<< >>

Příspěvky rubriky Ze života církve

Oddělení evangelizace Českého sdružení společně s Českou biblickou společností nabízí biblické PF, které má dvojí užitek – jednak vyjádří přání do nového roku, ale zároveň je hodnotným biblickým textem, jenž je vybrán tak, aby oslovil i člověka, který není seznámen s Biblí.

Více…

redakce - AIS 22. listopadu 2016Ze života církve

V 1. čtvrtletí 2017 budou veřejné diskuze nad Biblí, které probíhají v rámci první části sobotních bohoslužeb, zaměřeny na téma Ducha svatého. Právě se tisknou materiály Průvodce studiem Bible, jejichž autorem je Frank M. Hasel, bývalý děkan Teologického semináře v Bogenhofenu v Rakousku.

Více…

redakce - AIS 11. listopadu 2016Ze života církve

Organizátoři letošní letní prázdninové misie adventistické mládeže „Dotkni se nebe“ v Uherském Hradišti a okolí oznámili výsledky této třítýdenní akce z přelomu července a srpna. Devět desítek účastníků rozdalo lidem 25 tisíc brožur s kontakty na aktivity církve v oblasti, více než 400 Biblí, stovky dalších duchovních knih a časopisů „Za obzorem“ s odkazy na knihy, internetovou televizi a kurzy církve. Zdravotně misijní akce a pouliční kázání pro veřejnost navštívilo 1 700 lidí, výstavu o Bibli více než 500 lidí, besedy o Bibli a obrácení ke Kristu více než 140 lidí. V Uherském Hradišti vzniklo duchovní společenské centrum Efata  se sobotními bohoslužbami, knihovnou, pravidelnými programy pro veřejnost a Klubem zdraví, který začalo navštěvovat 70 lidí z necírkevního prostředí.

Více…

redakce - AIS 2. listopadu 2016Ze života církve, Ze života sborů

Zajímají vás odpovědi na tyto otázky: Jak má vypadat mužská/otcovská a ženská/mateřská role? Jak provést dítě až do dospělosti? Co jsme (ne)dostali od rodičů a co (ne)předáváme dětem? Jak je možné se vypořádat s vnitřními zraněními? Jaký je význam duchovního života v procesu uzdravení?

Pokud vás zajímají tato témata, tak je možné se do 2. listopadu přihlásit na Manželský víkend v Krkonoších, který nese název Uzdravení rodinných vztahů.

Více…

redakce - AIS 31. října 2016Ze života církve

Nový díl pořadu České televize Křesťanský magazín se věnuje církevním restitucím. Odpovídá na otázky: Jak církve hospodaří se znovu nabytým majetkem? A nakolik jsou ve svém hospodaření transparentní? Odpovědi se snažila získat Kateřina Rózsová u zodpovědných osob v Římskokatolické církvi, Církvi adventistů sedmého dne a Českobratrské církvi evangelické. V pořadu jsou také představeny konkrétní hospodářské projekty řádu premonstrátů, adventistický domov důchodců a jeden biskupský pivovar. Odborné zhodnocení výsledků hospodaření církví provedl docent ekonomie z Národohospodářské fakulty VŠE Jiří Schwarz.

redakce - AIS 31. října 2016Ze života církve

Sbory církve adventistů na celém světě se v týdnu od 5. listopadu budou scházet ke společnému rozjímání a modlitbám. K této příležitosti připravila HopeTV zamyšlení kazatele Jindřicha Černohorského s názvem „Na všechny strany“.

Více…

redakce - AIS 27. října 2016Ze života církve, Život víry

Křesťanská studentská organizace INRI road pořádá již tradičně cyklus čtyř studijních víkendů s názvem „INRI Bible“. Tentokrát bude tématem setkání Evangelium podle Marka.

redakce - AIS 26. října 2016Ze života církve

V neděli 23. 10. proběhla v Brně mimořádná konference Česko-Slovenské unie. Zúčastnilo se jí 209 delegátů a 21 hostů z Českého, Moravskoslezského a Slovenského sdružení. Na setkání se pokračovalo v jednání o agendě, která se nestihla projednat na poslední unijní konferenci v roce 2014.

Více…

redakce - AIS 25. října 2016Ze života církve

Jesenné správne rady začali v pondelok 17. 10. ráno preberaním agendy Adventistického teologického inštitútu (ATI). Pretože je menená forma štúdia z denného na diaľkové, je potreba znovu prechádzať procesom akreditácie nového študijného behu. Medzinárodný výbor pre teologické a kazateľské vzdelávanie (IBMTE), ktorý zasadal vo Washingtone pred dvoma týždňami a ktorý posudzuje úroveň teologických škôl, dal našej novej vzdelávacej inštitúcii zelenú a zdá sa, že by sme mohli proces akreditácie úspešne zvládnuť. Významný podiel na výsledku má Oldřich Svoboda, ktorý akreditáciu z našej strany pripravoval a Daniel Duda, ktorý je člen tohto výboru a pomáhal kolegom zo zahraničia pochopiť naše česko-slovenské špecifiká a tradíciu diaľkového vzdelávania u nás.

Více…

redakce - AIS 24. října 2016Ze života církve

Jacques B. Doukhan, profesor hebrejštiny a exegeze Starého zákona na Teologické fakultě Andrewsovy univerzity v USA, představil v neděli 9. 10. v Berrien Springs právě vydaný 544-stránkový komentář k 1. knize Mojžíšově jako první díl nového Biblického komentáře Církve adventistů sedmého dne, jehož je vedoucím editorem. Jacques Doukhan je v Česku a na Slovensku znám svými komentáři k biblickým knihám Daniel „Túžba zeme“ a Zjevení Janovo „Křik nebes“. „Psát oficiální Biblický komentář církve není jako napsat svou knihu a předat ji vydavateli,“ uvedl Jacques Doukhan. „Je to odpovědnost vůči církvi a mnoha očím, které se budou podle něj orientovat. Měl jsem řadu konzultantů, a protože šlo o Genesis, každý měl co říci.“

Více…

redakce - AIS 19. října 2016Církev ve světě, Ze života církve, Život víry