<< >>

Adventistický teologický institut otevírá v roce 2020 další ročník kombinovaného studia. Přijímací zkoušky proběhnou 24. a 25.5.2020 v Brně. Vše potřebné se dozvíte níže nebo na stránkách ATI.

 

Pro Adventistický teologický institut jsme si na PF 2020 zvolili verš z Iz 6,8 (Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ I řekl jsem: „Hle, zde jsem, pošli mne!“). Verš vyjadřuje naše hledání, které prožíváme v souvislosti s otevřením nového ročníku studia adventistické teologie.

 

Kdo půjde? Kdo se přihlásí? Nevíme. Ellen Whiteová mluví o kazatelské práci jako o „vznešeném povolání“. Nevím, jestli je tak dnes ještě vnímáno. Snad dříve představovalo určitou prestiž, ale tato doba je již nenávratně pryč. Finanční ohodnocení patří k podprůměru a jedná se o práci, která v dnešní době rozvrácených vztahů sebou nutně nese hodně stresu. Proč by měl mladý člověk odpovědět na položenou otázku „Hle, zde jsem, pošli mne!“? Stejně jako v době Izajáše ani dnes se domnívám, že není jiná smysluplná odpověď než Boží povolání. Protože Bůh Izajáše povolal, protože jeho se zeptal, proto Izajáš odpovídá „já se hlásím“. A stejně tak věřím, že Bůh hledá i dnes. Adventistický teologický institut si nenárokuje roli být Božím hlasem. Jsme školou, která se ze všech svých sil snaží své studenty pro tuto roli připravit. Pokud někdo z vás, ať muž nebo žena, ať člověk který je studijní typ nebo člověk, který se spíše cítí jako praktik, ať mladý nebo již zkušený, pokud někdo z vás slyšíte Boží volání, tak vás zveme ke studiu na ATI.

 

Nejsme klasickou školou, ale společenství bratří a sester, učitelů a studentů, kteří chtějí společně růst a stávat se Božími služebníky v tomto světe, který tak intenzivně potřebuje Boží poselství. Naším cílem je pomoci každému studentovi získat potřebné znalosti a vystudovat.

 

Lidem, kteří o studiu uvažují, nabízíme informace na našich internetových stránkách (www.ati.casd.cz) a další informace vám jistě dá i váš místní kazatel. Případně můžete volat nebo psát na kontakty uvedené na našich stránkách. Zájemcům o studium dáváme také možnost přijet na naši konzultaci a osobně se seznámit se způsobem studia i si vyzkoušet zajít na některou z přednášek. Pro ty, kteří o studium mají zájem, jsme připravili víkend, kde se mohou připravit na přijímací zkoušky.

 

Věříme, že si i v dnešní době Pán Bůh povolává své služebníky a srdečně je zveme ke studiu na Adventistickém teologickém institutu.

 

Marek Harastej

 
 

 Sdílet článek na:
redakce - AIS 17. února 2020 Ze života církve