<< >>

Příspěvky rubriky Ze života církve

Ve dnech 18. až 20. listopadu se v centru Akademie v Ostravě konala slavnostní bohoslužba při příležitosti 20. výročí vzniku Klubů zdraví. Kolem 150 účastníků z Česko-Slovenské unie prožilo požehnané chvíle při vzpomínkovém programu zaměřeném na historii zdravotně misijní práce v naší církvi i v naší unii.

Více…

redakce - AIS 7. prosince 2016Ze života církve, Životní styl

V neděli 27. 11. se sešel v Brně Výbor Česko-Slovenské unie. Hostem byl tajemník Interevropské divize Barna Magyarosi. Členové výboru řešili změny ve finančním řádu, schválili rozpočet na další rok, hodnotili předchozí období a odsouhlasili plány na rok 2017.

Více…

redakce - AIS 6. prosince 2016Ze života církve

V blízké době bude uveřejněno několik příspěvků, které souvisí se sociální činností církve. Tím prvním je rozhovor s Danielem Hottmarem, vozíčkářem, adventistou, biblickým pracovníkem ve Štětkovicích na Sedlčansku. Daniel také působí v Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech a podílí se na činnosti oddělení sociální služby v Českém sdružení.

Více…

redakce - AIS 4. prosince 2016Ze života církve

Nakladatelství Advent-Orion Praha připravilo pro své odběratele časově omezenou nabídku knih, které je možné použít jako vhodný dar. Jejich cena umožňuje nakoupit větší množství, abyste mohli obdarovat své přátele a známé. Možnost objednání končí již za několik dní.

Více…

redakce - AIS 28. listopadu 2016Ze života církve

ASI-CS (spolek adventistů pracujících ve společensky odpovědných profesích) zve na 12. unijní setkání, které má název „Na TOBĚ záleží…“. Probíhat bude od 8. do 10. prosince v Olomouci. Hlavním řečníkem bude John Bradshaw, evangelista z organizace It Is Written. Další semináře na setkání povedou Bohuslav Kern, Milena Mikulková, Radim Passer, Jakub Chýlek, Dalibor Cichý a Otakar Jiránek.

Více…

redakce - AIS 23. listopadu 2016Ze života církve

Oddělení evangelizace Českého sdružení společně s Českou biblickou společností nabízí biblické PF, které má dvojí užitek – jednak vyjádří přání do nového roku, ale zároveň je hodnotným biblickým textem, jenž je vybrán tak, aby oslovil i člověka, který není seznámen s Biblí.

Více…

redakce - AIS 22. listopadu 2016Ze života církve

V 1. čtvrtletí 2017 budou veřejné diskuze nad Biblí, které probíhají v rámci první části sobotních bohoslužeb, zaměřeny na téma Ducha svatého. Právě se tisknou materiály Průvodce studiem Bible, jejichž autorem je Frank M. Hasel, bývalý děkan Teologického semináře v Bogenhofenu v Rakousku.

Více…

redakce - AIS 11. listopadu 2016Ze života církve

Organizátoři letošní letní prázdninové misie adventistické mládeže „Dotkni se nebe“ v Uherském Hradišti a okolí oznámili výsledky této třítýdenní akce z přelomu července a srpna. Devět desítek účastníků rozdalo lidem 25 tisíc brožur s kontakty na aktivity církve v oblasti, více než 400 Biblí, stovky dalších duchovních knih a časopisů „Za obzorem“ s odkazy na knihy, internetovou televizi a kurzy církve. Zdravotně misijní akce a pouliční kázání pro veřejnost navštívilo 1 700 lidí, výstavu o Bibli více než 500 lidí, besedy o Bibli a obrácení ke Kristu více než 140 lidí. V Uherském Hradišti vzniklo duchovní společenské centrum Efata  se sobotními bohoslužbami, knihovnou, pravidelnými programy pro veřejnost a Klubem zdraví, který začalo navštěvovat 70 lidí z necírkevního prostředí.

Více…

redakce - AIS 2. listopadu 2016Ze života církve, Ze života sborů

Zajímají vás odpovědi na tyto otázky: Jak má vypadat mužská/otcovská a ženská/mateřská role? Jak provést dítě až do dospělosti? Co jsme (ne)dostali od rodičů a co (ne)předáváme dětem? Jak je možné se vypořádat s vnitřními zraněními? Jaký je význam duchovního života v procesu uzdravení?

Pokud vás zajímají tato témata, tak je možné se do 2. listopadu přihlásit na Manželský víkend v Krkonoších, který nese název Uzdravení rodinných vztahů.

Více…

redakce - AIS 31. října 2016Ze života církve

Nový díl pořadu České televize Křesťanský magazín se věnuje církevním restitucím. Odpovídá na otázky: Jak církve hospodaří se znovu nabytým majetkem? A nakolik jsou ve svém hospodaření transparentní? Odpovědi se snažila získat Kateřina Rózsová u zodpovědných osob v Římskokatolické církvi, Církvi adventistů sedmého dne a Českobratrské církvi evangelické. V pořadu jsou také představeny konkrétní hospodářské projekty řádu premonstrátů, adventistický domov důchodců a jeden biskupský pivovar. Odborné zhodnocení výsledků hospodaření církví provedl docent ekonomie z Národohospodářské fakulty VŠE Jiří Schwarz.

redakce - AIS 31. října 2016Ze života církve