<< >>

Ve sboru církve adventistů v Karlových Varech byl na slavnostní bohoslužbě 26. listopadu ordinován k plné kazatelské službě Martin Lindtner, kazatel sborů v Karlových Varech, Sokolově a Chebu.

Ordinace k plné kazatelské službě je významnou událostí v životě kazatele, jeho rodiny, sborů, ale i sdružení a unie Církve adventistů sedmého dne. Ordinací dává církev jasně najevo, že rozpoznala u daného člověka obdarování ke kazatelské službě v celé její šíři. Ordinace kazatele neznamená, že dotyčný kazatel, kterého se týká, je dokonalý. Ordinace zdůrazňuje, že kazatelství chápe jako své poslání, povolání od Boha a církve, jako svoji službu Bohu a lidem.

 

ordinace_lindtner_2

 

Martin Lindtner se narodil v Kyjově, své dětství prožil v Bratislavě, dospívání ve Veselí nad Moravou. Po maturitě se stěhuje se svými rodiči a sestrou do Brna. Bylo to poměrně důležité stěhování, protože na jedné mládežnické bohoslužbě v Brně Martin potkal svoji budoucí manželku Míšu, která tam tehdy studovala. Martin vystudoval brněnskou konzervatoř – obor klasická kytara – a dále pokračoval ve stejném oboru na Janáčkově akademii múzických umění.

Na Martinovo životní směřování měly velký vliv prázdninové týdny, které trávil na akcích se Stanem Bielikem, kdy společně s mladými lidmi pomáhali odstraňovat následky přírodních katastrof všeho druhu – povodně, vichřice,…  Po návratech z těchto akcí se v Martinovi probouzela touha prožít smysluplný život naplněný službou.

Ve svých 22 letech se Martin rozhodl pro křest.

 

ordinace_lindtner_4

 

Díky své budoucí ženě Míše zažil Martin jednu dobrovolnou konzultaci na dálkovém Teologickém semináři – a i když měl jiné plány a o semináři své mínění, zůstal a vystudoval ho.

Martin byl aktivní v církvi ještě dříve, než se stal kazatelem – byl dobrovolníkem křesťanské organizace INRI road a vedoucím sboru v Brně na Střední.

V roce 2011 Martin spolu se svojí ženou nastupuje jako kazatel v nástupní praxi k Liborovi Škrlovi na sbory Brno Olomoucká, Vyškov a skupinu Slavkov u Brna. Od roku 2013 má na starost sbory Karlovy Vary, Sokolov a Cheb.

Při představování Martina Lindtnera citoval předseda Českého sdružení Vít Vurst text e-mailu, který od něj obdržel: „Povolání ke kazatelské práci je pro mne cesta za Božím hlasem do neznáma, cesta, kdy se člověk stává tím, kým má být – sám sebou, ale i požehnáním pro své okolí“.


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 2. prosince 2016 Ze života sborů