<< >>

V zbore cirkvi adventistov v Košiciach na Tajovského ulici bol na slávnostnej bohoslužbe 14. januára ordinovaný k plnej kazateľskej službe Rastislav Lacika, kazateľ zborov v Košiciach na Tajovského ulici, na Hlavnej ulici, v Poproči a v Čakanovciach, ktorý svoju službu vykonáva po boku svojho ordinovaného kolegu, Olivera Popoviča.

Ordinácia k plnej kazateľskej službe je významnou udalosťou v živote kazateľa, jeho rodiny, zborov, Slovenského združenia i Česko-Slovenskej únie cirkvi adventistov. Ordináciou dáva cirkev jasne najavo, že rozpoznala u daného človeka obdarovanie ku kazateľskej službe v celej jej šírke. Ordinácia kazateľa neznamená, že dotyčný kazateľ, ktorého sa týka, je dokonalý. Ordinácia zdôrazňuje, že kazateľstvo chápe ako svoje poslanie, povolanie od Boha a cirkvi, ako svoju službu Bohu a ľuďom.

Rastislav Lacika sa narodil v Topoľčanoch, kde prežil svoje detstvo i dospievanie. V roku 1991 sa rozhodol pre krst. Od mladosti bol aktívnym členom cirkvi. Pracoval ako knižný evanjelista, bol vedúcim mládeže a neskôr vedúcim sobotnej školy. Zvláštne naplnenie nachádza v práci s deťmi v klube Pathfinder. Má rád tímovú prácu.

 

lacika_1

 

Od roku 1994 do roku 1998 absolvoval denné štúdium na Teologickom seminári v Sázave. K rozhodnutiu študovať na seminári dospel po príhovore kazateľa Daniela Dudu, ktorý mal počas svojej ordinácie. Oslovil ho text z Iz 6,8: „Potom som počul hlas Pánov, ktorý hovoril: ‚Koho pošlem, a kto nám pôjde?‘ Vtedy som povedal: ‚Hľa, tu som, pošli mňa‘“. V októbri roku 1999 sa oženil s Gabrielou Turcerovou. Od mája 2000 do októbra 2001 znova pracoval ako knižný evanjelista, keďže Slovenské združenie malo v tom období dostatok kazateľov. V júni 2004 s manželkou odišli do Veľkej Británie, kde žili päť rokov. Počas pobytu v Anglicku navštevovali adventistický univerzitný zbor Newbold Church, kde sa stali členmi menšej skupinky. Neskôr v ich dome viedli slovensko-českú skupinku. Naskytla sa im nádherná príležitosť študovať Bibliu s troma Slovenkami žijúcimi v Anglicku a byť svedkom ich krstu. To ho znova nadchlo pre kazateľskú službu, v ktorej videl zmysel. Rozhodol sa ešte raz požiadať o miesto kazateľa. V septembri 2009 nastúpil ako kazateľ v nástupnej praxi na zbory Rožňava, Revúca a Markuška pod vedením kazateľa Stanislava Bielika. V lete 2013 sa Lacikovci presťahovali do Košíc. Tu dva roky pracoval pod vedením ordinovaného kazateľa Stanislava Byrtusa a od roku 2015 pracuje na týchto zboroch po boku Olivera Popoviča.

Vo svojom voľnom čase sa najradšej venuje svojim dvom synom Benjamínovi a Adamovi. Medzi jeho záľuby patria prechádzky v prírode, šport, beh, čítanie a počúvanie vážnej hudby.

 

lacika_2

 

Predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi adventistov Mikuláš Pavlík vo svojej kázni poukázal na základe biblického textu z 2K 12,1–11 na to, že Božia moc sa dokonáva v našich slabostiach. Božia milosť je pre každého z nás dostačujúca. Z jeho milosti sme čím sme.

Ordinovaný kazateľ Rastislav Lacika vo svojom príhovore vyjadril túžbu vo svojej kazateľskej službe naplňovať slová apoštola Pavla v 1K 13,1–8 o láske „agapé“. Túži po tom, aby jedinou motiváciou pre jeho službu Bohu i ľuďom bola Božia láska.

Predseda Slovenského združenia Bohumil Kern sa vo svojej kázni odrazil od posolstva Mt 24,45–51 a celej 25. kapitoly. Zdôraznil kvality verných učeníkov. Nie sme tu preto, aby sme slúžili a žili sami pre seba. Ježiš nás vyzýva, aby sme slúžili a žili pre druhých.

(www.casd.sk)


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 18. ledna 2017 Ze života církve