<< >>

Ve čtvrtek 21. 3. 2019 odpoledne začala pracovní část konference Česko-Slovenské unie v Hotelu Petr Bezruč v Malenovicích. Sešlo se v něm 214 zástupců sborů a kazatelů, aby zvolili administrativu Česko-Slovenské unie a hledali řešení pro 21 bodů agendy, které mají projednat do nedělního poledne.

  
 
 

Konferenci zahájil předseda Interevropské divize Mario Brito zamyšlením:

Jaký je smysl konference? Co znamená, že jsme církev? Co se od nás očekává? Máme jako církev nějaký význam ve společnosti? Co pozitivního děláme pro společnost? Zajímáme někoho?

Ano, máme poslání. Žijeme ve světě, kde je čím dál větší napětí, ve světě, který se polarizuje.

Společnost je rozdělena na polovinu. Zdá se, jako bychom nebyli schopni se domluvit. Tento problém však proniká i do církve. I v naší teologii je mnoho proudů, mnoho důrazů.

Kam tedy směřujeme?

Historie se opakuje. Ježíš žil v době, která je v něčem podobná s tou naší. Tehdy jedno impérium ovládalo „celý svět“, bylo možné cestovat po celé Římské říši. A právě v této době sestoupil na svět Boží Syn. Křesťanskou církev Ježíš zakládá s několika málo lidmi. Kristus však přináší do světa nejzásadnější mírotvornou revoluci, která odpovídá na nejdůležitější otázky, které si lidé kladou.

Dnes se lidé s těmito důležitými otázkami potýkají také. Mají obavy, jaká bude budoucnost. Zdá se, že směřujeme ke krizi, přichází nejistota. A lidé hledají skutečné řešení. Čas od času se objeví nějaký malý vůdce s jednoduchým řešením složitých otázek. To však neexistuje.

My však máme naději. Je položena na dobrém základu. Konference unie se sešla proto, aby uvažovala o poslání církve.

Učedníky Ježíš pověřil, aby šířili dobrou zprávu o spasení celému světu. Neměli žádnou velkou strategii či plán. Ale modlili se. Společně. A Pán je přivedl k úspěchu. Proměnil je. Když rostli učedníci, tak rostla i církev. Duch svatý v nich přebýval. Následovníci Krista tak mohli spolupracovat s nebem. Šli tam, kde jim Bůh otevíral dveře, a nesli o něm poselství.

Duch svatý je přítomen i dnes. Chce nás proměňovat a zmocnit pro to, abychom nesli evangelium do celého světa.

 
 

Delegáti na začátku vyslechli zprávu předsedy Česko-Slovenské unie Mikuláše Pavlíka, statistickou zprávu tajemníka Petera Číka a ekonomické informace od hospodáře Marka Škrly. Poté zvolili výbor pro plány a programy, pro změnu ústavy, pro pověření a jmenovací výbor.

Zatímco jednal jmenovací výbor, delegáti si vyslechli zprávy za oddělení dětí a za Klub Pathfinder, dětskou sobotní školu, křesťanský domov, sobotní školu, kaplanskou službu a oddělení komunikace. Program konference končil ve 23:00 krátkým zamyšlením a modlitbami. Jmenovací výbor stále zasedal. Volba administrátorů bude probíhat v pátek dopoledne.


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 21. března 2019 Ze života církve