<< >>

(Veselí nad Moravou)
V sobotu 1.2., při slavnostní bohoslužbě, která se vzhledem k množství přítomných konala ve velkém sále Turistického informačního centra ve Veselí nad Moravou, byl ordinován (vysvěcen) ke kazatelské službě kazatel Marek Harastej. Působil nejprve jako studentský kazatel a evangelista v Brně, kde s podporou studentů vytvořil studentský projekt INRI road. Od roku 2012 je odpovědným kazatelem sborů Veselí nad Moravou a Kyjov. Nadále působí jako koordinátor projektu INRI road.

Sestry a bratři místního sboru z Veselí se zhostili organizace celé bohoslužby na výbornou. Ať už šlo o prostředí sálu, hudební příspěvky, občerstvení a podobně, vše bylo prodchnuto slavnostní atmosférou a srdečností.

V odpolední části bohoslužby, za přítomnosti vedoucích představitelů církve a dalších ordinovaných kazatelů, byl modlitbou a vkládáním rukou Marek Harastej oddělen k plné kazatelské službě. V závěrečném proslovu pak nově ordinovaný kazatel poděkoval své manželce, rodičům, blízkým, členům svých sborů i církvi a vyjádřil vděčnost Bohu za povolání ke kazatelské službě.


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 7. února 2014 Ze života církve