<< >>

Někteří z nás si možná ještě pamatují první unesená letadla. Teroristé nebo emocionálně nevyrovnaní lidé pašovali zbraně na paluby letadel a během letu přebírali kontrolu nad letadly, kladli si požadavky a vyhrožovali smrtí cestujících i posádky.

Pak přišlo září 2011, kdy letadla nebyla unesena kvůli penězům nebo výhrůžkám, ale aby jednoduše způsobila co největší ztrátu na životech i majetku.

Objevila se střelba na školách, v klubech, divadlech, sborech a koncertech.

A tak různí lidé navrhují jak realistická, tak nerealistická řešení.

Vítejte v naší nové realitě.

 

Vysvoboď nás od zlého

Zlo je přítomné všude kolem nás. Městské ulice a chodníky se někdy stávají ringy či bitevními poli, kde jsou chodci oběťmi a motorová vozidla jsou používána jako zbraně.

Často v těchto situacích chceme získat jednoduchá řešení a odpovědi. Je potřeba více zbraní na obranu – nebo zákaz zbraní. Všichni imigranti jsou potencionálními teroristy. Je to však neřešitelný problém, nejsou jednoduché odpovědi.

Posledních dva tisíce let zná křesťanství principy, které – pokud by byly zavedeny do praxe – by ze světa udělaly lepší místo. Zlaté pravidlo – Chovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám (Mt 7,12) – je dobrým začátkem. Žijeme ve společnosti, kde se rozevírají „nůžky“: ti se zbraněmi, ti bez zbraní; ti s penězi, ti ve finančním nedostatku; ti s přístupem ke vzdělání, ti bez něj; ti, kteří se zde narodili, a ti, kteří přišli z jiných zemí. Mnoho lidí – i křesťanů – si těžko dovede představit zoufalství a beznaděj, kterou prožívá velká část lidí ve společnosti.

Překvapivě velký počet lidí ve veřejných i soukromých sektorech je připraven využít tyto rozdíly k politickému prospěchu. Ale evangelium nás učí, že se na ostatní máme dívat stejnými „brýlemi“, kterými vidíme sami sebe. Ježíš řekl, že to, jak se chováme k ostatním, je barometrem toho, jak bychom se chovali k němu (Mt 25,31–46).

Naše nová realita nás nutí k větším bezpečnostním opatřením na veřejných místech. Nikdy bychom neměli dovolit zlu, aby nás přinutilo složit naše křesťanské „zbraně“: lásku, milost, naději a prosazování spravedlnosti pro všechny.

Zlo je skutečné. Nebezpečí je skutečné. Křesťanskou odpovědí však není princip „dostaňme je dřív, než oni dostanou nás“. Bůh nás povolává k tomu, abychom reprezentovali královské hodnoty beze strachu. Platí pro nás totiž zaslíbení zapsané v Ž 23,4 (SNC): „I kdybych musel jít setmělým údolím smrti, budeš mi, Bože, nablízku, provedeš mne, a proto se nebojím zlého.“

Steven Chavez (adventistreview.org)


 Sdílet článek na:
AIS 30. července 2018 Nezařazené