<< >>

Příspěvky rubriky Ze života církve

Jako každý rok i letos připravila Křesťanská základní škola Elijáš pro rodiče a příznivce školy Školní akademii. Jste zváni do modlitebny církve adventistů na Smíchově 8. března 2017 v 17.30.

Více…

redakce - AIS 2. března 2017Ze života církve

Člověk s handicapem v křesťanském prostředí je téma, kterému se budou věnovat diakoni i další zájemci na setkání v Kroměříži od 21. do 23. dubna 2017.

Více…

redakce - AIS 1. března 2017Ze života církve

V letošním roce bude Biblický týden v Moravskoslezském sdružení probíhat od 10. do 16. července v areálu Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně. Hostem bude Ján Barna, učitel systematické a biblické teologie na Newbold College ve Velké Británii. Bude mluvit o Evangeliu posledních událostí.

Více…

redakce - AIS 27. února 2017Ze života církve

O víkendu 7.–9. 4. 2017 bude v hotelu KAM v Malenovicích probíhat již 7. konference žen. Křesťanská spisovatelka Hana Pinknerová bude hovořit „O síle slov“. Mottem letošního setkání je text z knihy Přísloví: „Laskavá slova jsou jako plástev medu, jak balzám na duši, celému tělu lék“.

Více…

redakce - AIS 24. února 2017Ze života církve

Křesťanská organizace INRIroad pořádá v letních měsících pro studenty tři tradiční akce. Pro zájemce o studium Bible je určeno týdenní studium biblické knihy Kazatel s Jacquesem R. Doukhanem, profesorem hebrejštiny a Starého zákona na Andrewsově univerzitě. Při Týdnu duchovní obnovy bude prostor a čas pro obnovu vztahu s Bohem, nový start, změnu a reflexi duchovního života a hledání Boží vůle. Třetí akcí je RAIL tour – týmový závod v dobývání checkpointů po celé České republice, který kombinuje pěší turistiku s cestováním vlaky, strategii s rychlostí, adrenalin s efektivitou plánování.

Více…

redakce - AIS 22. února 2017Ze života církve

Od 25. 7. do 7. 8. 2017 bude probíhat ve Španělsku Evropský kongres mládeže církve adventistů. Je nazván „The Journey“. Je určen mladým lidem od 16 do 30 let.

Více…

redakce - AIS 10. února 2017Ze života církve

Ve dnech od 13. do 19. 2. 2017 bude probíhat Národní týden manželství a Týden křesťanského domova. Pro rok 2017 bylo zvoleno téma: Recept na dobré manželství. Radomír Jonczy pro tuto příležitost připravil materiály s názvem „Ježíšova rodina“. K dispozici jsou v české i slovenské verzi.

Více…

redakce - AIS 3. února 2017Ze života církve

Z historie Církve adventistů sedmého dne

Na štědrý den roku 1901 Jacob Nelson Anderson vedl první tři adventistické misionáře do Číny. Se svou manželkou a čtyřletým synem opustili svůj domov ve Wisconsinu a vlakem odcestovali do San Franciska. Zde se nalodili na parník, který mířil do Hongkongu. Misionáři cestovali na nejlacinější palubě, kde bylo mnoho lidí a různého nákladu. Když se rozdávalo jídlo nevalné kvality, tak se ti silní tlačili a předbíhali slabší. Dvě stě až čtyři sta lidí spalo v jedné místnosti, soukromí bylo neznámým pojmem, veřejné toalety se často rovnaly nočníkům a mísám. Hygienické podmínky občas vedly k vážným zdravotním problémům a někdy i k smrti cestujících. Cesta trvala minimálně tři týdny.

Více…

redakce - AIS 30. ledna 2017Ze života církve

Vítězslav Chán je několika způsoby spojen s novým komentářem ke knize Zjevení, který společně připravoval Adventistický teologický institut a nakladatelství Advent-Orion. Předně byl odpovědným redaktorem knihy. Bude ji však používat i jako skriptum v předmětu Zjevení Janovo, který vyučuje na Adventistickém teologickém institutu. V roce 2016 také tlumočil přednášky Ranka Stefanovice, autora komentáře, který byl hostem na studijním týdnu studentské organizace INRIroad. Položili jsme mu proto několik otázek.

Více…

redakce - AIS 27. ledna 2017Ze života církve

Adventistický teologický institut připravil ve spolupráci s nakladatelstvím Advent-Orion komentář s názvem „Zjevení Janovo: Průvodcem knihou Zjevení“. Autorem je Ranko Stefanovic.

Více…

redakce - AIS 25. ledna 2017Ze života církve