<< >>

V dubnu 2018 došlo ke změně v oddělení služby žen v Interevropské divizi. Do zaslouženého důchodu odchází Denisa Hochstrasserová. Oddělení nově povede Dagmar Dornová.

Denisa Hochstrasserová vedla oddělení služby žen jak ve Švýcarsku, tak v Interevropské divizi řadu let. Byla obrovským zdrojem nadšení, motivace, lásky a vstřícnosti. Nyní ale odchází do důchodu. Zaslouží si svůj volnější čas prožít s manželem, dětmi, vnoučaty. I nadále zůstává aktivní členkou oddělení služby žen ve svém mateřském sboru, slouží také dobrou radou a oporou své nástupkyni.

Oddělení služby žen od dubna 2018 vede Dagmar Dorn – vystudovaná zdravotní sestra se specializací na porodnictví. Sestra Dagmar také řadu let pracovala pro oddělení služby žen ve Švýcarsku. Pravidelně se zúčastňovala i dobrovolnických misí po celém světě. Má bohaté zkušenosti v práci se ženami v různých sociálních skupinách, na různých kontinentech a v různých zemích.

Heather-Dawn Smallová, vedoucí oddělení služby žen při Generální konferenci, při své dubnové návštěvě Rakouska přivítala Dagmar Dornovou v její nové služebnosti a popřála jí i celému týmu Boží vedení a mnoho motivujících setkání se ženami po celé Evropě.

Na Konferenci žen v Moravskoslezském sdružení v březnu 2018 jsme měly možnost obě sestry přivítat a stát se tak svědky tzv. předávání štafety. Byl to pro všechny zúčastněné ženy velmi silný zážitek, a když se sestra Denise modlila u studny za všechny ženy a především také za Dagmar, cítily jsme dotek Božího Ducha. Jedna z účastnic konference to shrnula: „Nebylo to jen Boží požehnání, ale přímo lázeň Boží lásky“.

Jsme velmi poctěné, že jsme tento okamžik mohly na konferenci prožívat společně. Denise nám všem bude chybět, ale věřím, že Dagmar vyplní její místo a její srdečný pohled na svět a lidi v něm nám bude motivací, povzbuzením a požehnáním.

Bůh Tě žehnej a provázej milá Dagmar.

Iveta Halešová, oddělení služby žen v Česko-Slovenské unii

 

 

Související články:

Necessary na cestách


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 18. května 2018 Církev ve světě