<< >>

Příspěvky rubriky Život víry

V Bibli se píše, že jen Bůh nás zná skrz naskrz. Když si uvědomíme, že existuje někdo, kdo zná všechny naše myšlenky, fantazie, touhy, kdo o nás všechno ví, jsme ztraceni. Ale Bůh přišel, aby nám odpustil a znovu nás našel.

Třetí díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Skrz naskrz“.

 

(Anglická verze se slovenskými titulky.)

redakce - AIS 21. ledna 2017Život víry

Je Duch svatý Bohem? Někdy jsme jako křesťané napadáni, že vlastně věříme ve tři Bohy. O které biblické texty se můžeme opřít? A jak si poradit s příběhem úmrtí Ananiáše a jeho ženy Safiry? A je vůbec důležité vnímat Ducha svatého jako Boha?

Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 21. 1.

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Jiřím Tomáškem. K dispozici jsou také materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

redakce - AIS 17. ledna 2017Život víry

Bůh nemá problém nám dát věčný život hned teď. Brání mu v tom ale přítomnost hříchu. Protože kdyby ve věčnosti měl existovat hřích, potom by se život stal peklem. Ježíš Kristus žil v harmonii s Bohem a zemřel za naše hříchy. Pro nás je to naděje, že strach ze smrti nahradí jistota vzkříšení a věčnosti.

Druhý díl nového pořadu s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Život x smrt“.

 

redakce - AIS 13. ledna 2017Život víry

V sobotu 14. 1. se bude v rámci první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o Duchu svatém. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Jak Duch Svatý působí v našich životech? Co se můžeme naučit ze setkání Ježíše Krista a učitele zákona Nikodéma? Co si představit pod pojmy „narození z Ducha“ a „narození z vody“? A proč se v našem nitru odehrává neustálý zápas a jak se dá žít z moci Ducha?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Jiřím Tomáškem. K dispozici jsou materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

redakce - AIS 10. ledna 2017Život víry

Asi nás už všechny někdy napadla otázka, jak je možné, že Bůh dopouští na světě tolik zla a nezasáhne. Proč nechá všechny zlé lidi, aby si dělali, co chtějí a ničili životy druhých? Za zamyšlení ale stojí, podle jakých kritérií by měl Bůh rozhodovat, kdo je dostatečně dobrý, a kdo dostatečně zlý – a v jaké z těchto kategorií bychom se ocitli my?

První díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Je Bůh spravedlivý?“.

 

(Anglická verze se slovenskými titulky)

redakce - AIS 6. ledna 2017Život víry

Duch svatý je pro křesťany třetí božskou osobou. Kdo to vlastně je? Jaká je souvislost mezi Duchem svatým a Biblí? Co znamená text: „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha“? Byla Bible Duchem svatým diktována, nebo to bylo jinak?

Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 7. 1.

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Jiřím Tomáškem. K dispozici jsou také materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

redakce - AIS 3. ledna 2017Život víry

Poselství od předsedy Interevropské divize církve adventistů Maria Brita.

Končí rok 2016. Když se ohlédneme zpátky na cestu, kterou nás Bůh vedl a jak žehnal své dílo ve všech zemích naší divize, nemůžeme jinak než se radovat a chválit ho za jeho neustálou dobrotu, vedení a ochranu.

Bůh nám poskytuje všechny zdroje a dary, které potřebujeme pro každodenní život, ale i úspěšné naplňování poslání, které nám svěřil. Žádné výzvy a problémy, které řešíme, v nás nemají vzbudit malomyslnost.

Naopak, když si připomínáme minulé zkušenosti s Bohem a to, jak ho známe, jak je k nám dobrý a chce nám žehnat, přijděme k němu s prosbou, aby i nadále naplňoval všechny naše potřeby a dával nám schopnosti a sílu k tomu, abychom mohli splnit to, čím nás pověřil.

Více…

redakce - AIS 29. prosince 2016Život víry

V sobotu 31. 12. se bude v rámci první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o starozákonní knize Jób. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: K čemu nakonec Bůh Jóba přivedl? Mnoha lidem se zdá, že Starý zákon je plný násilí, krveprolévání a Bůh je tvrdý a přísný. Kde můžeme v knize Jób zahlédnout Boha soucitu, lásky a slitování? Jak je možné žít s nezodpovězenými otázkami, které měl Jób, a které máme dnes i my? A co znamená „být spasen v naději“?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s učitelem Starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Adventistickém teologickém institutu doc. Jiřím Benešem.

K dispozici jsou materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

redakce - AIS 27. prosince 2016Život víry

Tato otázka je často kladena dětem před Vánocemi. Čas tužeb a očekávání, čas splněných přání. Jaká jsou ta vaše? Ježíšek už od té doby trochu povyrostl a většina z nás ví, že chtít po něm mobil nebo letenku do exotických krajů by bylo dosti přízemní. Takže jsme si řekli, že s ním tuto dětinskou hru hrát nebudeme. Ale Ježíš je živý. Je Stvořitel a Vládce vesmíru. Mezi námi je přítomen v osobě Ducha svatého. Navzdory všudypřítomné bolesti kolem nás je nekonečně štědrý, a proto se ptám: Jaké je tvoje přání? Co by sis přál od Ježíše?

Více…

redakce - AIS 23. prosince 2016Život víry

Jaký je rozdíl mezi bezúhonností a bezhříšností? A jak se takový člověk projevuje dnes? Jób se staral o potřeby lidí kolem sebe. Pomáhal sirotkům a utiskovaným. Co nám to říká dnes jako jednotlivcům, členům církve? Lze být podobný Jóbovi, a přitom neprožít podobné trápení, jakým prošel on? A co se dá udělat pro to, aby naše děti vyrostly v charakterní, čestné a hluboce věřící jedince?

Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 24. 12.

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s učitelem Starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Adventistickém teologickém institutu doc. Jiřím Benešem. K dispozici jsou také materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

redakce - AIS 20. prosince 2016Život víry