<< >>

Mladí ľudia z iniciatívy Youth for Jesus (YFJ, Mladí pre Ježiša) sa rozhodli pomôcť v evanjelizácii i v roku 2018. Evanjelizácia sa koná pod názvom DOTKNI SA NEBA. Toto leto je to už 10. ročník a bude sa konať v mestách Praha a Kladno v termíne od 5.–29. 7. 2018. Ako každý rok je možné sa prihlásiť na YFJ na www.yfj.cz do 30. 5. 2018.

 

https://youtu.be/7CUT8qkmHsY

 

Opäť je to príležitosť, zvlášť pre mladých ľudí, prežiť niekoľko týždňov počas prázdnin v atmosfére priateľstva, ale aj intenzívnej služby pre Boha. Počas YFJ môže každý pri šírení evanjelia ľuďom zažiť skúsenosť mocného pôsobenia Ducha Svätého. A to je to najvzácnejšie, čo si každý účastník YFJ odnesie – stretnutie so živým Bohom – skúsenosť, ktorú mu už nikto nikdy nevezme.

 

https://youtu.be/9LfIBNqCKRU

 

Niektorí stavajú ploty, aby ľudí držali od seba a iní stavajú ploty, aby ľudí udržali pri sebe. My chceme ísť MEDZI PLOTY, aby sme ľudí spojili s Ježišom Kristom. Pridáš sa k nám?

Nemôžeme čakať, kým ľudia prídu za nami. Máme ich vyhľadať tam, kde sú. Slovom predneseným z kazateľnice sa práca len začína. Celé zástupy by posolstvo evanjelia nikdy nepočuli, keby sme im ho nepriniesli. Poslanie šíriť evanjelium je veľkou misijnou chartou Kristovho kráľovstva. Učeníci sa mali všemožne usilovať o záchranu hynúcich a všetkým oznamovať pozvanie milosti. Nemali čakať, kým ľudia prídu k nim, s posolstvom mali ísť k ľuďom sami.

Pridať sa môžeš aj TY svojou účasťou alebo modlitbou.

Prosím modlite sa spolu s nami za evanjelizáciu v Prahe a v Kladne.

Potrebujeme to. Ďakujeme.

 

https://youtu.be/i8HEOofzisw

 

DOTKNI SA NEBA a YOUTH FOR JESUS 2018

DOTKNI SA NEBA a YOUTH FOR JESUS sa tento rok uskutoční v mestách: Kladno a Praha v termíne 5. –29. 7. 2018.

 

YOUTH FOR JESUS (Mladí pre Ježiša) je iniciatíva mladých ľudí, ktorí túžia byť užitoční pre svoje okolie a sú odhodlaní šíriť dobrú správu – evanjelium Ježiša Krista medzi ľudí na území Slovenska a Českej republiky.

Je neoddeliteľnou súčasťou niekoľko mesačného evanjelizačného programu DOTKNI SA NEBA, ktorý je organizovaný jednotlivými zbormi. Do tohto programu DOTKNI SA NEBA sú zapojení členovia zborov, kazatelia, biblickí pracovníci, dobrovoľníci, cirkevné organizácie (ADRA, Život a zdravie, Klub Pathfinder, SKK) podporné organizácie (ASI, Maranatha) a vedenie cirkvi adventistov.

 

DOTKNI SA NEBA sa pripravuje niekoľko mesiacov. Pre časovú a personálnu náročnosť programu si jednotlivé zbory pozývajú mladých ľudí z iniciatívy YFJ na pomoc, ktorí prídu počas letných prázdnin na dané miesta a pomáhajú s realizáciou a rozšírením DOTKNI SA NEBA medzi ľudí v ich okolí, kde žijú.
Hlavné ciele programu DOTKNI SA NEBA:

  • Zbory – duchovné oživenie zborov, aktivizácia evanjelizačného potenciálu zborov
  • Mladí ľudia – tréning a zapojenie mladých ľudí do evanjelizácie
  • Spoločnosť – oslovenie miestnej komunity evanjeliom Ježiša Krista
  • Kresťania – obnova duchovnosti jednotlivcov a celých zborov

Ďalšie informácie a prihlášku nájdete na stránke www.yfj.cz.

Juraj Turóci, František Kolesár, Jan Libotovský

 


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 25. května 2018 Ze života církve