<< >>

Příspěvky rubriky Nezařazené

Pomalu se blíží datum 25. května 2018, kdy nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), které bude platit jednotně v celé Evropské unii.

Toto nařízení se dotýká všech firem, organizací, všech právnických osob, a tedy i naší církve a jejích institucí. Lidé jsou stále více atakováni různými zprávami o této problematice. Některé uklidňují informacemi, že se to netýká toho či onoho, jiné sdělují, jak velké likvidační sankce čekají ty, kteří se s tímto nařízením dostanou do rozporu.

Jaký lze tedy očekávat reálný dopad GDPR (General Data Protection Regulation) na život naší církve?

Více…

redakce - AIS 10. května 2018Nezařazené

„Už nejsem malý a z vyhození figurky ve hře ‚Člověče, nezlob se!‘ už se nehroutím. Proher jsem se však ve svém životě nezbavil. Ano, potkám se občas s neúspěchem. Ale naučil jsem se, že neúspěch lže, když říká: ‚To je konec‘. Pochopil jsem, jak pravdivé je to staré otřepané, že prohrát bitvu neznamená prohrát válku. Uvědomil jsem si, že brečet mi nepomůže, že stojí za to zvednout se a jít. A taky jsem se naučil své prohry sdílet s tím, kdo o tom něco ví, s Ježíšem Kristem. Protože v perspektivě Boha mají naše neúspěchy jiný význam.“

Sváteční slovo předsedy Českého sdružení církve adventistů Víta Vursta můžete sledovat tuto neděli na ČT2.

(víra.živě)

redakce - AIS 13. dubna 2018Nezařazené

Křesťanská škola Elijáš otevírá od následujícího školního roku 2018/2019 novou střední školu – Křesťanské lyceum Elijáš. Studijní obor se nazývá Kombinované lyceum a nabízí úplné střední odborné vzdělání s maturitou. Jedná se o čtyřleté denní studium s humanitním a přírodovědným odborným zaměřením, do něhož budou studenti přijímáni na základě jednotné přijímací zkoušky vyhlášené MŠMT.

Více…

redakce - AIS 14. března 2018Nezařazené

Církev adventistů uzavřela v roce 2011 se společností T-Mobile CZ smlouvu na výhodné tarify pro mobilní volání a data. Postupně se skupina volajících rozrostla. Církev však nadále nemůže provozovat systém v této podobě, proto byly připraveny změny, která odpovídají současným požadavkům platných norem v České republice.

Pro církev adventistů končí 3. 4. 2018 smlouva o komunikačních službách s T-mobile. Zaměstnanci církve adventistů přechází pod novou rámcovou smlouvu s O2. Pro členy církve je připraven nový program O2 Family pro členy církve adventistů. V rámci těchto nových mobilních služeb si všichni uživatelé mobilních služeb v obou skupinách budou moci mezi sebou volat zdarma (tedy např. člen skupiny O2 Family pro církev adventistů může zdarma volat v celé této skupině a také se všemi členy skupiny zaměstnanců církve a jejich institucí).

Další aktuální informace najdete vždy na webu: www.casd.cz/mobilni-telefony.

Všichni uživatelé ve skupině O2 Family pro členy církve adventistů mají k dispozici bezplatnou zákaznickou linku O2 Family: 800 188 198.

Každý člen církve, kdo by měl o tento výhodný program zájem, se k němu může připojit.

redakce - AIS 8. března 2018Nezařazené

Časopis Za obzorem: www.zaobzoremlive.cz/casopis

Časopis Znamení doby (archiv od roku 1968): http://znamenidoby.advent-orion.cz

Různé materiály („skladiště elektronických materiálů“): http://www.advent-orion.cz/edokumenty

redakce - AIS 7. března 2018Nezařazené

V rámci seriálu „Paměťová stopa“, který odhaluje osudy desítek lidí, kteří trpěli v totalitních režimech 20. století, byl představen i příběh adventisty.
Neukrýval zbraně, ani nepřátelské agenty, nepodával žádná velezrádná hlášení do zahraničí a neroznášel po nocích zakázané letáky. Přesto prožil Jan Filla patnáct měsíců v jednom z komunistických uranových lágrů, kde málem přišel o život. Svou vinu si totiž nesl ve svém nitru – hlásil se k tehdy zakázané Církvi adventistů sedmého dne a odmítal vojenskou službu se zbraní, přísahu a nereagoval na sobotní poplach.
Článek s názvem „Sobotu světiti budeš aneb Jáchymovské zatáčky. Příběh muže, který kvůli víře skončil v uranových dolech“ a video je možné najít na webové stránce iROZHLAS.cz.

redakce - AIS 22. února 2018Nezařazené

Pro mobilní telefony existuje několik aplikací, které obsahují ranní zamyšlení na každý den, lekce Průvodce studiem Bible, které se probírají každou sobotu v první části bohoslužby, a zpěvník „Zpívejme Hospodinu“.

Více…

redakce - AIS 5. února 2018Nezařazené

Křesťan je občanem své země, a proto by se měl aktivně účastnit její správy tím, že vyjádří svůj názor ve volbách. Neměli bychom však přitom zapomenout, že jsme hlavně občany Božího království, poutníky, kteří míří k nebeskému Jeruzalému.

Nešiřme pomluvy, ale tvořme si svůj vlastní názor na základě ověřitelných informací.

Nenechme se rozdělit na různé skupiny – jsme přece duchovní sourozenci, kteří mohou mít jiný názor. Ať volíme kohokoliv, buďme stále sestrami a bratry v Kristu.

Ať už volba dopadne jakkoliv, modleme se za nového prezidenta, pokoj v naší zemi a mír ve světě.

(D. Hrdinka, oddělení komunikace církve adventistů)

redakce - AIS 25. ledna 2018Nezařazené

EPIcentrum zdraví EDEN v Lipníku zve na motivační a vzdělávací setkání všechny z Moravy, Čech a Slovenska, kteří již pěstují, nebo se připravují zakládat zahrady a není jim lhostejné, co sklidí. Setkání bude probíhat od 9. do 11. února 2018.

Více…

redakce - AIS 23. ledna 2018Nezařazené

Do křesťanského shromáždění pravidelně chodí přibližně 8 % občanů České republiky, přičemž pravidelnost znamená, že jdou alespoň jednou měsíčně. V období Vánoc to však je až 38 % (tedy dvě pětiny občanů). Jsou to i lidé, kteří nevěří, ale návštěva kostela patří mezi jejich vánoční zvyky. Zhruba třetina občanů (33 %) uvádí, že věří v Boha. Vyplývá to z prosincového průzkumu agentury STEM.

Více…

redakce - AIS 11. ledna 2018Nezařazené