<< >>

Příspěvky rubriky Život víry

V Bibli můžeme najít mnoho proroctví. Některá se již naplnila, jiná na své naplnění stále čekají. Jistě ale víme, že Boží proroctví platí napříč dějinami. Proto je pro nás snazší uvěřit, že Bůh se vrátí na tuto Zemi i podruhé a tentokrát naposledy.

Dvacátý druhý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Druhý příchod“.

Více…

redakce - AIS 3. června 2017Život víry

Někdy je až s podivem, kolik různých lidí můžeme každý týden potkat v křesťanském shromáždění. Lidé, kteří na první pohled nemají vůbec nic společného, spojuje něco neviditelného, co mají vevnitř, ve svém srdci – starost o druhé a víra v Ježíše Krista.

Dvacátý první díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Církev“.

Více…

redakce - AIS 27. května 2017Život víry

Dáváme si předsevzetí, protože moc dobře víme, že by všechno mohlo být mnohem lepší. Ale i přesto, že uděláme maximum, po pár dnech od našeho úsilí upustíme. Jsou zákony, které se těžko překonávají. Můžeme s nimi bojovat, ale sami nemáme šanci. Bůh nám dává potřebnou sílu něco z toho pokořit. Vyplňuje vakuum po zlozvycích, kterých se rozhodneme vzdát.

Dvacátý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Předsevzetí“.

Více…

redakce - AIS 20. května 2017Život víry

V sobotu 20. 5. se bude v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o čtvrté kapitole prvního Petrova listu. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Co píše ve svých listech apoštol Petr o Ježíši Kristu? Jak porozumět tomu, že Kristus byl k oběti vyhlédnut už před stvořením světa? A co znamená vyjádření, že ve starozákonních prorocích byl přítomen Duch Kristův?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Markem Harastejem.

Více…

redakce - AIS 16. května 2017Život víry

Když se zeptáte některých lidí, jak se mají, okamžitě odpovídají, že skvěle. Ani na chvilku se nad tím nezamyslí a vy víte, že jde o pózu. Nakonec zjistíte, že jejich život je v totálním chaosu, samotě a beznaději. Na první pohled všechno vypadá v pořádku, ale když jdete hlouběji, vidíte, co všechno je špatně. Nezáleží však na tom, co říkáme svému okolí, důležité je, že víme, jak na tom jsme, dokážeme si to přiznat a uvědomujeme si, že bez harmonického vztahu s Bohem k zásadnímu zlepšení nedojde.

Devatenáctý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Baron Prášil“.

Více…

redakce - AIS 13. května 2017Život víry

V neděli Česká televize v pořadu „Sváteční slovo“ vysílala zamyšlení Víta Vursta, předsedy Českého sdružení církve adventistů.
Vztahy patří k tomu nejhezčímu, co nás v lidském životě může potkat. Vztahy ale mohou přinášet i hodně bolesti a nepochopení. Jakou roli ve vztazích hraje odpuštění? Co se vlastně skrývá za tímto slovem?
Pořad je možné najít v archivu České televize.

redakce - AIS 11. května 2017Život víry

Kdo je z biblického pohledu vůdce? A není tak trochu protimluv, když apoštol Petr řekne, že vůdce má sloužit? Kdo je „starší“ ve sborovém společenství? Jak je možné řešit generační problémy?

Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 13. 5. Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Markem Harastejem.

Více…

redakce - AIS 9. května 2017Život víry

V čem historicky tkví prosperita některých zemí, třeba na severu Evropy? Kromě skvělého sociálního systému jsou to státy s dlouhou křesťanskou tradicí, která přetrvala dodnes. Lidé hledají Boha a nechají si měnit svoje životy, což se potom odráží v celé společnosti.

Osmnáctý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Prosperita“.

Více…

redakce - AIS 6. května 2017Život víry

V sobotu 6. 5. se bude v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o čtvrté kapitole prvního Petrova listu. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Setkáváme se s tím, že někteří vnímají víru a křesťanství jako něco pro slabé lidi, kteří nejsou schopni prožívát standardní realitu života. Avšak Petr prohlašuje, že víra je náročná a křesťan kvůli ní bude pravděpodobně trpět! Minimálně v době Petra by bylo snazší nebýt křesťanem. Je víra berličkou? A co to znamená „jít v Ježíšových stopách“?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Markem Harastejem.

Více…

redakce - AIS 2. května 2017Život víry

Je finanční krize opravdu finanční? Nezaměňujeme ji náhodou za morální? Myslíme si, že více peněz by nám mohlo zajistit lepší život, ten ale paradoxně na penězích tolik nezáleží.

Sedmnáctý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Finanční krize“.

Více…

redakce - AIS 29. dubna 2017Život víry