<< >>

Příspěvky rubriky Ze života církve

Prvním adventistou ve střední Evropě se stal na počátku 20. století Antonín Šimon, který si adventní poselství přivezl z Německa. Projděme s ním několik zásadních milníků v průběhu stoleté historie adventismu na území střední Evropy a podívejme se na jeho aktuální situaci dnes.

 

https://youtu.be/Ctm135sdJco
redakce - AIS 28. listopadu 2017Ze života církve

Stránky na adrese ati.casd.cz poskytují nejen základní informace o Adventistickém teologickém institutu (ATI), kontakty nebo kalendář, ale také například pohled do historie adventistického teologického vzdělávání v Česko-Slovenské unii církve adventistů či různé materiály ke stažení.

Více…

redakce - AIS 24. listopadu 2017Ze života církve

V sobotu 21. října, během slavnostní bohoslužby v sále Kulturního domu Rybníček v Opavě, byli ordinováni kazatelé Richard Medřický a Radek Kantor.

Více…

redakce - AIS 6. listopadu 2017Ze života církve

Předposlední říjnový víkend se v Kutné Hoře uskutečnila již 3. konference, kterou připravilo Oddělení žen Českého sdružení. V malebném prostředí historického města umocněném podzimními barvami a v přátelském kolektivu téměř jednoho sta žen jsme měly možnost zamýšlet se nad nelehkým nosným tématem celé konference – a to sebepřijetím. Za pomoci biblických textů a psychologických poznatků, ale také osobními zkušenostmi nám pomáhala toto téma lépe poznat a pochopit lektorka, pedagožka a konzultantka Ráchel Bícová.

Více…

redakce - AIS 2. listopadu 2017Ze života církve

V zbore Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Bratislave na Cablkovej ulici bol na slávnostnej bohoslužbe 28. októbra ordinovaný k plnej kazateľskej službe Marek Riečan, kazateľ zborov a skupín v Bratislave.

Více…

redakce - AIS 1. listopadu 2017Ze života církve

William Miller byl na základě výpočtů založených na Bibli přesvědčen, že druhý Kristův příchod nastane 22. října 1844. Před 173 roky prožili ti, kteří očekávali na tuto událost, tzv. „velké zklamání“. Film „Řekni to světu“ líčí očekávání milleritů, ale také vyrovnávání se s nastalou situací, které vyústilo do vzniku hnutí a později Církve adventistů sedmého dne.

 

https://youtube.com/watch?v=nH2r0J5VbL4

Více…

redakce - AIS 22. října 2017Ze života církve

V neděli 24. 9. 2017 se v Brně sešel výbor Česko-Slovenské unie. Členové výboru se zabývali rozpočtem na rok 2018, spoluprací s podpůrnými organizacemi a pravidly pro stolečkovou evangelizaci. Vyslechli si také zprávu o stavu kaplanské služby a činnosti Oddělení křesťanského domova.

Více…

redakce - AIS 5. října 2017Ze života církve

33. Mírák proběhne od 6. do 7. 10. v Ostravě. Letošní téma zní „KRISTUS“. Hlavním řečníkem je Martin Turčan. Více informací je možné najít na webu mirak.casd.cz či facebookové stránce.

Více…

redakce - AIS 2. října 2017Ze života církve

Máte svou rodinnou tradici, když si v pátek večer zahajujete sobotu? Zajímalo vás někdy, jak to probíhá v jiných domovech? Dokument americké a německé televize HopeChannel vás zavede do různých rodin po celém světě. I když jsou způsoby vítání sedmého dne různé, důvody jsou napříč kontinenty stejné.

 

https://youtu.be/hywqI9_kPb0
redakce - AIS 28. září 2017Ze života církve

Na začátku srpna byla pro mládež uspořádána týdenní akce Vokoun. Jejím hlavním mottem byl slogan „NeVOKOUNěj, ale pojď to vokouknout“. Celá akce byla zaměřena na službu – jak v církvi, tak i mimo ni. Mladým lidem byly poskytnuty nejen informace, ale mohli zažít i krátké ukázky v praxi.

Více…

redakce - AIS 25. září 2017Ze života církve