<< >>

V sobotu 18. listopadu byl během slavnostní bohoslužby v modlitebně sboru Mohelnice ordinován kazatel Karel Strouhal.

V druhé části dopolední bohoslužby byl za přítomnosti vedoucích představitelů církve a dalších ordinovaných kazatelů bratr Karel Strouhal modlitbou a vzkládáním rukou oddělen k plné kazatelské službě. V závěrečném proslovu pak nově ordinovaný kazatel vyjádřil vděčnost Bohu za kazatelské povolání, rodičům za křesťanskou výchovu, manželce za velkou oporu a svým sborům, že ho přijímají takového jaký je. Na otázku proč je kazatelem, odpověděl bratr Strouhal jednoduše: „Pro smysluplnost této služby a její přesah do věčnosti“.

Karel Strouhal pochází z kazatelské rodiny. Nejprve působil jako kazatel v nástupní praxi ve sboru Olomouc a v projektu INRI road. Od roku 2015 je odpovědným kazatelem sborů Zábřeh, Mohelnice a Šternberk.

Bratrovi Strouhalovi i jeho rodině přejeme Boží vedení a zmocnění v kazatelském povolání a také radost z této služby.

Daniel Dobeš, tajemník Moravskoslezského sdružení

 

 


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 11. prosince 2017 Ze života sborů