<< >>

Příspěvky rubriky Život víry

Fenoménem dnešní doby je mimo jiné jakási nepopsatelná prázdnota, kterou se snažíme vyplnit pachtěním se za věcmi, lidmi, zážitky. Při poznání, že Ježíš je život a že jej nejde ničím nahradit, zjistíme, že jen on může odstranit tuto prázdnotu.

Dvanáctý díl pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Smysluplný život“.

Více…

redakce - AIS 25. března 2017Život víry

V sobotu 25. 3. se bude v rámci první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o Duchu svatém. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Co se změnilo odchodem Ježíše Krista z této země a příchodem Přímluvce, tedy Ducha svatého? Co znamená výrok: „On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud“? A jak je možné chápat některé Pavlovy méně srozumitelné texty? Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Jiřím Tomáškem.

Více…

redakce - AIS 22. března 2017Život víry

Ne vždy rozumíme tomu, co po nás Bůh chce. Bůh stvořil svět během šesti dnů, to pro něj není problém, je všemocný. Ale nechce za žádného člověka rozhodovat, jak se v dané chvíli zachová. Bůh k nám mluví. Studujme proto Bibli, poslouchejme hlas Ducha svatého a buďme věrní v maličkostech. Potom si nás bude moci Bůh použít tam, kde bude potřeba.

Jedenáctý díl pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Bůh mluví“.

 

https://youtu.be/SdrQ98mN3hM

(Anglická verze se slovenskými titulky.)

redakce - AIS 18. března 2017Život víry

Řada křesťanů si již položila otázku, zda nespáchali v životě hřích proti Duchu svatému. Je to hřích, o kterém se píše, že nemůže být odpuštěn. Co je to za hřích? A co všechno zarmucuje Božího Ducha a čeho bychom se tedy měli vyvarovat?

Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 18. 3.

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Jiřím Tomáškem. K dispozici jsou také materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

https://youtu.be/yQ5Cg0XXbHQ
redakce - AIS 14. března 2017Život víry

Asi jsme si už každý aspoň jednou položili otázku, jaká je hodnota našeho života. Odpověď záleží na tom, koho se zeptáme. Pro našeho Stvořitele máme hodnotu jedinečnou: jsme originál, máme stále stejnou hodnotu, jsme milovaní a jsme potřební.

Desátý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Hodnota života“.

 

https://youtu.be/T47c1YmBfEU

(Anglická verze se slovenskými titulky.)

redakce - AIS 11. března 2017Život víry

V sobotu 11. 3. se bude v rámci první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o Duchu svatém. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Jak souvisí modlitba s Duchem svatým? A co vlastně Duch dělá, když – jak píše Pavel – se za nás přimlouvá „nevyslovitelným lkáním“? A opravdu dostaneme to, za co prosíme?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Jiřím Tomáškem. K dispozici jsou materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

https://youtu.be/jhA8f8p5UKQ
redakce - AIS 7. března 2017Život víry

Některé výroky a verše v Bibli nám na první pohled nemusí dávat úplně smysl. Možná jsme i v šoku z jejich významu. Nechceme si představovat, jaké to je třeba třást se před Bohem. Jiná situace ovšem nastane, pokud bychom se měli třást před Boží milostivou dobrotou a láskou, před faktem, že Ježíš Kristus za nás zemřel na kříži.

Devátý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „V šoku“.

 

https://youtu.be/6ujsBx7IfWw

(Anglická verze se slovenskými titulky.)

redakce - AIS 4. března 2017Život víry

Co to je církev? Dnes většinou lidé vnímají církev jako organizaci, která má IČO, vlastní budovy atd. Ale jak charakterizuje církev samotná Bible? Co znamená, že první křesťané měli vše společné? A jakou roli v církvi hraje Duch svatý?

Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 4. 3.

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Jiřím Tomáškem. K dispozici jsou také materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

https://youtu.be/x_elHR25iQA
redakce - AIS 28. února 2017Život víry

Každé přestoupení zákona sebou nese odpovídající trest. Někdy větší, jindy menší. Míra trestu se zrcadlí v závažnosti provinění. Možná máme tendence v takových chvílích obviňovat Boha, že je krutý a nespravedlivý. Je potřeba si ale uvědomit, že to my jsme krutí v tu chvíli, kdy děláme něco špatně a jsme slepí vůči Boží lásce.

Osmý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem má název „Trest“.

 

https://youtu.be/uWLlfSF36HM

(Anglická verze se slovenskými titulky.)

redakce - AIS 25. února 2017Život víry

V sobotu 25. 2. se bude v rámci první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o Duchu svatém. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Co to jsou duchovní dary? Je jeden dar, který mají všichni společný jako důkaz pokřtění Duchem? A má každý věřící nějaký dar Ducha? Rozumět této otázce je nanejvýš důležité. Můžeme být totiž křesťany, kteří své dary neznají a proto nedělají ve společenství žádnou službu. A nebo dělají v církvi něco, co je vůbec netěší.

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Jiřím Tomáškem. K dispozici jsou materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

https://youtu.be/OVXkM-OSaEE
redakce - AIS 21. února 2017Život víry