<< >>

Příspěvky rubriky Ze života církve

Cirkev adventistov siedmeho dňa na Slovensku pozýva na slávnostnú spoločnú bohoslužbu svojich zborov „Vy ste listom Kristovým“, ktorá sa uskutoční v sobotu 9.5. v Poprade v Aréně Poprad, Uherova 4680/2, od 9 hodín. Kázaním na nej poslúži podpredseda celosvetovej Generálnej konferencie cirkvi Lowell Cooper (na snímke). Bohoslužba bude priamo prenášaná na internetovú sociálnu sieť YouTube.

Více…

redakce - AIS 8. května 2015Ze života církve

Valné shromáždění České biblické společnosti, jejíž členem je také Církev adventistů sedmého dne, zhodnotilo v Praze činnost společnosti za rok 2014. Duchovní zamyšlení na téma Božího slova vepsaného Duchem svatým do lidských srdcí, měl na shromáždění předseda Česko-Slovenské unie církve adventistů Mikuláš Pavlík. Ředitel České biblické společnosti Pavel Novák (na snímku) poděkoval členům za podporu misijních a evangelizačních projektů, kterými společnost loni již 22. rokem pomáhala doma i ve světě.

Více…

redakce - AIS 6. května 2015Inspirace, Ze života církve

Odevzdání Kristu, růst v Kristu, službu v Kristu a sdílení Krista si jako směry svého rozvoje vytýčili delegáti konference Moravskoslezského sdružení sborů církve adventistů, kteří se sešli v neděli 3.5. v Ostravě. Konference potvrdila ve služebnostech na další 4 roky předsedu sdružení Karla Staňka (na snímku), tajemníka Daniela Dobeše a hospodáře Jaroslava Stejskala. Volba vedoucích oddělení služby církve na Moravě a ve Slezsku byla dána do kompetence nového výboru sdružení.

Více…

redakce - AIS 5. května 2015Ze života církve

Psal se rok 1995 a na Ministerstvu vnitra ČR bylo zaregistrováno Jaroslavem Šlosárkem, Radkem Jonczym a Milanem Kašlíkem občanské sdružení Klub Pathfinder v České republice. Stalo se tak v pátek 7.4. 1995. Je tomu již dvacet let. Za tu dobu vyrostlo v Pathfinderu mnoho dětí, které se staly životními hledači. V nejhojnějších letech měl Klub Pathfinder 83 oddíly a téměř 1800 členů. V roce 2015 je zaregistrovaných „pathfinderů“ v České republice kolem 1700. Klub Pathfinder získal v uplynulých letech u Ministerstva školství a tělovýchovy akreditaci a je státem uznávanou a podporovanou organizací.

Více…

redakce - AIS 7. dubna 2015Ze života církve, Ze života sborů

Podporou misijních iniciativ, nových médií pro šíření evangelia, budoucností vyššího teologického vzdělávání duchovních a činovníků církve pro Českou a Slovenskou republiku, hospodařením církve a dalšími záležitostmi se zabýval v neděli 29.3. v Brně Výbor Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne. Jednání zahájil tajemník unie Peter Čík úvahou inspirovanou úvodem Evangelia podle Lukáše (1,1-13). Kněz Zachariáš a jeho manželka byli už staří a neměli děti. Pak se ale stali rodiči největšího z proroků – Jana Křtitele. Pán Bůh někdy nevyslýchá naše prosby, protože má pro nás více, než o co prosíme. Má s každým z nás svůj záměr a zjevuje jej v pravý čas, když On uzná za vhodné, nezávisle na našich očekáváních. O to více nás překvapuje tím, když pak naše očekávání předčí a překonává. O toto Boží vedení se pak členové výboru společně modlili.

Více…

redakce - AIS 31. března 2015Ze života církve

Novým předsedou Vězeňské duchovenské péče (VDP), organizace sdružující duchovní všech církví v ČR navštěvující odsouzené ve věznicích a lidi propuštěné z vězení, byl ve čtvrtek 26.3. na členské schůzi VDP v Praze zvolen adventistický kazatel Pavel Zvolánek. Vystřídal tak ve funkci Renatu Balcarovou, rovněž členku Církve adventistů sedmého dne, která ji vykonávala 16 let, tedy 4 volební období. Vzhledem k tomuto novému povolání nebude již Pavel Zvolánek na nastávající konferenci Českého sdružení sborů církve adventistů kandidovat na služebnost předsedy tohoto sdružení, kterou vykonával dosud.

Více…

redakce - AIS 27. března 2015Humanitární pomoc, Ze života církve, Život víry

V nedeľu 22.3. sa uskutočnila konferencia Slovenského združenia zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Delegáti v Považskej Bystrici zvolili nového predsedu združenia Bohumila Kerna, tajomníka Daniela Marföldiho, hospodára Stanislava Bielika a výbor združenia. Na konferencii sa zišli delegáti z celého Slovenska. Delegovaní boli zo zborov, z radov kazateľov, vedenia združenia i únie cirkvi, cirkevných inštitúcií, odchádzajúceho výboru združenia a jeden z výboru Generálnej konferencie. Prizvaní boli i kazatelia na dôchodku a v nástupnej praxi. Na rozdiel od predchádzajúcich stretnutí tohto typu, sa tohtoročná konferencia konala len počas jedného dňa.

Více…

redakce - AIS 24. března 2015Ze života církve

V souvislosti s tragickou událostí v Uherském Brodu, kde minulý týden ozbrojený muž zastřelil v restauraci osm lidí a sebe, zve v sobotu 7.3. tamější sbor Církve adventistů sedmého dne do své modlitebny v Nerudově ulici 182 na Bohoslužbu porozumění a naděje.  Sbor zve každého, kdo se potřebuje zastavit a získat povzbuzení. Bohoslužbu, která začne v 11 hodin, povede místní kazatel Milan Kantor (na snímku), účast přislíbil i starosta města Patrik Kunčar. Sbor vyjádřil v místních médiích jménem církve upřímnou hlubokou soustrast všem pozůstalým po obětech útoku. „Je nám nesmírně líto toho, že musíte nést těžkou bolest ze ztráty vašich nejmilejších. Chceme zůstat v bolesti spolu s vámi a uděláme vše pro to, abychom tuto bolest mohli alespoň trochu zmírnit. Pokud by kdokoliv z vás vnímal osobní potřebu duchovního povzbuzení anebo alespoň blízkosti druhého člověka, nebojte se s důvěrou obrátit na nás,“ uvedl kazatel. Jeho telefonní číslo je 773 188 818.

V Poprade v zbore cirkvi adventistov sa v sobotu 28.2. konal krst 21 rómskych kresťanov z osady Rakúsy v okrese Kežmarok. Bola to udalosť nabitá emóciami a radosťou.  Je to rok, čo sa v Rakúsoch v jednej hrubej stavbe začala stretávať asi 50-členná skupina Rómov a „gadžov“, ktorí spoločne študovali Božie slovo, hľadali odpovede na svoje otázky a spoločne chválili Boha nadšeným spevom. Hrubá stavba menila v priebehu roka za pochodu svoju tvár. Urobili sa vnútorné omietky, betónová podlaha, strop, pristavila sa veranda s WC a v podkroví miestnosť, kde sa dnes stretáva na detskú bohoslužbu asi 30 detí. 17 bratov a 4 sestry z osady Rakúsy teraz odovzdalo svoj život pri krste verejne Ježišovi Kristovi a zároveň bola za účasti bratov zo Slovenského združenia CASD založená oficiálna skupina cirkvi adventistov Rakúsy.

Více…

redakce - AIS 6. března 2015Ze života církve, Ze života sborů, Život víry

V požehnaném věku 89 let zemřel ve středu 18.2. klidně a tiše v léčebně v Městci Králové emeritní kazatel Církve adventistů sedmého dne Leopold Kvintus. Pohřeb se koná v úterý 24.2. od 15 hodin v evangelickém kostele v Poděbradech, Husově ulici 16. Leopold Kvintus kazatelství nikdy nechápal jako své zaměstnání, ale jako své životní povolání. A proto, i když pracoval jako řidič sanitky, služebního vozu nebo jako lesní dělník, nikdy nezapomněl navštěvovat členy církve, přátele, setkávat se s nimi, studovat Bibli a věrně sloužit Bohu a lidem.

Více…

redakce - AIS 23. února 2015Ze života církve, Ze života sborů, Život víry