<< >>

foto: Mikuláš Pavlík
Mgr. Ing.Mikuláš Pavlík M.A.
mpavlik@casd.cz
Mikuláš Pavlík pochádza zo slovenského Prešova. Vyštudoval Stavebnú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, Teologický seminár cirkvi adventistov, Andrewsovu univerzitu v USA a v roku 2012 dokončil magisterské štúdium na Husitskej teologickej fakulte UK v Prahe. Bol kazateľom adventistických zborov v Banskej Štiavnici, Krupine a Zvolene, šéfredaktorom vydavateľstva Advent-Orion v Martine a pracoval ako preceptor a učiteľ na Teologickom seminári v Sázave. Od roku 2009 je členom výboru Generálnej konferencie. Je ženatý a je otcom troch detí.

Doterajšie miesta pôsobenia Banská Štiavnica Krupina Zvolen Martin Sázava predseda Česko-Slovenskej únie


 Sdílet článek na: