<< >>

Základní dokument

Ústava církve, Církevní řád a výroční zprávy

Ústava Církve adventistů sedmého dne Tato ústava byla přijata konferencí Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne 25. dubna 1995 a registrována Minis­terstvem kultury České republiky 13. 2. 1996 pod č. j. 221/96. Změny ústavy byly přijaty konferencí Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne 11. května 2014. Církevní řád vydání 2016 Cirkevný poriadok, vydanie 2010

Stanoviska církve k různým problémům společnosti

Výzva k tzv. uprchlické krizi Stanovisko k chudobě a bezdomovectví Stanovisko ke kontrole početí Stanovisko k péči o stvoření Provozní principy adventistických zdravotnických zařízení Stanovisko k násilí v rodinách Stanovisko k domovu a rodině Stanovisko k užívání drog Biblická antropologie Stanovisko k homosexualitě Stanovisko k užívání chemikálií, zneužívání a závislosti Stanovisko k eutanasii Stanovisko ke svazkům mezi osobami stejného pohlaví Stanovisko ke hráčství Stanovisko k umělému přerušení těhotenství Stanovisko k nebezpečí klimatických změn Prohlášení k náboženské svobodě a menšinám Stanovisko k nemoci AIDS Stanovisko k obtěžování a násilí v rodinách Stanovisko k péči o stvoření Stanovisko k poslání církve Postoj k římským katolíkům Potvrzení manželství Stanovisko k prodeji útočných zbraní civilistům Stanovisko k náboženské svobodě, evangelizaci a proselytismu Stanovisko – uznání rodině Stanovisko k problematice sázek a hazardních her Stanovisko ke znepokojení ze sexuálního chování Stanovisko k zachovávání soboty Stanovisko k jevům vyplývajícím z prvků soutěživosti Usnesení o duchovní obnově a reformaci Usnesení k uzavírání církevních sňatků Stanovisko ke stavu životního prostředí Adventisté sedmého dne a postoj k hudbě Vztahy k ostatním křesťanským církvím a organizacím

Stanoviska církve v ČR a SR k problémům v církvi

Stanovisko k rozhodnutí GK církve k ordinaci žen do plné duchovenské služby

Statement of the Executive Committee of the Czecho-Slovakian Union Conference Regarding the GC SDA Decision on Women’s Ordination


 Sdílet článek na: