Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
24. Březen 2015
kern0

V nedeľu 22.3. sa uskutočnila konferencia Slovenského združenia zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Delegáti v Považskej Bystrici zvolili nového predsedu združenia Bohumila Kerna, tajomníka Daniela Marföldiho, hospodára Stanislava Bielika a výbor združenia. Na konferencii sa zišli delegáti z celého Slovenska. Delegovaní boli zo zborov, z radov kazateľov, vedenia združenia i únie cirkvi, cirkevných inštitúcií, odchádzajúceho výboru združenia a jeden z výboru Generálnej konferencie. Prizvaní boli i kazatelia na dôchodku a v nástupnej praxi. Na rozdiel od predchádzajúcich stretnutí tohto typu, sa tohtoročná konferencia konala len počas jedného dňa.

Více…

24. Březen 2015
_DSC7616

V průběhu roku dostává Nadace ADRA řadu žádostí o pomoc sociálně slabým, nemocným, handicapovaným – dětem, dospělým i seniorům. Jednou z nich byla prosba o pomoc 15-letému Jirkovi z jižních Čech, který potřebuje pořídit rehabilitační lehátko.  Jirka se narodil s vrozenou vývojovou vadou centrální nervové soustavy, s aberací osmého chromozomu, retardovaný, plně inkontinentní. Navíc musí držet bezlepkovou dietu a stravu snese jen rozmačkanou, protože nekouše, má dávivý reflex a gotické patro.

Více…

20. Březen 2015

20. Březen 2015
valka

Společenské centrum Londýnská 30 na stejnojmenné adrese v Praze na Vinohradech zve od úterka 31.3. na další řadu setkání s odborníky k aktuálnímu tématu Válka ve jménu Boha? Ve spodním sále Barevné kavárny tentokrát pořadatelé otevřou palčivé téma islamismu. Pozvali tři odborníky, aby blíže rozkryli a pomohli se zorientovat v současné problematice kolem sílících nepokojů ze strany islámských extrémistů a rostoucí náboženské nesnášenlivosti u nás i ve světě. Vstup na všechny večery je volný.

Více…

20. Březen 2015
maurer

Sbor Církve adventistů sedmého dne v Českém Těšíně pořádá ve své modlitebně v Krátké ulici 2 cyklus přednášek pro širokou veřejnost s názvem Ježíš, střed víry. Přednášejícím bude kazatel Gabriel Maurer ze středoevropského ústředí církve ve švýcarském Bernu. Cyklus proběhne ve dnech 27. až 29.3., v pátek 27. od 18 hodin, v sobotu 28. od 9 a v neděli 29.3. od 10 hodin. Témata setkání budou Raději radost než břemeno – Ježíšův příkaz církvi, Požehnání, které přesahuje veškerá očekávání, Proč adventní hnutí tak narůstalo, Mýtus a realita – jak lidé najdou Krista a Náš Pán přichází – misie, víra a následování. Celý cyklus bude přímo přenášet internetová televize BibleTV.

18. Březen 2015

16. Březen 2015
komorni0

Stejně jako v předchozích sedmi letech, i letos s blížícím se jarem probíhá v modlitebně církve adventistů v Brně na Střední ulici 10 duchovně-kulturní akce, pro niž se vžilo označení Komorní hudební podvečery. Od samého začátku bylo snahou pořadatelů přinášet přítomným (a později i divákům na internetu) kvalitní hudbu ve spojení s mluveným slovem na společné téma. Letos sbor připravil tři po sobě následující sobotní večery přímo přenášené na internet na téma „Víra, naděje, láska – co je víc?“ Představují srozumitelně duchovní témata současnému člověku. Záznamy jsou k dispozici zde. Více…

13. Březen 2015
adra obchod 1

ADRA otevřela v Ostravě svůj první Obchod, který pomáhá. Charitativní obchod, jehož součástí je také sociální šatník pro sociálně slabé občany, zahájil provoz 12. března. Ostrava je tak jedenáctým místem v republice, kde ADRA založila charitativní shop. Více…

12. Březen 2015
admin-ajax

Jakub z České Třebové, žák 8. třídy základní školy, trpí trvalou a vážnou sluchovou vadou. Prosbu o uspořádání veřejné sbírky na pomoc tomuto chlapci obdržela Nadace ADRA loni na podzim. Díky dárcům z široké veřejnosti se podařilo v polovině února odeslat na pořízení moderního řečového procesoru necelých 124 000 korun. Více…

12. Březen 2015
Logo ADRA

Máte-li srdce na pravém místě, zájem o službu, kterou koná ADRA, a k tomu i ochotu zapojit se, jste srdečně zváni na dubnové setkání adráků, které se uskuteční:

  • 11. dubna v Havířově (sbor Havířov-Suchá)
  • 18. dubna v Praze (sbor Praha-Sedlec)
  • 25. dubna v Brně (sbor Brno-Olomoucká)

Na setkání budeme:

  • společně hledat souvislosti mezi křesťanskou vírou a prací Adry
  • společně hledat tvář a formy sborového adráctví
  • společně se modlit za současnost i budoucnost Adry
  • informovat naše spolupracovníky ve sborech o aktuálních věcech ohledně adráctví (Modlitba za Adru, Noc kostelů, sbírka Pomáhat může každý atd.).
  • informovat naše spolupracovníky o aktualitách v práci Adry

Setkání je otevřeno všem zájemcům o sborové adráctví, současné i potenciální, volené i nevolené, nerozhoduje věk ani zkušenosti, ale ochotné srdce.

Zájemce o setkání prosíme o vyplnění jednoduchého přihlašovacího online formuláře zde:

Konečný program bude stanoven na základě struktury účastníků, jejich očekávání a také zkušeností, proto prosíme o brzké přihlášení.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte, prosím, Kubu Dostála jakub.dostal@adra.cz tel: 733 598 494

Na setkání se těší Váš tým organizace ADRA