<< >>

Delegáti 60. zasedání Generální konference (GK) církve ve středu 8.7. v severoamerickém San Antoniu většinou hlasů zamítli pět let připravovaný návrh na umožnění ordinace žen do duchovenské služby v těch částech světa, kde to vedoucí církve uznají za vhodné. V tajném hlasování bylo 1381 hlasů proti, 977 pro a 5 delegátů se zdrželo hlasování. Možnost ordinovat ženy podle kulturního prostředí byla zamítnuta i přes naléhavou prosbu bývalého předsedy GK Jana Paulsena adresovanou zejména odpůrcům návrhu z početných jihoamerických a afrických divizí církve, aby v zájmu jednoty církve důvěřovali věřícím z ostatních oblastí světa a nebránili jim ve zrovnoprávnění žen. „Odmítnutí návrhu poškodí církev,“ řekl Paulsen. Afričtí delegáti při jeho projevu i po něm hlasitě protestovali. O události podrobně referují americká média.

Zástupci Česko-Slovenské unie i celé Interevropské divize církve jeli na zasedání Generální konference s mandátem hlasovat pro umožnění ordinace žen k duchovenské službě. „Napriek osobnému sklamaniu z výsledku hlasovania o ordinácii žien som povzbudený počtom tých, ktorí hlasovali za,“ komentoval výsledek předseda Česko-Slovenské unie církve Mikuláš Pavlík. „Príjemne ma prekvapilo, že 41 percent delegátov nevidí v zapojení žien do plnej kazateľskej služby porušenie biblických princípov ani ohrozenie jednoty cirkvi. Výsledok hlasovania treba rešpektovať, ale netreba sa vzdať zápasu o zrovnoprávnenie postavenia žien v cirkvi adventistov a ich efektívnejšieho zapojenia do služby. Je to morálna výzva, ktorá je biblicky a historicky oprávnená a teologicky zdôvodniteľná. Vedeniu Generálnej konferencie prajem veľa múdrosti a Božie vedenie, pretože v súčasnej situácii bude treba úsilie o zachovanie jednoty cirkvi zdvojnásobiť,“ řekl Mikuláš Pavlík.

gk1

Předseda GK Ted Wilson, známý jako odpůrce ordinace žen, se zapojil do diskuse s tím, že nebude vyzývat delegáty, jak mají volit, ačkoli, jak řekl, „moje názory jsou poměrně dobře známé a věřím, že jsou i biblicky podložené.“ Apeloval ale na všechny členy církve, aby bez ohledu na výsledek tohoto hlasování zůstali jednotní při naplňování společného misijního poslání Kristovy církve. „Nyní je čas sjednotit se pod krví potřísněným praporem Ježíše Krista a pod Jeho mocí, nikoli pod naší mocí,“ řekl Ted Wilson. Poděkoval také delegátům za to, jak se „pečlivě a na modlitbách věnovali projednávané problematice“ během šesti hodin jednání. To bylo mnohokrát přerušeno na společnou nebo tichou modlitbu, modlitby ve dvou i v modlitebních skupinách.

Projednávání vedl jako předsedající Michael Ryan, který opakovaně vyzýval delegáty i další účastníky, aby drželi své emoce pod kontrolou a zdrželi se jakýchkoli hlasitých souhlasných nebo nesouhlasných projevů. I po oznámení výsledků tajného hlasování ostře napomenul skupinu účastníků, kteří začali tleskat. „Na tom není nic triumfálního, nejsou zde žádní vítězové ani poražení,“ upozornil Michael Ryan.

„Vím, že uprostřed chaosu, který nyní cítím, mě Bůh mého srdce drží v objetí, a slibuje, že Ten, kdo mne povolal, mne bude dál vést a provázet. Že nejsem sama, že vůči ženám nepřátelské projevy vypovídají o jejich původcích, ne o mně, i když je bolestivé to slyšet,“ vyjádřila své pocity z diskuse a výsledku hlasování kazatelka Kirsten Oster-Lundqvistová z Jihoanglického sdružení církve. V církvi adventistů jsou ženy ordinovány do služby starších sborů a diakonek. Pro duchovenskou službu dostávají požehnání církve, ale jako neordinované kazatelky nemohou vykonávat obřady svatého křtu, Večeře Páně, dostávají nižší mzdu a nemohou být například voleny jako předsedkyně sdružení či unie církve.

K ordinaci žen do duchovenské služby na svém území se již dříve nezávisle na stanovisku celosvětové církve rozhodly některé unie církve v Dánsku, Německu, Holandsku, Norsku a ve Spojených státech amerických. Například Pacifická unie v USA již ordinovala více než 25 kazatelek, v Jihovýchodním kalifornském sdružení církve si před dvěma lety zvolili kazatelku Sandru Robertsovou předsedkyní. Pro ordinaci žen se velkou většinou hlasů vyslovila také poslední konference Česko-Slovenské unie církve, podle svého předsedy Mikuláše Pavlíka bude ale nyní respektovat rozhodnutí Generální konference církve.

 


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 9. července 2015 Církev ve světě, Prohlášení církve