<< >>

Příspěvky rubriky Ze života církve

Z historie Církve adventistů sedmého dne

Na štědrý den roku 1901 Jacob Nelson Anderson vedl první tři adventistické misionáře do Číny. Se svou manželkou a čtyřletým synem opustili svůj domov ve Wisconsinu a vlakem odcestovali do San Franciska. Zde se nalodili na parník, který mířil do Hongkongu. Misionáři cestovali na nejlacinější palubě, kde bylo mnoho lidí a různého nákladu. Když se rozdávalo jídlo nevalné kvality, tak se ti silní tlačili a předbíhali slabší. Dvě stě až čtyři sta lidí spalo v jedné místnosti, soukromí bylo neznámým pojmem, veřejné toalety se často rovnaly nočníkům a mísám. Hygienické podmínky občas vedly k vážným zdravotním problémům a někdy i k smrti cestujících. Cesta trvala minimálně tři týdny.

Více…

redakce - AIS 30. ledna 2017Ze života církve

Vítězslav Chán je několika způsoby spojen s novým komentářem ke knize Zjevení, který společně připravoval Adventistický teologický institut a nakladatelství Advent-Orion. Předně byl odpovědným redaktorem knihy. Bude ji však používat i jako skriptum v předmětu Zjevení Janovo, který vyučuje na Adventistickém teologickém institutu. V roce 2016 také tlumočil přednášky Ranka Stefanovice, autora komentáře, který byl hostem na studijním týdnu studentské organizace INRIroad. Položili jsme mu proto několik otázek.

Více…

redakce - AIS 27. ledna 2017Ze života církve

Adventistický teologický institut připravil ve spolupráci s nakladatelstvím Advent-Orion komentář s názvem „Zjevení Janovo: Průvodcem knihou Zjevení“. Autorem je Ranko Stefanovic.

Více…

redakce - AIS 25. ledna 2017Ze života církve

V zbore cirkvi adventistov v Košiciach na Tajovského ulici bol na slávnostnej bohoslužbe 14. januára ordinovaný k plnej kazateľskej službe Rastislav Lacika, kazateľ zborov v Košiciach na Tajovského ulici, na Hlavnej ulici, v Poproči a v Čakanovciach, ktorý svoju službu vykonáva po boku svojho ordinovaného kolegu, Olivera Popoviča.

Více…

redakce - AIS 18. ledna 2017Ze života církve

Z historie Církve adventistů sedmého dne

William A. Spicer se narodil v roce 1865 ve Spojených státech amerických. Pro křest se rozhodl ve čtrnácti letech po návštěvě evangelizačního setkání a přečtení některých knih od Ellen Whiteové. V šestnácti letech musel zanechat studia na střední škole, protože bylo potřeba se postarat o otce, který prodělal mrtvici. Práci našel v sanatoriu v Battle Creeku. Přes den mladý William pracoval a večer navštěvoval kurzy administrativy. Ve dvaceti dvou letech se přestěhoval do Anglie, kde mu bývalý předseda sdružení Stephen Haskell nabídl práci misionáře.

Více…

redakce - AIS 16. ledna 2017Ze života církve

Každým rokem se Národní týden manželství nese v duchu motta: Dobré manželství není samozřejmost. Pro rok 2017 bylo zvoleno téma: Recept na dobré manželství. Ve dnech 13.–19. 2. 2017 chceme obrátit pozornost společnosti k manželství a k odvaze vytvářet dlouhodobá partnerství odhodlaná zvládat těžkosti, obnovovat vzájemné soužití, podporovat jeden druhého, růst a zrát. Cílem této iniciativy je vyjádřit podporu instituci, jejíž existence je dnes vážně ohrožena. Chceme v lidech znovu probudit naději, že dobré manželství je možné, připomenout, že stabilní láskyplné rodinné zázemí je nejlepším místem pro výchovu dětí.

Více…

redakce - AIS 11. ledna 2017Ze života církve

Od 11. do 21. ledna 2017 pořádá církev adventistů na celém světě „Deset dnů modliteb“ za vylití Ducha svatého. Tématem těchto deseti dnů je „Živá svatyně“.

Deset dnů modliteb 2017 – „Živá svatyně“ (ve formátu pdf)

(Deset dnů modliteb 2017 – Příručka pro vedoucí – ve formátu pdf)

redakce - AIS 9. ledna 2017Ze života církve

V roce 2017 jsou připraveny pro „Generaci 50 plus“ čtyři zajímavé akce. Dvě jsou již tradiční a dvě zcela nové. Kromě odpočinku a příjemně stráveného času bude program zaměřen i duchovně – na všech akcích se účastníci ráno i večer společně sejdou k zamyšlení z Bible a zpěvu.

Více…

redakce - AIS 6. ledna 2017Ze života církve

Každý otec zanechává ve svých synech určitý odkaz. Poselství, které si od svého otce odnášíme, pro nás může být požehnáním, ale i prokletím. Na 8. konferenci mužů jsme se snažili pojmenovat, co nás limituje v rozvoji naší osobnosti, při naplňování svěřených úkolů a rolí.

Více…

redakce - AIS 5. ledna 2017Ze života církve

Ve čtvrtek 15. prosince 2016 proběhlo v úzkém rodinném kruhu uložení Bedřicha Konečného do hrobu. Zemřel 8. listopadu ve věku nedožitých 96 let. Patřil mezi nejstarší bývalé kazatele církve adventistů. Jeho maminka se řadila k průkopníkům církve. Byla pokřtěna v roce 1911 v Českém Těšíně společně s Karlem Poledníkem (pozdějším kazatelem) a dalšími třinácti křtěnci.

Více…

redakce - AIS 2. ledna 2017Ze života církve