<< >>

Příspěvky rubriky Život víry

Duch svatý je pro křesťany třetí božskou osobou. Kdo to vlastně je? Jaká je souvislost mezi Duchem svatým a Biblí? Co znamená text: „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha“? Byla Bible Duchem svatým diktována, nebo to bylo jinak?

Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 7. 1.

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Jiřím Tomáškem. K dispozici jsou také materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

redakce - AIS 3. ledna 2017Život víry

Poselství od předsedy Interevropské divize církve adventistů Maria Brita.

Končí rok 2016. Když se ohlédneme zpátky na cestu, kterou nás Bůh vedl a jak žehnal své dílo ve všech zemích naší divize, nemůžeme jinak než se radovat a chválit ho za jeho neustálou dobrotu, vedení a ochranu.

Bůh nám poskytuje všechny zdroje a dary, které potřebujeme pro každodenní život, ale i úspěšné naplňování poslání, které nám svěřil. Žádné výzvy a problémy, které řešíme, v nás nemají vzbudit malomyslnost.

Naopak, když si připomínáme minulé zkušenosti s Bohem a to, jak ho známe, jak je k nám dobrý a chce nám žehnat, přijděme k němu s prosbou, aby i nadále naplňoval všechny naše potřeby a dával nám schopnosti a sílu k tomu, abychom mohli splnit to, čím nás pověřil.

Více…

redakce - AIS 29. prosince 2016Život víry

V sobotu 31. 12. se bude v rámci první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o starozákonní knize Jób. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: K čemu nakonec Bůh Jóba přivedl? Mnoha lidem se zdá, že Starý zákon je plný násilí, krveprolévání a Bůh je tvrdý a přísný. Kde můžeme v knize Jób zahlédnout Boha soucitu, lásky a slitování? Jak je možné žít s nezodpovězenými otázkami, které měl Jób, a které máme dnes i my? A co znamená „být spasen v naději“?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s učitelem Starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Adventistickém teologickém institutu doc. Jiřím Benešem.

K dispozici jsou materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

redakce - AIS 27. prosince 2016Život víry

Tato otázka je často kladena dětem před Vánocemi. Čas tužeb a očekávání, čas splněných přání. Jaká jsou ta vaše? Ježíšek už od té doby trochu povyrostl a většina z nás ví, že chtít po něm mobil nebo letenku do exotických krajů by bylo dosti přízemní. Takže jsme si řekli, že s ním tuto dětinskou hru hrát nebudeme. Ale Ježíš je živý. Je Stvořitel a Vládce vesmíru. Mezi námi je přítomen v osobě Ducha svatého. Navzdory všudypřítomné bolesti kolem nás je nekonečně štědrý, a proto se ptám: Jaké je tvoje přání? Co by sis přál od Ježíše?

Více…

redakce - AIS 23. prosince 2016Život víry

Jaký je rozdíl mezi bezúhonností a bezhříšností? A jak se takový člověk projevuje dnes? Jób se staral o potřeby lidí kolem sebe. Pomáhal sirotkům a utiskovaným. Co nám to říká dnes jako jednotlivcům, členům církve? Lze být podobný Jóbovi, a přitom neprožít podobné trápení, jakým prošel on? A co se dá udělat pro to, aby naše děti vyrostly v charakterní, čestné a hluboce věřící jedince?

Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 24. 12.

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s učitelem Starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Adventistickém teologickém institutu doc. Jiřím Benešem. K dispozici jsou také materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

redakce - AIS 20. prosince 2016Život víry

Od 11. do 21. ledna 2017 pořádá církev adventistů po celém světě Deset dnů modliteb za vylití Ducha svatého. Tématem těchto deseti dnů bude „Živá svatyně“.

Více…

redakce - AIS 16. prosince 2016Život víry

V sobotu 3. 12. se bude v rámci první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o starozákonní knize Jób. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Co znamená text: „Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše“? A co se z toho můžeme dnes naučit? Elíhú, který naslouchal tomu, jak argumentovali jeho přátelé, byl jako na trní. Co mu tak vadilo? A je Bůh dokonalý, když podle některých stvořil nedokonalého anděla cheruba?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s učitelem Starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Adventistickém teologickém institutu doc. Jiřím Benešem.

K dispozici jsou materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

redakce - AIS 28. listopadu 2016Život víry

(Zamyšlení)

Jako dítě jsem měl rád kaleidoskop, krasohled – váleček podobný dalekohledu, v němž se při otáčení proti světlu vytvářely neopakovatelné obrazce z kamínků v systému zrcadel. Do válečku kaleidoskopu jsem se už nepodíval desítky let, zůstal v dávno opuštěném dětství, v čase, kam hledím zpětným zrcátkem, které postupně slepne.

Přesto je jeden svérázný kaleidoskop součástí mé dospělosti, denně si pro něj sahám za sklo knihovny, abych proti jeho světlu zahlédl v systému zrcadel neopakovatelné obrazce vlastního života ve vztahu k prostředí. Bible je kaleidoskop.

Více…

redakce - AIS 27. listopadu 2016Život víry

Mluvit někdy může být nebezpečné. Někdy je moudřejší spíše naslouchat a mlčet. Jaký je vlastně rozdíl mezi chytrostí a moudrostí? A čím se moudrý člověk vyznačuje? A co znamená, že Kristus byl vzkříšen jako první? Vždyť víme minimálně o Mojžíšovi, který byl vzkříšen dříve než Kristus.

Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 26. 11.

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s učitelem Starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Adventistickém teologickém institutu doc. Jiřím Benešem. K dispozici jsou také materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

redakce - AIS 21. listopadu 2016Život víry

Nakladatelství Advent-Orion Praha vydalo knihu, v níž je zamyšlení pro každý den v roce 2017. Má název …Bože, prosím Tě o moudrost. V nakladatelství Advent-Orion Vrútky pak vyšla stejná kniha slovensky pod názvem Mozaika života.

Více…

redakce - AIS 20. listopadu 2016Život víry