<< >>

Příspěvky rubriky Ze života sborů

Službu lidem s postižením představili odborníci zájemcům z Čech ve sboru Církve adventistů sedmého dne v Trutnově. Setkání bylo určeno pro všechny, kteří v církvi slouží jako diakoni, sboroví činovníci nebo se o tuto službu zajímají. Programu se zúčastnilo asi 40 lidí, celý byl tlumočen do znakového jazyka a účastníci tak mohli přímo sledovat práci těch, kteří profesionálně slouží neslyšícím.

Více…

Pražský dětský oddíl Penguins křesťanského skautského Klubu Pathfinder zahájil jubilejní 20. rok své činnosti. V sobotu 6. 2 vpodvečer jeho členové vyrazili poznat nové město. Po Liberci, Plzni a Českých Budějovicích, kde byli v posledních čtyřech letech, se tentokrát jednalo o Příbram. Toto město je spojené s řadou zajímavých pamětihodností a historických osobností. Po ubytování ve zdejším sboru na děti  čekala hra po městě. Jejich úkolem bylo získat odpovědi na různé otázky spojené se zajímavostmi Příbrami a jejího okolí. Více…

redakce - AIS 3. března 2016Pathfinder, Ze života sborů

Rusky hovořící sbor Církve adventistů sedmého dne v Praze – Nuslích zorganizoval několik koncertů, které připomněly život Anny German, polské zpěvačky populární i na území bývalého Sovětského svazu. Na sklonku svého života byla pokřtěna na vyznání Ježíše Krista do církve adventistů. Koncerty se uskutečnily v Karlových Varech, Teplicích, Liberci a Praze. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří budování škol pro děti z chudých rodin na Madagaskaru.

Více…

redakce - AIS 29. února 2016Humanitární pomoc, Inspirace, Ze života sborů

V sobotu 19.3. se od 9.30 hodin v modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Praze na Smíchově, Peroutkově ulici, uskuteční osmý ročník setkání mladých lidí Anděl. Letošní ročník, který opět zahajuje týden společných modliteb mládeže v celé církvi, ponese téma „Limity“. Hlavním hostem bude kazatel Vít Vurst. Texty k modlitebním setkáním jsou ke stažení níže.

Více…

Vydavatelství Advent-Orion Praha vydalo novou knihu „Člověk s handicapem v křesťanském společenství“ od doktora Josefa Slowíka (na snímku), učitele speciální pedagogiky na Západočeské univerzitě v Plzni a člena sboru církve adventistů v Chebu. Praktická publikace je určena všem, kteří přemýšlí, co mohou ve svých křesťanských společenstvích udělat pro to, aby zde všichni cítili své místo. Jsou zde i zajímavé podněty, jak vytvořit otevřené křesťanské společenství, a přehled, který čtenářům pomůže při setkání s lidmi s různými druhy zdravotního postižení anebo se sociálním znevýhodněním, jak se zbavit obav, ostychu a snad i mnoha předsudků.

Více…

Letošní Národní týden manželství, jehož osvětové, umělecké, společenské a duchovní akce se konají od 8. do 14.2., má v Česku téma „Manželství je více než kus papíru“ a na Slovensku „Recept na dobré manželstvo„. Církev adventistů sedmého dne v obou zemích se připojuje svým tradičním Modlitebním týdnem křesťanského domova od pondělí 8. do soboty 13.2. na téma „Manželství – ráj, nebo peklo?“ Stejnojmennou velmi čtivou publikaci (ke stažení dole) se zamyšleními ke každodenním sborovým či rodinným modlitebním pobožnostem v tomto týdnu připravil vedoucí služby církve adventistů rodině v ČR a SR Radomír Jonczy.

Více…

O víkendu 22-24. ledna proběhlo na Moravě první z šesti setkání nového projektu pro starší děti PTD Pathfinder (PTD = „Pošli to dál“). Na chatu do Niv na Vsetínsko přijelo 50 účastníků, kteří zde prožili skvělý víkend, jehož hlavní motto znělo “Bůh”. Další setkání čeká zúčastněné o prvním dubnovém víkendu.

Více…

redakce - AIS 27. ledna 2016Pathfinder, Ze života církve, Ze života sborů

Čtyři víkendová setkání a jeden týdenní výcvik. Takto proběhl patnáctý vůdcovský kurz Klubu Pathfinderu Moravskoslezského sdružení. Na první setkání přijelo deset zájemců, mezi nimiž byl věkový rozdíl více než 20 let, měli řadu očekávání a také otazníků. Na konci výcvikového kurzu byla slavnostně vyřazena pevně semknutá parta nových motivovaných vůdců se silnou vizí o tom, jak vést jim svěřené děti.  Více…

redakce - AIS 27. ledna 2016Pathfinder, Ze života církve, Ze života sborů

Worship Ostrava pořádající pravidelné sobotní bohoslužby pro širokou veřejnost současnými písněmi, slovem a modlitbou chválící Pána Boha, oslaví v sobotu 12.12. od 17 hodin v Centru Akademie na Hrušovské 16 v Ostravě – Přívozu desetileté výročí svého vzniku. „Jsme vděčni za to, že můžeme takovýmto způsobem vyjádřit to, co je v našich srdcích, a věříme, že Bůh působí na lidi, kteří na tyto bohoslužby na základě našeho pozvání přicházejí, a dá se jim tak touto cestou poznat,“ uvedl organizátor těchto zpívaných bohoslužeb Petr Hřib. Na jubilejní „worship“ jsou všichni srdečně zváni.

Více…

Tématem již tradičních novoročních Deseti dnů modliteb, které se tentokrát uskuteční od středy 6. do neděle 16.1., je „Zůstávat v Kristu – mít plnost života“. Během těchto dnů se budou skupiny ve sborech církve adventistů na celém světě modlit za přijetí Ducha svatého. Věřící se budou scházet každý den v dohodnutou dobu osobně, po telefonu nebo internetu ke společným modlitbám. Jedenáctý den, 16. leden, připadne na sobotu. Tento den je oslavou všeho, co Bůh udělal jako odpověď na společné modlitby.

Více…