Jozue“. Informace o knize je možné najít na webové stránce nakladatelství Advent-Orion (včetně ukázky z knihy).

Více…

redakce - AIS 17. května 2017Nezařazené