<< >>

Každým rokem se Národní týden manželství nese v duchu motta: Dobré manželství není samozřejmost. Pro rok 2017 bylo zvoleno téma: Recept na dobré manželství. Ve dnech 13.–19. 2. 2017 chceme obrátit pozornost společnosti k manželství a k odvaze vytvářet dlouhodobá partnerství odhodlaná zvládat těžkosti, obnovovat vzájemné soužití, podporovat jeden druhého, růst a zrát. Cílem této iniciativy je vyjádřit podporu instituci, jejíž existence je dnes vážně ohrožena. Chceme v lidech znovu probudit naději, že dobré manželství je možné, připomenout, že stabilní láskyplné rodinné zázemí je nejlepším místem pro výchovu dětí.

Zapojte se proto i letos spolu s vaším sborem do této aktivity a přizvěte k ní i své spoluobčany. Inspiraci k tomu, co by se při této příležitosti dalo dělat, najdete na webových stránkách www.tydenmanzelstvi.cz. Jsou zde zdokumentovány předchozí ročníky, najdete tam přehled osobností a organizací, které tuto aktivitu podporují, nebude chybět ani poselství politiků k dané příležitosti. Postupně sem budou vkládány pozvánky, články a tiskové zprávy k nadcházejícímu ročníku.

Radomír Jonczy pro vás k této příležitosti připravuje přednášky modlitebního Týdne křesťanského domova s duchovní tematikou. V centru našeho zájmu bude Ježíš. Čeká nás uvažování o prostředí, které jej formovalo, i o tom, jaký byl jeho vztah k rodině, manželství, ženám a dětem. Přednášky budou zpracovány v tištěné i obrazové podobě. Potěší nás, když se nad jejich poselstvím spolu s manžely a rodinami svých sborů zamyslíte, případně k nim přizvete i své přátele a veřejnost. I taková aktivita může být jednou s forem využití Národního týdne manželství v prostředí, ve kterém žijete.

Petr Adame, koordinátor Národního týdne manželství

Radomír Jonczy, vedoucí oddělení Křesťanského domova

 

ntm_mtkd_foto

 

Zajímavé odkazy na videa a knihy, které se týkají manželství a rodiny:

Projekt rodina

Príbehy písané životom – Rozvody

 

Více si povídat, více milovat

Tajemství sexuální intimity

Čas tančit

Porušený slib

Ako zvládnuť partnerskú komunikáciu

Lásku dať, lásku brať


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 11. ledna 2017 Ze života církve