Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
4. Březen 2015

V sobotu 14.3. od 9:30 hodin se v modlitebně sboru církve adventistů v Praze na Smíchově, Peroutkově ulici 57, uskuteční sedmý ročník akce pro mladé Anděl, která již pravidelně zahajuje modlitební týden mládeže. Anděl se ponese v duchu souboje dobra se zlem, který se odehrává v každém z nás, pod mottem „JÁ vs. JÁ“. Hlavním řečníkem bude Tomáš Harastej, který působí jako pastor církve adventistů v Olomouci a Prostějově. Tomáš se mimo jiné aktivně podílí na činnosti studentské organizace INRI road. Odpoledne od 14 hodin účastníky čeká tradiční divadelní představení smíchovské mládeže, tentokrát s hrou „Bohatství, moc a sláva aneb pokušení na poušti“ z pera Martina Tarziciuse Motyčky. Odpoledním hostem bude Honza Prorok, jehož dospívání poznamenala ortodoxní víra v satana. Večerní koncert od 18 hodin obstará soubor Maranatha Gospel Choir.

4. Březen 2015
160_F_51980103_IzC1nYemp7fZS0YoZXHz3Yzv271OkGBs

Nadace ADRA vyhlašuje grantové řízení 2015 na rozdělení výnosů z finančních prostředků (bývalého Nadačního investičního fondu). Nestátní neziskové organizace mohou žádat o finanční příspěvky na projekty zaměřené na rozvoj:

1. Dobrovolnictví v oblasti:

  • sociální péče a zdravotnictví
  • při živelních katastrofách a mimořádných událostech
  • výchova dětí a mládeže k dobrovolnictví a účinné pomoci druhým

2.Všech forem hospicové péče

Podpořeny budou projekty, které proběhnou v období 1. června 2015 až 30. června 2016. Celkově bude rozdělena částka 700 000 Kčs tím, že maximální výše grantu je 80 000 Kč. Uzávěrka pro podání žádostí je 10. dubna 2015.

Podrobnější informace (formuláře, podmínky, pravidla atd.) naleznete zde.S případnými dotazy se obraťte na nadace@adra.cz.

24. Únor 2015
squad0

Jihlavská hip-hopová skupina Pio Squad představila v sobotu 21.2. v tamním hudebním klubu Soul svým fanouškům nový videoklip Čalantika natočený ve stejnojmenném chudinském slumu na okraji desetimilionového hlavního města Bangladéše Dháky. Skupina svým klipem vyzývá mladé lidi k podpoře humanitární a vzdělávací činnosti adventistické organizace ADRA v tomto slumu. Na stejný účel věnovala skupina také výtěžek poslední desítky svých koncertů v celkové výši 135 tisíc korun. Další příspěvky přicházejí prostřednictvím internetu.

Více…

23. Únor 2015
kvintus0

V požehnaném věku 89 let zemřel ve středu 18.2. klidně a tiše v léčebně v Městci Králové emeritní kazatel Církve adventistů sedmého dne Leopold Kvintus. Pohřeb se koná v úterý 24.2. od 15 hodin v evangelickém kostele v Poděbradech, Husově ulici 16. Leopold Kvintus kazatelství nikdy nechápal jako své zaměstnání, ale jako své životní povolání. A proto, i když pracoval jako řidič sanitky, služebního vozu nebo jako lesní dělník, nikdy nezapomněl navštěvovat členy církve, přátele, setkávat se s nimi, studovat Bibli a věrně sloužit Bohu a lidem.

Více…

20. Únor 2015
kubik

Na návrh Společnosti Vincenze Priessnitze a rady města udělilo ve čtvrtek 19.2. zastupitelstvo Jeseníku čestné občanství Aloisi Kubíkovi, emeritnímu dlouholetému primáři tamějších lázní. Doktor Kubík, člen jesenického sboru církve adventistů, ve vodoléčebných lázních pracoval šedesát let. Věnuje se také výzkumu zdejšího klimatu, je znalcem historie lázní, překladatelem a badatelem. Čestné občanství mu bude předáno slavnostně na společném reprezentačním plesu lázní a města v noci na neděli 1.3.

Více…

12. Únor 2015

Denise Hochstrasserová, která je vedoucí oddělení Služby žen v Interevropské divizi církve adventistů, navštívila ústředí církve pro Česko a Slovensko v Praze. Při této pracovní návštěvě mimo jiné představila projekty a programy určené pro ženy v církvi i mimo ni. “Denise je žena, jejíž srdce přetéká nejen láskou, ale i podporou a inspirací všech, se kterými přichází do styku. Cílem oddělení služby žen pod jejím vedením je rozvíjet spiritualitu ženy, pomoci jí rozpoznat její obdarování tak, aby následně tyto dary byly přínosem jak ve sborovém společenství, tak i mimo něj,” uvedla vedoucí služby žen v Česko-Slovenské unii církve Renáta Chlebková.

Více…

11. Únor 2015
logo-kp-barva (kopie)

V pátek 30. 1. 2015 dorazily desítky dětí se svými oddílovými vedoucími na již 19. ročník liberecké Vločičky. Celý den vytrvale sněžilo a všichni přijeli s dobrou náladou, takže vše nasvědčovalo tomu, že si víkend pořádně užijeme. Více…

9. Únor 2015
?????

Novou knížku “Více si povídat, více milovat” od Morrise Vendena vydalo k nastávajícímu Národnímu týdnu manželství vydavatelství Advent-Orion Praha. Vydavatelství Advent-Orion Vrútky  nabízí pro manžele a milence knihu “Ako zvládnuť partnerskú komunikáciu” od Nancy van Peltové. Národní týden manželství má letos v Česku motto “Šťastně až do smrti – není to jen pohádka?” a na Slovensku “On, ona – jednota v rozdielnosti”.

Více…

4. Únor 2015
radostná čísla (1)

Čalantika je název chudinského slumu v bangladéšské metropoli Dháce a také centra pro vzdělání a volný čas, které zřídila organizace ADRA s podporou českých a slovenských dárců v létě 2013. Poskytuje základní vzdělání místním dětem a podporuje je v tom, aby mohly začít chodit do běžné školy a své vzdělání úspěšně dokončit. Centrum vzdělává také jejich rodiče, usiluje o zlepšení životních i pracovních podmínek a je oporou celé místní komunitě. Více…

2. Únor 2015
logo-casd

České sdružení sborů Církve adventistů sedmého dne rozdělilo v roce 2015 z církevních restitucí částku ve výši 750 tisíc korun, a to na sociální projekty církve. Část finančních prostředků daňových poplatníků se tak tímto způsobem vrací společnosti. Na podzim 2014 zveřejnila církev výzvu na podání projektů. Na výzvu k podání žádostí o příspěvek zareagovaly dvě desítky oprávněných žadatelů – Sbory Církve adventistů sedmého dne Českého sdružení a zapsané spolky spolupracující se sbory. K posouzení bylo přijato 23 projektů se záměrem realizovat služby v hodnotě 9.866.332,- Kč. Celková výše požadovaných dotací byla 3.108.290,- Kč. Dotaci získalo 14 projektů.

Více…