<< >>

Příspěvky rubriky Ze života církve

V univerzitních městech České a Slovenské republiky rozvíjí adventistická studentská iniciativa INRI road stále oblíbenější studentské bohoslužby. V Praze se nyní konají v podzemním sálu Společenského centra Londýnská 30 na Vinohradech, v Bratislavě hostí tato duchovní setkání modlitebna v Cablkově 3, v Brně modlitebna na Střední 10, v Ostravě na Přívozu v Trocnovské 20, v Olomouci na Balcárkově 12 a v Pardubicích na Bílém Předměstí ve Staročernské 1799.

Více…

redakce - AIS 3. dubna 2014Inspirace, Ze života církve

K poslednímu zasedání ve svém volebním období se v neděli 30.3. sešli v Brně členové Výboru Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne. Jednání zahájil zamyšlením Marek Škrla ze Sázavy inspirovaný groteskním textem z Bible, 4. knihy Mojžíšovy, 24. kapitoly, o proroku Bileámovi, který si lépe rozumněl se svým oslem než s Bohem. Bůh proto použil osla, aby Bileáma napomenul. „Když je posel osel, musí být osel posel. Díky Bohu, že s námi neztrácí trpělivost,“ uvedl Marek Škrla. Přítomní pak vyjádřili vděčnost Bohu i ve společné modlitbě. Výbor projednal a schválil návrh programu a agendy pro květnovou konferenci unie, výroční statistické a hospodářské zprávy, zprávy ze zahraničních cest a další.

Více…

redakce - AIS 1. dubna 2014Ze života církve

Při slavnostní bohoslužbě v kongresovém sálu Grandhotelu v Třebíči ordinovali představitelé církve k plné duchovenské službě dva mladé kazatele Jana Majera a Tomáše Dymáčka. Předseda Česko-Slovenské unie církve Mikuláš Pavlík vzpomněl na dobu, kdy oba oslavenci byli jeho studenty na Teologickém semináři církve v Sázavě. Slavnost provázely zpívané chvály Bohu v podání mladých lidí z mnoha okolních sborů Třebíč, Žďár nad Sázavou, Tišnov a Ivančice a originální hudební skupiny. Odpoledne rozšířily řady přítomných kazatelé z blízkého okolí a gratulanti z dalšího sboru Znojmo. Sestry a bratři ze zúčastněných sborů se organizace celé bohoslužby zhostili na výbornou.

Více…

redakce - AIS 28. března 2014Ze života církve

Ve Společenském centru Bethany v Praze – Michli se uskutečnila Unijní lékařská konference pořádaná Oddělením zdraví Církve adventistů sedmého dne. Přítomné přivítala vedoucí oddělení a lékařka Jana Krynská (na snímku) a promluvil k nim předseda církve v Česku a na Slovensku Mikuláš Pavlík. Přednášeli vysoce kvalifikovaní lékaři a další odborníci z řad zdravotnických profesionálů. Účastníky zaujaly zejména příspěvky z oblasti genetiky, epigenetiky, dále nové poznatky v porozumění vzniku a možnosti ovlivnění nádorových onemocnění. Velmi aktuální byla přednáška o vlivu životního stylu na metabolické poruchy a diabetes.

Více…

redakce - AIS 21. března 2014Ze života církve, Životní styl

(Praha)
Pražský sbor církve adventistů v Sedleci hostil druhý ročník setkání lidí, kteří se pod hlavičkou sboru nebo jako samostatné organizace věnují sociálním aktivitám. V první části setkání každý ze zúčastněných představil svou činnost a plány. Karin Pospíšilová (na snímku) mluvila o historii a současnosti dobrovolnického centra Lékořice, které se již na vysoce profesionální úrovni věnuje rozvoji dobrovolnictví v nemocnicích, poskytuje pracovní příležitosti matkám dětí dlouhodobě upoutaných na lůžko v Thomayerově nemocnici a dokonce získalo titul Neziskovka roku 2013. Na setkání promluvil také Daniel Hrdinka, který představil projekt Českého sdružení církve adventistů týkající se podpory seniorů v církvi.

Více…

redakce - AIS 28. února 2014Ze života církve

(Praha)
Pražská mládež zve v sobotu 15.3. na šestý ročník duchovního setkání Anděl. Uskuteční se od 9.30 hodin v moderním kostele církve adventistů v Praze na Smíchově, Peroutkově ulici 57. I tentokrát tímto setkáním mladí lidé společně zahájí svůj každoroční modlitební týden, letos na téma „Boží království“. Na setkání promluví pastor Křesťanských sborů Petr Húšť, zazní zpívané chvály smíchovské mládeže, která odpoledne od 14 hodin vystoupí i s divadelním představením „A přece se svítí“ z prostředí psychiatrické léčebny, dále zde vystoupí mladý raper Kalwich a večer od 18 hodin hudební skupina Deep Inside. Setkání bude od 10.45 hodin přímo přenášet internetová televize HopeTV.
Více…

redakce - AIS 28. února 2014Ze života církve

(Brno)
Pod názvem „Můžeš chtít víc! …aneb co mám ze života s Bohem?“ pořádá brněnský sbor církve adventistů ve Střední ulici 10 v sobotu 1.3. od 17 hodin Komorní hudební podvečer s žesťovým instrumentálním souborem a dalšími hosty, slovem setkání doprovodí duchovní Oldřich Svoboda a Jan Dymáček. Zahájí tak celkem osm březnových večerů pro širokou veřejnost se zamyšleními o životě, naději či svobodě. Vstup je volný, hlídání dětí je zajištěno.Více…

redakce - AIS 23. února 2014Ze života církve

(Praha)
„Gram prevence lepší než kilo léků“ je název dvou setkání na téma prevence nemocí a nového převratného vědeckého oboru epigenetiky s vědcem Vladimírem Králem (na snímku) a lékařem Jozefem Čupkou, které pořádá Klub zdraví Praha – Smíchov ve spolupráci se smíchovským sborem církve adventistů v jeho moderním vytápěném kostele v Peroutkově ulici 57. Návštěvníci se dozví, do jaké míry je účinná prevence, kdy s ní začít a a kdy už je na ni pozdě, zda a jak můžeme zabránit vzniklu chorob, které máme „v genech”, jak změnit to, co se nám celý život nedaří, být „v pohodě” a přitom vše zvládat. Přednášky se konají v sobotu 1.3. a 8.3. vždy od 17 hodin. Spojení je metrem trasou B na stanici Anděl a dále autobusem číslo 137 na stanici Urbanova. Večery bude přímo přenášet intrnetová televize HopeTV.

Více…

redakce - AIS 21. února 2014Ze života církve

(Praha)
Adventistický teolog Leroy Moore z USA, autor knih Adventismus ve sporu, Věroučné otázky revidovány nebo Adventistické kultury ve sporu, vystoupí o víkendech 21. až 23.2. a 28.2. až 2.3. v Palkovicích, ve dnech 25. až 27.2. a 3. až 5.3. v Kopřivnici, v pátek 7.3. na Teologickém semináři v Sázavě a v sobotu 8.3. v Praze. Leroy A. Moore působí již 60 let jako pastor, učitel a misionář. V poslední době vyučuje na soukromé zdravotně misijní škole Weimar College v Kalifornii. Dříve působil na vysokých školách církve adventistů Walla Walla University a Columbia Union College i v dalších církevních institucích, například byl vedoucím koordinátorem „Díla pro domorodé obyvatelstvo“ při Severoamerické divizi církve.

Více…

redakce - AIS 21. února 2014Ze života církve

(Veselí nad Moravou)
V sobotu 1.2., při slavnostní bohoslužbě, která se vzhledem k množství přítomných konala ve velkém sále Turistického informačního centra ve Veselí nad Moravou, byl ordinován (vysvěcen) ke kazatelské službě kazatel Marek Harastej. Působil nejprve jako studentský kazatel a evangelista v Brně, kde s podporou studentů vytvořil studentský projekt INRI road. Od roku 2012 je odpovědným kazatelem sborů Veselí nad Moravou a Kyjov. Nadále působí jako koordinátor projektu INRI road.

Více…

redakce - AIS 7. února 2014Ze života církve