<< >>

Příspěvky rubriky Život víry

Tato otázka je často kladena dětem před Vánocemi. Čas tužeb a očekávání, čas splněných přání. Jaká jsou ta vaše? Ježíšek už od té doby trochu povyrostl a většina z nás ví, že chtít po něm mobil nebo letenku do exotických krajů by bylo dosti přízemní. Takže jsme si řekli, že s ním tuto dětinskou hru hrát nebudeme. Ale Ježíš je živý. Je Stvořitel a Vládce vesmíru. Mezi námi je přítomen v osobě Ducha svatého. Navzdory všudypřítomné bolesti kolem nás je nekonečně štědrý, a proto se ptám: Jaké je tvoje přání? Co by sis přál od Ježíše?

Více…

redakce - AIS 23. prosince 2016Život víry

Jaký je rozdíl mezi bezúhonností a bezhříšností? A jak se takový člověk projevuje dnes? Jób se staral o potřeby lidí kolem sebe. Pomáhal sirotkům a utiskovaným. Co nám to říká dnes jako jednotlivcům, členům církve? Lze být podobný Jóbovi, a přitom neprožít podobné trápení, jakým prošel on? A co se dá udělat pro to, aby naše děti vyrostly v charakterní, čestné a hluboce věřící jedince?

Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 24. 12.

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s učitelem Starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Adventistickém teologickém institutu doc. Jiřím Benešem. K dispozici jsou také materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

redakce - AIS 20. prosince 2016Život víry

Od 11. do 21. ledna 2017 pořádá církev adventistů po celém světě Deset dnů modliteb za vylití Ducha svatého. Tématem těchto deseti dnů bude „Živá svatyně“.

Více…

redakce - AIS 16. prosince 2016Život víry

V sobotu 3. 12. se bude v rámci první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o starozákonní knize Jób. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Co znamená text: „Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše“? A co se z toho můžeme dnes naučit? Elíhú, který naslouchal tomu, jak argumentovali jeho přátelé, byl jako na trní. Co mu tak vadilo? A je Bůh dokonalý, když podle některých stvořil nedokonalého anděla cheruba?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s učitelem Starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Adventistickém teologickém institutu doc. Jiřím Benešem.

K dispozici jsou materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

redakce - AIS 28. listopadu 2016Život víry

(Zamyšlení)

Jako dítě jsem měl rád kaleidoskop, krasohled – váleček podobný dalekohledu, v němž se při otáčení proti světlu vytvářely neopakovatelné obrazce z kamínků v systému zrcadel. Do válečku kaleidoskopu jsem se už nepodíval desítky let, zůstal v dávno opuštěném dětství, v čase, kam hledím zpětným zrcátkem, které postupně slepne.

Přesto je jeden svérázný kaleidoskop součástí mé dospělosti, denně si pro něj sahám za sklo knihovny, abych proti jeho světlu zahlédl v systému zrcadel neopakovatelné obrazce vlastního života ve vztahu k prostředí. Bible je kaleidoskop.

Více…

redakce - AIS 27. listopadu 2016Život víry

Mluvit někdy může být nebezpečné. Někdy je moudřejší spíše naslouchat a mlčet. Jaký je vlastně rozdíl mezi chytrostí a moudrostí? A čím se moudrý člověk vyznačuje? A co znamená, že Kristus byl vzkříšen jako první? Vždyť víme minimálně o Mojžíšovi, který byl vzkříšen dříve než Kristus.

Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 26. 11.

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s učitelem Starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Adventistickém teologickém institutu doc. Jiřím Benešem. K dispozici jsou také materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

redakce - AIS 21. listopadu 2016Život víry

Nakladatelství Advent-Orion Praha vydalo knihu, v níž je zamyšlení pro každý den v roce 2017. Má název …Bože, prosím Tě o moudrost. V nakladatelství Advent-Orion Vrútky pak vyšla stejná kniha slovensky pod názvem Mozaika života.

Více…

redakce - AIS 20. listopadu 2016Život víry

V sobotu 19. 11. se bude v rámci první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o starozákonní knize Jób. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Jsou lidé, které problémy vedou pryč od Boha. A jiní se naopak drží pevně své víry. Jób patří do druhé skupiny. Je to překvapující? Co mu pomáhalo? A v čem byly rady Jóbových přátel falešné, i když se zdá, že mluví moudře a pravdu? A je troufalost říct Bohu „od plic“, co si myslíme?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s učitelem Starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Adventistickém teologickém institutu doc. Jiřím Benešem.

K dispozici jsou materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

redakce - AIS 14. listopadu 2016Život víry

(Zamyšlení nad L 13,22–30)

S odstupem dvaceti staletí se pomyslný zástup lidí považujících své občanství v Božím království za samozřejmé („jedli jsme s tebou i pili a na našich ulicích jsi učil“) proti situaci prvního století významně rozrostl. Ke křesťanství se hlásí vytrvalí i občasní návštěvníci bohoslužeb, lidé zapsaní v církevních matrikách, politické strany, církve a náboženská uskupení, leckdo a leckde. Kde by tehdy na hospodářem zavřené dveře tloukly tisíce párů protestujících rukou, bušily by dnes stovky milionů pěstí. Víra totiž není laciné zboží, které se získává matrikovým zápisem, liturgickým úkonem či ústním prohlášením. Víra je přece důvěra na úzkých cestách a v úzkých dveřích.

Více…

redakce - AIS 13. listopadu 2016Život víry

Členové Výboru evangelizace Moravskoslezského sdružení připravili devět „video-zastavení“, které mají za cíl povzbudit věřící na cestě za Pánem Bohem. Zaměřují se na touhu po Bohu, pokání, vyznání, Boží slovo, půst, bohoslužbu, společenství, odpuštění a modlitbu. Tato krátká videa chtějí motivovat k naslouchání Bohu, ale také k rozvíjení vztahů mezi věřícími i službě pro společnost.

Více…

redakce - AIS 9. listopadu 2016Život víry