<< >>

Příspěvky rubriky Život víry

V sobotu 1. 7. se bude v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o osobě Pavla, který napsal List Galatským. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Proč je někde zmiňován jako Pavel a jinde jako Saul? Proč jej Bůh zastavil právě takovým způsobem, jakým jej zastavil a co sledoval jeho slepotou? A jak velký krok udělal Pavel, když řekl, že obřízka pro pohany není důležitá?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Martinem Turčanem.

Více…

redakce - AIS 27. června 2017Život víry

Pro Boha není žádný zázrak nemožný. Avšak to největší, co mohl udělat – a co se ještě předtím nikdy nestalo – bylo položit život na kříži za celé lidstvo. Hodně lidí zemřelo, bylo ukřižováno, dali svůj život pro druhé. Ale jedinečnou tuto situaci dělá uvědomění si, kdo na tom kříži za nás zemřel.

Dvacátý pátý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Největší div světa“.

Více…

redakce - AIS 24. června 2017Život víry

Při procházení Petrových listů je možné zjistit, že pro autora bylo důležitých přibližně pět oblastí, o kterých psal. Které to byly a na co dával důraz? Co to vlastně znamená a jak si představit, že Kristus vzal naše hříchy na kříž?

Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 24. 6. Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Markem Harastejem.

Více…

redakce - AIS 20. června 2017Život víry

V Bibli se píše, že když byl Ježíš Kristus na naší Zemi, byl pokoušen všemi možnými hříchy stejně jako my, ale dokázal jim odolat a zemřít bez poskvrny. Ježíšova touha byla žít v harmonii s Boží vůli a rozhodl se ji plnit. Ve chvílích největšího pokušení se utíkal k Bohu.

Dvacátý čtvrtý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Život s Bohem“.

Více…

redakce - AIS 17. června 2017Život víry

(Evangelium podle Lukáše 15,11-32)

Snad každá rodina má ve svém středu a historii příbuzného – samorosta, který se vydal vlastní, nestandardní cestou, opustil ostatní a stal se výchovným argumentem: „abys nedopadl jako…, neber si příklad z…“. Ne každý syn či dcera chce svým životem jet po kolejích vybudovaných předchozími generacemi. Někdo ochotně přisedne do rodičovského vlaku a později převezme jeho řízení, jinému stačí přepřáhnout lokomotivu, vyměnit páru za diesel a diesel za elektromotor, některému se holt znelíbí koleje a vydá se na silnici nebo do polí.

Více…

redakce - AIS 15. června 2017Život víry

V sobotu 17. 6. se bude v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o třetí kapitole druhého Petrova listu. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Co Petr píše o závěru dějin a Dni soudu? Je to něco, co nám má nahánět strach, anebo nás to má naopak povzbudit? Jak je možné chápat vyjádření, že „nebesa s rachotem zaniknou a vesmír se roztaví“? A co znamenají nová nebesa a zem?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Markem Harastejem.

Více…

redakce - AIS 13. června 2017Život víry

Duch svatý není jen nějaká moc. Je to Boží přítomnost v našem životě. Ježíš Kristus a Bůh k nám přicházejí skrze Ducha svatého, abychom tak s nimi mohli žít v osobním vztahu a rozvíjet ho.

Dvacátý třetí díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Duch svatý“.

Více…

redakce - AIS 10. června 2017Život víry

V Bibli můžeme najít mnoho proroctví. Některá se již naplnila, jiná na své naplnění stále čekají. Jistě ale víme, že Boží proroctví platí napříč dějinami. Proto je pro nás snazší uvěřit, že Bůh se vrátí na tuto Zemi i podruhé a tentokrát naposledy.

Dvacátý druhý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Druhý příchod“.

Více…

redakce - AIS 3. června 2017Život víry

Někdy je až s podivem, kolik různých lidí můžeme každý týden potkat v křesťanském shromáždění. Lidé, kteří na první pohled nemají vůbec nic společného, spojuje něco neviditelného, co mají vevnitř, ve svém srdci – starost o druhé a víra v Ježíše Krista.

Dvacátý první díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Církev“.

Více…

redakce - AIS 27. května 2017Život víry

Dáváme si předsevzetí, protože moc dobře víme, že by všechno mohlo být mnohem lepší. Ale i přesto, že uděláme maximum, po pár dnech od našeho úsilí upustíme. Jsou zákony, které se těžko překonávají. Můžeme s nimi bojovat, ale sami nemáme šanci. Bůh nám dává potřebnou sílu něco z toho pokořit. Vyplňuje vakuum po zlozvycích, kterých se rozhodneme vzdát.

Dvacátý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Předsevzetí“.

Více…

redakce - AIS 20. května 2017Život víry