<< >>

Na pražských Olšanských hřbitovech se konal při příležitosti Dne českého vězeňství v pondělí 14.12.2015 vzpomínkový pietní akt u hrobu filozofa, pedagoga, teologa a především průkopníka a reformátora nových metod v napravování zločinců cestou jejich vzdělávání a mravní výchovy Františka Josefa Řezáče. Je považován za zakladatele moderního českého vězeňství. Prosazoval také pomoc propuštěným vězňům po odpykání trestu ze strany obcí, církve a podpůrných spolků na bázi dobrovolnictví. Právě tuto jeho úlohu zdůraznil na setkání předseda spolku dobrovolníků pomáhajících odsouzeným lidem Vězeňská duchovenská péče Pavel Zvolánek z církve adventistů. Vzpomínkový akt uváděl hlavní kaplan Vězeňské služby ČR Pavel Kočnar.

F. J. Řezáč zanechal svůj odkaz českému vězeňství ve své práci z roku l852 s názvem „Vězeňství v posávadních spůsobech svých s návrhem o zdárnějším trestání a polepšování zločinců“.Tato práce se stala významným zdrojem poučení a inspirace při zpracovávání nové koncepce českého vězeňství v roce l992, která byla významným krokem k překonání totalitní minulosti a návratu k domácím i evropským humanistickým tradicím ve vězeňství. Zločinnost považoval za společenské zlo, které je nutno překonávat šířením dobra. Za účinnou metodu k potírání zločinnosti prosazoval především prevenci. Kladl důraz na předcházení trestné činnosti v rámci rodinné, školní a církevní výchovy. Důležité výchovné metody v této oblasti jsou podle něho pracovní činnosti, mravní výchova a vzdělávání.

Spolek Vězeňská duchovenská péče převzal Řezáčův hrob do své péče, opravil ho a zušlechtil jeho bezprostřední okolí. Na opravu hrobu přispěli členové spolku, kaplani i zaměstnanci Vězeňské služby ČR, neziskové organizace a další anonymní dárci. „Vězeňská duchovenská péče věří, že dobrovolníci, kteří navštěvují věznice za účelem napravování zločinců šířením dobrem a přinášením jim dobré zprávy o milujícím a odpouštějícím Pánu Bohu, jsou naplňovatelé myšlenek tohoto velikána,“ řekl u hrobu Pavel Zvolánek, který zároveň připomněl, že tento návod na šťastný život neměl František Řezáč ze sebe, ale je od mnohem většího učitele, a to Ježíše Krista.

Pietního aktu se zúčastnila poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková, která zdůraznila humanistickou tradici českého vězeňství, Vězeňskou službu ČR reprezentoval náměstek generálního ředitele pro vzdělávání a odborné zacházení Pavel Horák, a význam Františka Josefa Řezáče připomněl vedoucí kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR Aleš Kýr. O počátcích a vzniku vězeňské duchovní služby a péče po roce 1989 krátce  promluvil evangelický farář, emeritní předseda spolku Bohdan Pivoňka. Účastníky pozdravila také Oldřiška Dvořáčková za správu Olšanských hřbitovů a poděkovala Vězeňské duchovenské péči za záchranu hrobu tak významného muže, jakým František Josef Řezáč byl. Místo upravili před začátkem odsouzení z pankrácké věznice, osobně se pietního aktu účastnil také ředitel této věznice Vladan Havránek, bývalá předsedkyně spolku Renata Balcarová a další hosté.

 

 


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 18. prosince 2015 Humanitární pomoc, Inspirace, Ze života církve, Život víry