<< >>

Příspěvky rubriky Ze života církve

Před deseti lety, v září 2005 se z iniciativy tehdejšího vedoucího oddělení dětské sobotní školy Bible v Česko-Slovenské unii Církve adventistů sedmého dne Milana Kašlíka rozběhlo internetové vzdělávání učitelů. Tedy malý církevní e-learning. Kladl si a stále si klade za cíl nabízet především učitelům dětské sobotní školy Bible odborné vhledy do jejich práce pro děti. V říjnu začíná již 11. školní rok tohoto internetového vzdělávání 2015/2016 určený učitelům i rodičům jako Internetové vzdělávání rodičů a učitelů (IVRU). Zájemci se mohou přihlásit do konce září na ivru@casd.cz.

Více…

redakce - AIS 18. září 2015Ze života církve

Církev adventistů sedmého dne v Evropě vyzvala k soucitu a modlitbě za tisíce přicházejících uprchlíků. Zoufalí migranti a žadatelé o azyl ze Středního východu, Afriky a jižní Asie zaplavili v létě Evropu po tisících a kontinent postavili před rozhodnutí, jak se s nimi vypořádat. „Jsme všichni děti téhož Otce. Je čas držet pohromadě a sdílet Boží hojnou lásku ke každému z nás,“ řekl Mario Brito, předseda Interevropské divize církve adventistů. „Kéž Pán žehná všechny tyto trpící migranty. Kéž nám Pán dá milosrdné srdce. “

Více…

V nedeľu 13.9. sa v Poprade stretol na svojom druhom rokovaní výbor Slovenského združenia zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi Mikuláš Pavlík v úvodnom zamyslení poukázal na to, že často citovaná jedenásta kapitola epištoly k Židom je ohraničená dvakrát slovíčkom vytrvalosť (Žid 10,36 a 12,1). Ide o terminológiu spájanú s vytrvalostným behom, ktorú autor aplikuje do života kresťanov. Je potrebné sa naučiť umeniu rozložiť si sily. Text Žid 12,1 vyzýva k aktivite aj nás: „..preto aj my bežme…“ Hrdinovia viery v 11. kapitole sa stávajú symbolicky našimi svedkami – fanúšikmi, ktorí majú skúsenosť s behom. Obrazne odovzdávajú ako „oblak svedkov“ štafetu nám. Zomierali v nádeji, že budeme v ich vytrvalosti pokračovať. Každý z nich by nám mohol niečo odovzdať. Náš beh je nasledovaním Ježiša, je maratónom s nádejou a s jasným cieľom. Vytrvalosť je veľmi dôležitá. Majme pred očami Ježiša a bežme s pohľadom upreným na Neho.

Více…

redakce - AIS 14. září 2015Ze života církve

O víkendu 11. až 13.9. se v modlitebně sboru církve adventistů v Českých Budějovicích koná už 39. ročník setkání mladých lidí Země živitelka, tentokrát na téma „Hledá se žena, hledá se muž – jak vytvořit báječný vztah…“ Pořádající mládež se už těší, až se páteční večer zaplní sborové prostory a bude moci přivítat letošního hosta, manželského poradce Mojmíra Voráče.

Více…

Základní škola Elijáš v Praze – Michli zřizovaná církví adventistů zahájila slavnostně první školní rok se všemi 9 ročníky. Slavnosti se kromě žáků školy, jejich rodičů a učitelů zúčastnili zástupci zřizovatele a další hosté. Poděkování patřilo především Bohu, obětavým učitelům a zaměstnancům školy, ale také Radimu Passerovi, který do tohoto projektu vložil nemalé úsilí a podporuje školu nejen finančně, ale především  svým optimismem a vizionářským přístupem. V současné době navštěvuje školu 216 žáků. „Jsme rádi, že rosteme geometrickou řadou, rosteme nejen početně, ale i kvalitativně. V letošním roce jsme se zúčastnili srovnávacího testování SCIO spolu s ostatními školami a byli jsme zařazeni mezi nadprůměrné školy. Ještě je hodně co zlepšovat, ale pevně věříme, že máme co dětem dát. Dál samozřejmě platí biblické ´nestaví-li dům (školu) Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé´,“ uvedla ředitelka školy Hana Loderová. Poděkovala za přízeň a modlitby všem, kteří, i když jejich děti nemohou chodit do Elijáše, berou školu jako svou.

Více…

redakce - AIS 8. září 2015Ze života církve, Životní styl

Olympijský tábor MSS (19. – 26. července 2015).  I když se píše rok 2015, což znamená, že je to lichý rok a žádná olympiáda nemá být, my rušíme tradici a olympiádu si rozhodně chceme užít. A nejen letní, ale i zimní i paralympijskou a k tomu i vodní hrátky.

Může se zdát, že týden nám na to rozhodně stačit nebude, ale kdo umí, ten umí. Letošní sportovci z Moravy se sjeli na krásné tábořiště u Opavy u obce Mladecko. A že jich bylo, rovných 73. Více…

redakce - AIS 4. září 2015Pathfinder, Ze života církve, Ze života sborů

Dětem začíná škola, ale mnoho z nich bude vzpomínat na prázdniny a letní tábory. O letních prázdninách 2015, tedy během měsíce července a srpna, se pod záštitou Klubu Pathfinder v České a Slovenské republice konalo celkem 26 letních táborů, které trvaly většinou jeden týden, některé dva týdny. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty kratší a počtem účastníků menší tábory.

Více…

redakce - AIS 31. srpna 2015Pathfinder, Ze života církve, Životní styl

České sdružení sborů Církve adventistů sedmého dne ve spolupráci se sborem této církve v Praze 6 – Sedleci zve zájemce v neděli 13.9. na školení „Jak připravit sociální projekt a požádat o grant“. Cílem setkání je naučit účastníky teoreticky a prakticky zpracovat vlastní sociální projekt tak, aby se mohl stát podkladem žádosti o grant, a to buď v grantovém řízení vyhlašovaném sdružením sborů, nadacemi, státní správou či samosprávou. Školit budou zkušené projektové manažerky a koordinátorky sociálních aktivit. „Těším se na setkání a předávání zkušeností se všemi, kteří mají chuť sloužit lidem. Práci pro společnost vnímám jako důležitou součást činnosti a smyslu církve“, uvedl Petr Kafka (na snímku), předseda grantové komise Českého sdružení sborů Církve adventistů sedmého dne.

Více…

Péčí vydavatelství Advent-Orion Praha vychází nové vydání duchovního časopisu Za obzorem. Obsahuje dramatický životní příběh německého „misionáře ve střední Evropě“ Kornelia Novaka „Rváč Kornelius: Našel jsem klid“, polemiku křesťanského publicisty Clifforda Goldsteina s tak zvanými novými ateisty „Je Bůh utopií?“, rady pro zdravý životní styl „Jak omládnout“ a „Mentální výkonnost – magická moc 21. století“ od Cat Thompsonové a Igora Bukovského, podněty pro zlepšení vztahů v manželství a rodině vzájemným prokazováním úcty a uznání „Jednoduchý klíč ke štěstí“ od manželů Youngbergových, praktický návod „Rozlučte se s osamělostí“ od Geoffa Weatherheada, ohromující pohled biologa na zdánlivě obyčejné zvonky luční od Reinharda Junkera, představení tvůrce a provozovatele internetové kontaktní iniciativy „Utopie?“ Jindřicha Černohorského, v kulturní rubrice pod titulem „Nebeský hoax“ analyzuje John Bradshaw stoupající oblibu knih a filmů o údajných cestách lidí v klinické smrti do nebe a zpět, Kateřina Piechowicz z humanitární organizace ADRA popisuje obětavou službu dobrovolníků sociálně vyloučeným školákům, Aleš Bárta přispěl cestopisem „Nemocnice v Itibu je moje srdeční záležitost“ z Keni, kde pomáhají nemocným a zraněným mladí čeští medici, a další zajímavé seriozní informace. Barevný časopis určený nejen ke čtení, ale i k pořízení více kusů a obdarovávání druhých, stojí díky finanční podpoře církve adventistů jen 6 korun. Jednotliví zájemci i sbory si jej mohou objednávat na elektronické adrese expedice@adventorion.cz nebo na adrese Advent-Orion, Roztocká 5, 160 00 Praha 6 – Sedlec. Vydavatelství připravuje česká i slovenská verze časopisu je ke stažení zde: Za obzorem 4 CZ Za obzorom 4 SK 

redakce - AIS 28. července 2015Inspirace, Ze života církve