<< >>

Příspěvky rubriky Ze života církve

Každý otec zanechává ve svých synech určitý odkaz. Poselství, které si od svého otce odnášíme, pro nás může být požehnáním, ale i prokletím. Na 8. konferenci mužů jsme se snažili pojmenovat, co nás limituje v rozvoji naší osobnosti, při naplňování svěřených úkolů a rolí.

Více…

redakce - AIS 5. ledna 2017Ze života církve

Ve čtvrtek 15. prosince 2016 proběhlo v úzkém rodinném kruhu uložení Bedřicha Konečného do hrobu. Zemřel 8. listopadu ve věku nedožitých 96 let. Patřil mezi nejstarší bývalé kazatele církve adventistů. Jeho maminka se řadila k průkopníkům církve. Byla pokřtěna v roce 1911 v Českém Těšíně společně s Karlem Poledníkem (pozdějším kazatelem) a dalšími třinácti křtěnci.

Více…

redakce - AIS 2. ledna 2017Ze života církve

Od ledna do března se bude ve sborech církve adventistů v rámci první části sobotních dopoledních bohoslužeb diskutovat o Duchu svatém. Připraveny jsou tištěné podklady; v pořadu Bible pro dnešek, který připravuje televize HopeTV, bude hovořit internetový pastor Jindřich Černohorský s teologem Jiřím Tomáškem.

 

redakce - AIS 1. ledna 2017Ze života církve

pf_2017_unie

redakce - AIS 30. prosince 2016Ze života církve

Od ledna 2017 bude internetová televize HopeTV každý týden uveřejňovat nový díl seriálu „Důkaz o Bohu“ s krátkým zamyšlením evangelisty Kornelia Novaka. Ve 26 dílech bude hovořit o Bohu, církvi a smyslu života.

(Anglická verze se slovenskými titulky.)

redakce - AIS 28. prosince 2016Ze života církve

Závěr roku bývá obdobím rozdávání dárků. Radek Jonczy, vedoucí oddělení křesťanského domova, by rád poslal „dáreček“ i těm, kteří o letošních Vánocích či kdykoliv jindy přišli o vzácné rodinné zázemí. Pokud se tak stalo, neváhejte a přihlaste se na víkendovou akci s názvem „Kudykam po rozvodu?“, která bude probíhat od 27. do 29. ledna 2017 na chatě Karolína. Setkáte se tam s předním českým odborníkem v oblasti psychologie rodiny Jeronýmem Klimešem (na fotografii).

Více…

redakce - AIS 26. prosince 2016Ze života církve

(Verze ve slovenštině.)

redakce - AIS 25. prosince 2016Ze života církve

V úterý 20. 12. proběhl v Křesťanské základní a mateřské škole Elijáš vánoční jarmark, jehož výtěžek bude použit na zakoupení vozíku pro jedenáctiletého Lukáše Šefčíka. Žáci školy prodávali vlastnoručně vyrobené výrobky. Měli také pro návštěvníky připraveny různé soutěže a občerstvení. Díky této akci mohla být předána ve středu 21. 12. částka 30 000 Kč zástupcům humanitární organizace ADRA, která sbírku pro Lukáše zastřešuje.

Více…

redakce - AIS 22. prosince 2016Humanitární pomoc, Ze života církve

Od 4. do 5. února 2017 bude probíhat již 18. ročník futsalového turnaje „Krkonošské břevno“. Akce začíná v sobotu dopoledne bohoslužbou, pokračovat bude odpoledním programem plným sdílení, zpívání a naslouchání Božímu slovu. Samotný futsalový turnaj pak začne od 18 hodin. Jsou zváni nejen fotbalisté (v dostatečném předstihu, aby mohli ještě pilovat techniku), ale také ti, kteří chtějí prožít pěknou sobotu a potom podpořit svůj tým.

Více…

redakce - AIS 15. prosince 2016Ze života církve

České sdružení Církve adventistů sedmého dne rozdělilo pro rok 2017 částku ve výši 743 270 Kč na sociální projekty. Jde výhradně o finance z majetkového vyrovnání s církvemi, část prostředků daňových poplatníků se tak tímto způsobem vrací společnosti. Na podzim roku 2016 zveřejnilo České sdružení již třetím rokem grantovou výzvu na podání projektů. Výzva byla směrována na tři oblasti: podporu seniorů a osob s postižením, na rozjezd nových a začínajících veřejně prospěšných projektů, úplnou novinkou pak byla výzva na podporu vzdělávání těch, kteří chtějí rozvinout své dovednosti a znalosti s cílem zapojit se do sociálních aktivit církve. Na výzvu k podání žádosti zareagovalo třináct oprávněných žadatelů, sbory Církve adventistů sedmého dne v Českém sdružení, zapsané spolky, ústav a obecně prospěšná společnost ADRA.

Více…

redakce - AIS 13. prosince 2016Humanitární pomoc, Ze života církve