<< >>

Příspěvky rubriky Ze života církve

Městské sady v Ústí nad Labem hostily v neděli 7.6. první ročník charitativně-sportovní akce s názvem Den pro Adru. Jejím smyslem bylo vybrat finanční prostředky na projekt adventistické humanitární oganizace ADRA směřující k zlepšení a dostupnosti zdravotní péče v etiopském městě Karat. Hlavním bodem programu byl závod v běhu na 10 km, jehož účastníci svým startovným v minimální výši 200 korun  podpořili zmiňovaný projekt. Na své si přišly i děti. Byla pro ně připravena celá řada atrakcí a běhů na kratší vzdálenosti ve všech dětských kategoriích. Hlavnímu závodu předcházel lidový běh pro méně trénované sportovce, kterého se účastnily všechny věkové kategorie a nebylo výjimkou, že běžely i celé rodiny.

Více…

redakce - AIS 15. června 2015Humanitární pomoc, Ze života církve

Iniciativa církve adventistů pro vysokoškoláky INRIroad má za sebou sedm víkendových setkání s Úvody do Bible 2014/2015. Studijně-odpočinkové víkendy prožili mladí lidé společně na chatě Karolína ve Rtyni v Podkrkonoší. Klidné prostředí horské chaty jim umožnilo se na určitý čas ztišit a přemýšlet nad přednáškami různých duchovních z celé ČR. Nejvíce se studentům věnovali bratři Harastejovi, iniciátoři celého programu.

Více…

redakce - AIS 31. května 2015Inspirace, Ze života církve

V Ostravě se věřící Církve adventistů sedmého dne sešli v sobotu 23.5. k slavnostní konferenční bohoslužbě. Sportovní hala Sareza byla téměř zaplněná dětmi, mládeží, střední generací i staršími členy. Dopoledne i odpoledne sloužil kázáním Božího slova Corrado Cozzi, vedoucí oddělení komunikace a náboženské svobody na ústředí Inter-evropské divize církve v Bernu. Celá slavnostní bohoslužba byla obohacena písněmi a svědectvím dětí, mládeže, sborovým zpěvem, mandolínovým souborem a dalšími vstupy. V závěru shromáždění představil znovuzvolený předseda Moravskoslezského sdružení Karel Staněk (na snímku) vizi pro další konferenční období. Cílem je vytvářet autentickou a srozumitelnou církev, která bude otevřeným společenstvím vnímající hlas Ducha svatého, rostoucí v duchovnosti, vztazích a službě svému okolí. Tato vize vychází z textu bible zapsaného v Janově evangeliu 15,7.8: „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky“. Záznam slavnosti je k dispozici na internetové komunitní síti YouTube.

Více…

redakce - AIS 26. května 2015Ze života církve

Slavnostní společná bohoslužba moravských a slezských sborů církve adventistů se uskuteční v sobotu 23.5. od 9 hodin v hale Sareza (zimní stadion) v Ostravě – Porubě, Čkalovova 20 (GPS: 49.830422; 18.175467). K shromážděným promluví vedoucí církevní služby komunikace a náboženské svobody ve střední Evropě Corrado Cozzi (na snímku) z Bernu, předseda Česko-Slovenské unie církve Mikuláš Pavlík a předseda Moravskoslezského sdružení sborů Karel Staněk, zahrají a zazpívají hudebníci a zpěváci ze zúčastněných sborů. Odpolední program má začít ve 14 hodin. Slavnost bude v přímém přenosu i ze záznamu na internetové komunitní síti YouTube.

Více…

redakce - AIS 19. května 2015Ze života církve

Biblické výzvy k rozumnému životu služby uprostřed pošetilé sebestřednosti světa, k vytrvalosti v lásce uprostřed odcizení, k odvaze víry „vystoupit z lodi“ a vyjít vstříc novým zkušenostem blíže Bohu a lidem připomněli na slavnostní společné bohoslužbě sborů církve adventistů z Čech v Hradci Králové vedoucí služby církve mládeži ve střední Evropě Stephan Sigg a nový předseda Českého sdružení sborů Vít Vurst. Bohoslužbu v centru Aldis, které se zúčastnilo více než 1200 lidí, doprovodili působivou duchovní hudbou zpěváci a hudebníci z celých Čech. Předseda Česko-Slovenské unie církve Mikuláš Pavlík zde poděkoval bývalému vedení sdružení a představil nově zvolené vedoucí. Formou krátkých dokumentárních filmů z produkce adventistické televize HopeTV se prezentovaly různé druhy služby a duchovní svědectví ze života církve v Čechách. Záznam celé bohoslužby je k dispozici na internetové sociální síti YouTube.

Více…

redakce - AIS 19. května 2015Ze života církve

V posledním březnovém víkendu se děti z Klubu Pathfinder – Bobří stezky (ze Zlínského okrsku) a někteří další kamarádi sjeli do Žlutavy u Napajedel. Čekala je v místní sokolovně akce Jarní tání 2015 s podtitulem Princ egyptský. Dopolední část sobotního dne se děti věnovaly společnému zpívání – chválení Pána Boha, modlitbám, práci ve skupinkách a poslechu příběhu Mojžíšova syna,  který představil kazatel Oldřich Svoboda.

Více…

redakce - AIS 15. května 2015Pathfinder, Ze života církve, Ze života sborů

Viacúčelová športová hala „Aréna Poprad“ hostila v sobotu 9. 5. 2015 slávnostnú spoločnú bohoslužbu zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Slovensku. Viceprimátor podtatranského Popradu Pavol Gašper pozdravil účastníkov konferencie slovami: „Želám vám všetkým, aby sa vás Boží Duch dotkol. Ste svetlom sveta!“ Svoje dojmy vyjadril nasledovne: „Sú tu ľudia, ktorí poznajú Boha, ktorých pozná Boh.“ Predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi Mikuláš Pavlík poďakoval doterajšiemu vedeniu Slovenského združenia a predstavil nové vedenie. Kázaním poslúžil podpredseda celosvetovej Generálnej konferencie cirkvi Lowell Cooper.

Více…

redakce - AIS 11. května 2015Ze života církve

Cirkev adventistov siedmeho dňa na Slovensku pozýva na slávnostnú spoločnú bohoslužbu svojich zborov „Vy ste listom Kristovým“, ktorá sa uskutoční v sobotu 9.5. v Poprade v Aréně Poprad, Uherova 4680/2, od 9 hodín. Kázaním na nej poslúži podpredseda celosvetovej Generálnej konferencie cirkvi Lowell Cooper (na snímke). Bohoslužba bude priamo prenášaná na internetovú sociálnu sieť YouTube.

Více…

redakce - AIS 8. května 2015Ze života církve

Valné shromáždění České biblické společnosti, jejíž členem je také Církev adventistů sedmého dne, zhodnotilo v Praze činnost společnosti za rok 2014. Duchovní zamyšlení na téma Božího slova vepsaného Duchem svatým do lidských srdcí, měl na shromáždění předseda Česko-Slovenské unie církve adventistů Mikuláš Pavlík. Ředitel České biblické společnosti Pavel Novák (na snímku) poděkoval členům za podporu misijních a evangelizačních projektů, kterými společnost loni již 22. rokem pomáhala doma i ve světě.

Více…

redakce - AIS 6. května 2015Inspirace, Ze života církve

Odevzdání Kristu, růst v Kristu, službu v Kristu a sdílení Krista si jako směry svého rozvoje vytýčili delegáti konference Moravskoslezského sdružení sborů církve adventistů, kteří se sešli v neděli 3.5. v Ostravě. Konference potvrdila ve služebnostech na další 4 roky předsedu sdružení Karla Staňka (na snímku), tajemníka Daniela Dobeše a hospodáře Jaroslava Stejskala. Volba vedoucích oddělení služby církve na Moravě a ve Slezsku byla dána do kompetence nového výboru sdružení.

Více…

redakce - AIS 5. května 2015Ze života církve