<< >>

Během pátečního zasedání konference byli zvoleni administrátoři a výbor Česko-Slovenské unie. Bylo probráno také několik bodů agendy.

 

Páteční jednací den byl zahájen písněmi a poselstvím z Bible, které přinesl Vít Vurst.

 
 

Konec všech věcí je blízko, a proto…

„Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to! Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh – tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen.“ (1Pt 4,7-11)

Apoštol Petr oznamuje, že konec je za dveřmi. Toto poselství spojuje s pohostinností.

Díky Ježíši zažíval Petr život plný naděje. Kristus je úhelným kamenem. Proto apoštol vyzývá čtenáře, aby veškerou pozornost zaměřovali na Krista.

Nejdůležitější je to, co pro nás dělá Ježíš. Když s ním žijeme, je to na nás poznat.

Petr se obrací na církev. Konec všeho je již blízko – to je horizont těch, kteří chodí s Kristem. Vyzývá nás: Věřte a buďte křesťanskými realisty. Určitě existují témata, která nás dokáží rozrušit. Sprintem není možné uběhnout maraton. Proto máme žít rozumně a máme se modlit. Bůh se naklonil k člověku v Ježíši Kristu a my se máme v modlitbě naklonit k Bohu.

Petr však také mluví o horlivé a obětavé lásce – lásce aktivní, natažené k člověku. Láska souvisí s odpuštěním. Láska boří bariéry a staví mosty.

Vše, co máme, je Božím darem a milostí. Vždyť v naší slabosti je Boží síla.  Dary máme rozmanité, stejně jako je rozmanitá Boží milost. Apoštol nás také vyzývá, abychom žili nadějí. A to je mottem letošních konferencí. Žít v naději znamená žít aktivní křesťanský život, který je každý den žitý jako vyznání víry.

 
 

Během dopoledne byli postupně zvoleni administrátoři Česko-Slovenské unie. Do pozice předsedy byl zvolen Mikuláš Pavlík, jako tajemník byl vybrán Peter Čík a hospodářem se stal Marek Škrla. Zároveň byl odsouhlasen i nový výbor unie. Kromě administrátorů Česko-Slovenské unie a předsedů sdružení se členy výboru unie za České sdružení stali Michal Balcar, Milan Malafa, Robert Heczko, Martina Exnerová, za Moravskoslezské sdružení Vlastimil Cichý, Jiří Sochor, Marek Klíma, Jaromír Juřínek, Vlastimil Fürst a za Slovenské sdružení Milenko Vučetic, Emil Bališ a Andrea Turzová.

 
 

Během pátečního dne bylo projednáno devět bodů agendy. Konkrétní rozhodnutí budou připravena jako samostatný článek, který bude vyvěšen během příštího týdne.

Sobotu delegáti přivítali bohoslužbou, na které chválili Boha písněmi a modlitbami, vyslechli si duchovní zamyšlení a společně tradičně zahájili sobotní den.


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 22. března 2019 Ze života církve