<< >>

Příspěvky rubriky Ze života církve

Ve dnech 26. až 29. listopadu se v německém biblickém středisku Hohegrete uskutečnilo setkání OCI (Outpost Centers International) pro západní Evropu. OCI je dlouholetou a stabilní podpůrnou organizací Církve adventistů sedmého dne. V současné době zastřešuje 110 samofinancujících se misijních institucí z celého světa. Organizace se profiluje v oblasti vzdělávání formou misijních a zdravotně misijních škol, službě společnosti v oblasti zdraví a naplňování potřeb, sociální službě a misii prostřednictvím médií. Z České a Slovenské republiky prezentoval Roman Uhrin projekt Klubů zdraví, do kterého byly mnozí ze zúčastněných již zapojeni, pro další to byla motivace k jejich zakládání. Také vedl jeden z wokshopů zaměřený na zakládání Klubů zdraví. Robert Žižka představil komplex aktivit spolku Prameny zdraví v kontextu aktivit ve spolupráci s církví. Otakar Jiránek, majitel a ředitel společnosti Country life, představil historii, současnost i plány rozvoje obchodů a restaurací se zdravou výživou a bioproduktů.

Více…

redakce - AIS 16. prosince 2015Inspirace, Ze života církve, Životní styl

Teologickou konferenci na téma „Hudba v bohoslužbě“ v sobotu 12.12. konanou v Praze ve Společenském centru Bethany (Za Brumlovkou 4, Praha 4) bude přímo přenášet internetová televize HopeTV. Přenos začne v 11:30 hodin kázáním Jiřího Tomáška „Tváří v tvář“. Hlavní blok konference začne ve 13:15 hodin, předpokládaný závěr je před 19. hodinou. Konference bude poté v neděli pokračovat v užším kruhu aktivních hudebníků v aule Teologického semináře v Sázavě. Záznamy přednášek budou k dispozici v archivu na stránkách internetové televize.

 

 

redakce - AIS 11. prosince 2015Inspirace, Ze života církve, Život víry, Životní styl

Worship Ostrava pořádající pravidelné sobotní bohoslužby pro širokou veřejnost současnými písněmi, slovem a modlitbou chválící Pána Boha, oslaví v sobotu 12.12. od 17 hodin v Centru Akademie na Hrušovské 16 v Ostravě – Přívozu desetileté výročí svého vzniku. „Jsme vděčni za to, že můžeme takovýmto způsobem vyjádřit to, co je v našich srdcích, a věříme, že Bůh působí na lidi, kteří na tyto bohoslužby na základě našeho pozvání přicházejí, a dá se jim tak touto cestou poznat,“ uvedl organizátor těchto zpívaných bohoslužeb Petr Hřib. Na jubilejní „worship“ jsou všichni srdečně zváni.

Více…

V nedeľu 6.12. 2016 sa v Považskej Bystrici stretol na svojom treťom rokovaní výbor Slovenského združenia zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Tajomník Česko-Slovenskej únie cirkvi Peter Čík v úvodnom zamyslení poukázal na to, že často citované Ježišove kázanie na vrchu začína dobrou správou pre chudobných duchom. Chudoba bola v tej dobe spájaná s prekliatím a bohatstvo s požehnaním. Ježiš zdôrazňuje, že ozajstné náboženstvo nie je obchodnou transakciou medzi človekom a Bohom, ale výsledkom naplnenia najvnútornejšej túžby človeka po tom, čo mu chýba, čoho sa mu nedostáva. Prítomný čas v zasľúbení o vlastníctve a prežívaní Božieho kráľovstva je nádejou, ktorej by sa mal každý Ježišov nasledovník bez váhania uchopiť už dnes. Predseda Slovenského  združenia cirkvi Bohumil Kern vo svojom príhovore položil dôraz na nutnosť zmeniť cirkev z organizácie na živý organizmus. Okrem iného zdôraznil: „Je potrebné byť dopredu pripravení na prichádzajúcu eschatologickú krízu. Tá iba ukáže akí sme, no nezmení nás už. Zmeniť sa musíme teraz. Dajme preto priestor Duchu Svätému.“ Členovia výboru sa následne spolu modlili a odovzdávali samých seba, celú cirkev i jej plány do Božej réžie.

Více…

redakce - AIS 8. prosince 2015Ze života církve

Tématem již tradičních novoročních Deseti dnů modliteb, které se tentokrát uskuteční od středy 6. do neděle 16.1., je „Zůstávat v Kristu – mít plnost života“. Během těchto dnů se budou skupiny ve sborech církve adventistů na celém světě modlit za přijetí Ducha svatého. Věřící se budou scházet každý den v dohodnutou dobu osobně, po telefonu nebo internetu ke společným modlitbám. Jedenáctý den, 16. leden, připadne na sobotu. Tento den je oslavou všeho, co Bůh udělal jako odpověď na společné modlitby.

Více…

Některá pozvání se jen těžko odmítají. A co teprve pozvání na výlet plný zážitků, to teprve nelze odmítnout. A tak, když přišlo pozvání na přehlídku hudební tvorby dětí Múzička pod názvem „Výprava ke hvězdám“ v Ostravě, mnoho dětí z Moravy a Slezska neváhalo a pozvání přijalo. Vždyť, letět ke hvězdám, to musí být úžasný zážitek. V sobotu 7. 11. děti nastoupily do „vesmírné rakety“, kterou se jim stala modlitebna sboru v Mariánských Horách.

Více…

redakce - AIS 3. prosince 2015Pathfinder, Ze života církve, Ze života sborů

Jak jsme již informovali, 9. teologická konference, letos pod názvem „Hudba v bohoslužbě“,  proběhne v sobotu 12.12.  v prostorách Společenského centra Bethany, Za Brumlovkou 4, Praha 4. Již dopolední bohoslužba od 9:50 hodin s kázáním Jiřího Tomáška „Tváří v tvář“ bude souviset s hlavním tématem. Odpolední blok konference s hlavním hostem Lilianne Doukhanovou (na snímku), doktorkou v oboru muzikologie přednášející dějiny hudby a muzikologii na adventistické Andrewsově universitě v USA, pak začne ve 13:15 hodin (podrobný program ke stažení dole). Druhou částí bude Teologická konference „Hudba v bohoslužbě“ pokračovat v neděli 13.12. v aule Teologického semináře Církve adventistů sedmého dne v Sázavě a bude zaměřena na další praktické otázky spojené s bohoslužebnou hudbou, promluví zde kazatelé a hudebníci Aleš Zástěra a David Kogut, součástí programu jsou diskuze účastníků (podrobný program ke stažení dole).  Přítomna bude i sestra Lillian Doukhanová. Její knihu „Sladěni s Bohem“, která nyní vychází v nakladatelství Advent-Orion Praha a bude na konferenci autorkou prezentována, si mohou zájemci zakoupit na www.advent-orion.cz.

Více…

redakce - AIS 27. listopadu 2015Inspirace, Ze života církve, Životní styl

Dne 17. října prožili ve sboru Brno-Střední netradičně tradiční sobotu pod vedením místního oddílu Pathfinderu – Pandy. Místní vedoucí tuto akci zhodnotil následovně:

„Jsme rádi, že ve sboru máme děti – a fascinuje nás jejich upřímnost a radost ze života. Učíme se od nich, jak jasno mají ve vztahu k Bohu a jak prosté, a přesto obsáhlé, jsou jejich modlitby. Jsme rádi, že jsme mohli sboru ukázat trochu radosti, kterou s dětmi míváme, připomenout jim možná jejich dětství a že nám mohl strýc kazatel připomenout, jak je radost s Pánem Bohem důležitá.“ Více…

redakce - AIS 25. listopadu 2015Pathfinder, Ze života církve, Ze života sborů

Zprávy za letošní rok a plány na rok nadcházející byly hlavní náplní výročního zasedání Výboru Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, které se uskutečnilo v neděli 22.11. v Brně. Účastníci se také společně modlili a přijali stanovisko církve v České a Slovenské republice k nedávnému rozhodnutí celosvětové Generální konference církve k ordinaci žen do plné duchovenské služby (ke stažení dole). „Vyzýváme ženy ze sborů naší církve v České a Slovenské republice k zapojení do služby v církvi včetně kazatelské, vnímají-li takové Boží povolání,“ uvádí se v přijatém stanovisku.

Více…

redakce - AIS 23. listopadu 2015Prohlášení církve, Ze života církve

Církev v Evropě již vytvořila množství kvalitních televizních, rozhlasových a internetových misijních programů, téměř nikdo je ale nezná. Měla by se proto vedle výroby pořadů soustředit i na jejich promyšlenou distribuci na internetu i v éteru a na komunikaci s diváky a posluchači, a to prostřednictvím svých sborů a lokálních společenských či dobrovolnických center. Vyplývá to z výsledků třídenní odborné diskuse na mezinárodním evropském setkání pracovníků církve adventistů v oblasti elektronických médií a osobní služby, které se konalo ve dnech 8. až 12.11. v Mediálním centru Interevropské divize církve u německého Darmstadtu.

Více…

redakce - AIS 21. listopadu 2015Církev ve světě, Ze života církve, Životní styl