<< >>

Novou knížku „Více si povídat, více milovat“ od Morrise Vendena vydalo k nastávajícímu Národnímu týdnu manželství vydavatelství Advent-Orion Praha. Vydavatelství Advent-Orion Vrútky  nabízí pro manžele a milence knihu „Ako zvládnuť partnerskú komunikáciu“ od Nancy van Peltové. Národní týden manželství má letos v Česku motto „Šťastně až do smrti – není to jen pohádka?“ a na Slovensku „On, ona – jednota v rozdielnosti“.

knihaKniha „Více si povídat, více milovat“ od Morrise Vendena se 128 stranami v tuhé vazbě se zabývá komunikací jako základem manželského vztahu. Kdyby partneři po svatbě spolu mluvili alespoň tolik jako před ní, bylo by mnohem více šťastných domovů. Nejde přitom jen o komunikaci jednoho s druhým, ale také o komunikaci s Bohem. V tom tkví tajemství úspěšného křesťanského manželství. V knize autor rozebírá osm hlavních oblastí, v nichž selhává komunikace v manželství.

V druhé části jednotlivých kapitol vede čtenáře k poznání, že ve stejných oblastech často selhává i náš duchovní život.  Úzká podobnost mezi manželstvím a vztahem člověka s Bohem je pozoruhodná. To, co utváří dobrý vztah mezi partnery, formuje i vztah člověka s Bohem. Stejně tak problémy, které rozkládají manželství, mohou zničit i duchovní život. Cena knihy je 150 korun.

I vázaná kniha „Ako zvládnuť partnerskú komunikáciu“ se 164 stranami obsahuje důležité principy fungující partnerské komunikace. Autorka pomáhá nejen odhalit a pojmenovat chybné komunikační návyky, ale zároveň ukazuje jak zachránit nebo obnovit narušený vztah. Partnery vede ke skutečnému zájmu o sebe navzájem a k hlubšímu porozumění, které je založeno na respektování vlastních i partnerových postojů a pocitů. Cena knihy je 4 eura.


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 9. února 2015 Inspirace, Život víry, Životní styl