<< >>

Sobota 13. 5. byla obzvláště radostnou událostí pro naše bratry a sestry z Ukrajiny a dalších oblastí bývalého Sovětského svazu, kteří nalezli svůj domov v naší zemi. V Praze Kobylisích, nedaleko metra Ládví, byla otevřena modlitebna v objektu, který se podařilo zakoupit a citlivě zrekonstruovat.

Získání vlastní budovy bylo velkou touhou sboru, který se dvanáct let scházel v pronajatých prostorách evangelického kostela v Nuslích.

Společné modlitby, osobní účast na rekonstrukci a především velké finanční oběti členů sboru i přátel, mezi kterými nechyběly i dary v řádu statisíců korun, přinesly ovoce v podobě důstojného místa k bohoslužbám.

Počátky sboru rusky či ukrajinsky mluvících adventistů se rodily v devadesátých letech po rozpadu SSSR, kdy se menší skupina scházela na galerii sboru v Praze na Smíchově pod vedením bratra Kubečky. Později se skupina osamostatnila a utvořila vlastní sbor naší církve, jeho současným kazatelem je bratr Andriy Shamray.

Na slavnostní bohoslužbě sloužil kázáním Norbert Zens z Interevropské divize. Tématem jeho kázání byl dopis proroka Jeremjáše přesídlencům (Jr 29). Přítomni byli také zástupci unie církve adventistů – bratr Pavlík s manželkou, sdružení – bratři Vurst a Čák, bratr Velečuk z ukrajinské unie a další hosté, kteří vyjádřili poděkování Bohu za požehnání.

 

 

Bohatý program, který se skládal z projevů vděčnosti, oslavných písní a zkušeností byl zakončen slavnostním vysvěcením modlitebny a společným pohoštěním.

Nejbližším programem sboru, který dává důraz na osobní vztahy a evangelizaci, bude „Poučení z reformace“ na konci května pod vedením Daniela Dudy.

 

 

Přejeme sboru, aby se nadále duchovně i početně rozvíjel jako dosud, a aby v něm lidé nalézali Pána Boha a Spasitele Ježíše Krista.

šk


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 19. května 2017 Ze života sborů