<< >>

Příspěvky rubriky Život víry

Jakým způsobem si můžeme zabezpečit svůj život? Existují pro to nějaká pravidla či nápověda? Bůh nám v Bibli radí prostřednictvím deseti přikázání a tyto posléze ještě překonává v podobě odkazu Ježíše Krista.

Sedmý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Zachránit život“.

 

https://youtu.be/jht0SAfs61Y

(Anglická verze se slovenskými titulky.)

redakce - AIS 18. února 2017Život víry

V Bibli se hovoří o ovoci Ducha svatého. Co to je? Jaký je rozdíl mezi ovocem Ducha a dary Ducha? A co mohu udělat dnes pro to, aby se ovoce Ducha projevovalo v mém životě?

Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 18. 2.

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Jiřím Tomáškem. K dispozici jsou také materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

https://youtu.be/4H89ecxkFRQ
redakce - AIS 14. února 2017Život víry

Mohlo by se snad zdát, že když můžeme počítat s Boží milostí, je nám dovoleno absolutně všechno, protože Bůh přece odpustí každý hřích. Ano, to je sice pravda, ale abychom dosáhli milosti, musíme velmi dobře pochopit podstatu toho, co jsme udělali špatně.

Šestý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Boží milost“.

 

https://youtu.be/TkdybHIT7zM

(Anglická verze se slovenskými titulky.)

redakce - AIS 11. února 2017Život víry

V sobotu 11. 2. se bude v rámci první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o Duchu svatém. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Žijeme ve 21. století a v mnohém jsou naše životy obyčejné. Nejsme v naší zemi pronásledováni, netrpíme pro víru a nemusíme procházet tím, čím procházeli první křesťané. Ale i dnes, stejně jako tehdy, se v našich životech musí projevovat práce Ducha svatého. Jak? Co je to svatost? A jaké nás Bůh chce mít?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Jiřím Tomáškem. K dispozici jsou materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

https://youtu.be/a4xM50n0yIA
redakce - AIS 7. února 2017Život víry

V Novém zákoně se dozvídáme, že pokud chceme být součástí Nebeského království, máme usilovat o svatost. Nestačí však jen dělat dobré věci, ale záleží především na naší motivaci.

Pátý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Nebe“.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rxau5dSaV_I

(Anglická verze se slovenskými titulky.)

redakce - AIS 4. února 2017Život víry

Křest Duchem svatým je otázka často diskutovaná. Co to tedy křest Duchem je a jak se projevuje v životě křesťana? Je ten, kdo je pokřtěn vodou, automaticky pokřtěn i Duchem svatým? Apoštol Pavel napsal, že Ducha svatého je možné přijmout skrze víru. Co to znamená a jak se to dělá?

Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 4. 2.

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Jiřím Tomáškem. K dispozici jsou také materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

https://www.youtube.com/watch?v=OBxjrYjiXdM
redakce - AIS 31. ledna 2017Život víry

Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký je význam toho, že se necháte pokřtít vodou? Tím se přece hříchů nezbavíte! Ježíš Kristus jako Beránek Boží za nás zemřel, aby nám byly všechny hříchy odpuštěny a my vyznáváme tuto potřebu právě symbolickým ponořením do vody, kdy přiznáváme naši hříšnost.

Čtvrtý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Beránek Boží“.

 

https://www.youtube.com/watch?v=w2b-hMjjwkQ

(Anglická verze se slovenskými titulky.)

redakce - AIS 28. ledna 2017Život víry

V sobotu 28. 1. se bude v rámci první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o Duchu svatém. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Je Duch svatý osoba? Tedy samostatně uvažující bytost Trojice? A nebo je Duch svatý vliv, určitá síla vycházející od Boha Otce – jak tvrdí jedna skupina věřících? A co to znamená, že Boží Duch je Přímluvce? Za koho se přimlouvá? Co může udělat člověk, aby Ducha svatého více poznal?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Jiřím Tomáškem. K dispozici jsou materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

redakce - AIS 24. ledna 2017Život víry

V Bibli se píše, že jen Bůh nás zná skrz naskrz. Když si uvědomíme, že existuje někdo, kdo zná všechny naše myšlenky, fantazie, touhy, kdo o nás všechno ví, jsme ztraceni. Ale Bůh přišel, aby nám odpustil a znovu nás našel.

Třetí díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Skrz naskrz“.

 

(Anglická verze se slovenskými titulky.)

redakce - AIS 21. ledna 2017Život víry

Je Duch svatý Bohem? Někdy jsme jako křesťané napadáni, že vlastně věříme ve tři Bohy. O které biblické texty se můžeme opřít? A jak si poradit s příběhem úmrtí Ananiáše a jeho ženy Safiry? A je vůbec důležité vnímat Ducha svatého jako Boha?

Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 21. 1.

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Jiřím Tomáškem. K dispozici jsou také materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

redakce - AIS 17. ledna 2017Život víry