<< >>
31. ledna 2017

Křest Duchem svatým je otázka často diskutovaná. Co to tedy křest Duchem je a jak se projevuje v životě křesťana? Je ten, kdo je pokřtěn vodou, automaticky pokřtěn i Duchem svatým? Apoštol Pavel napsal, že Ducha svatého je možné přijmout skrze víru. Co to znamená a jak se to dělá?

Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 4. 2.

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Jiřím Tomáškem. K dispozici jsou také materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

https://www.youtube.com/watch?v=OBxjrYjiXdM
30. ledna 2017

Z historie Církve adventistů sedmého dne

Na štědrý den roku 1901 Jacob Nelson Anderson vedl první tři adventistické misionáře do Číny. Se svou manželkou a čtyřletým synem opustili svůj domov ve Wisconsinu a vlakem odcestovali do San Franciska. Zde se nalodili na parník, který mířil do Hongkongu. Misionáři cestovali na nejlacinější palubě, kde bylo mnoho lidí a různého nákladu. Když se rozdávalo jídlo nevalné kvality, tak se ti silní tlačili a předbíhali slabší. Dvě stě až čtyři sta lidí spalo v jedné místnosti, soukromí bylo neznámým pojmem, veřejné toalety se často rovnaly nočníkům a mísám. Hygienické podmínky občas vedly k vážným zdravotním problémům a někdy i k smrti cestujících. Cesta trvala minimálně tři týdny.

Více…

29. ledna 2017

Za přítomnosti sedmnácti zakládajících členů, zástupců ostravských sborů, hostů a vedení Moravskoslezského sdružení byl v sobotu 21. ledna při slavnostní bohoslužbě založen sbor Ostrava – Restart. Jde o šestý ostravský sbor. Od založení v roce 2008 byl nedílnou součástí skupiny Restart současný kazatel Radim Toman.

Více…

28. ledna 2017

Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký je význam toho, že se necháte pokřtít vodou? Tím se přece hříchů nezbavíte! Ježíš Kristus jako Beránek Boží za nás zemřel, aby nám byly všechny hříchy odpuštěny a my vyznáváme tuto potřebu právě symbolickým ponořením do vody, kdy přiznáváme naši hříšnost.

Čtvrtý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Beránek Boží“.

 

https://www.youtube.com/watch?v=w2b-hMjjwkQ

(Anglická verze se slovenskými titulky.)

27. ledna 2017

27. leden byl vyhlášen OSN jako Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Před dvaasedmdesáti lety vojska Rudé armády osvobodila Osvětim. Tento den má připomínat vyvraždění přibližně šesti milionů židovských obětí, dvou milionů Romů, čtvrt milionu mentálně nebo fyzicky handicapovaných osob a utrpení milionů dalších nevinných obětí v době holocaustu za druhé světové války.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Avtzra6cw3k
27. ledna 2017

Vítězslav Chán je několika způsoby spojen s novým komentářem ke knize Zjevení, který společně připravoval Adventistický teologický institut a nakladatelství Advent-Orion. Předně byl odpovědným redaktorem knihy. Bude ji však používat i jako skriptum v předmětu Zjevení Janovo, který vyučuje na Adventistickém teologickém institutu. V roce 2016 také tlumočil přednášky Ranka Stefanovice, autora komentáře, který byl hostem na studijním týdnu studentské organizace INRIroad. Položili jsme mu proto několik otázek.

Více…

26. ledna 2017

V minulém roce na jaře jsme jako Psychosociální intervenční tým na Evangelické teologické fakultě pořádali seminář s názvem Návraty z hranic. Několik mladých mužů vyprávělo o tom, jak organizovali pomoc uprchlíkům na srbsko-chorvatské a později makedonsko-řecké hranici. Po asi dvou týdnech pomáhání se vrátili do Čech. A doslova říkali: „Vrátili jsme se, ale chtěli jsme tam jet okamžitě zpátky. Zažíváme pocit, že tam musíme, že nás tam potřebují…“ Vůbec nedokázali přepnout do jejich obvyklého způsobu fungování. Myšlenkami byli stále s uprchlíky na hraničních přechodech. Přestože jim začínal semestr, odjeli zpět na hranice. Touha pomáhat byla tak silná, že obětovali školu a odjeli tam ještě dvakrát na řadu týdnů.

Přemýšlel jsem, kde se tato nutkavá potřeba pomáhat bere? A je vůbec zdravá, nutná a žádoucí?

Více…

25. ledna 2017

Adventistický teologický institut připravil ve spolupráci s nakladatelstvím Advent-Orion komentář s názvem „Zjevení Janovo: Průvodcem knihou Zjevení“. Autorem je Ranko Stefanovic.

Více…

24. ledna 2017

V sobotu 28. 1. se bude v rámci první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o Duchu svatém. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Je Duch svatý osoba? Tedy samostatně uvažující bytost Trojice? A nebo je Duch svatý vliv, určitá síla vycházející od Boha Otce – jak tvrdí jedna skupina věřících? A co to znamená, že Boží Duch je Přímluvce? Za koho se přimlouvá? Co může udělat člověk, aby Ducha svatého více poznal?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Jiřím Tomáškem. K dispozici jsou materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

23. ledna 2017

Možná i vy někdy váháte, jak za sebou správně časově uspořádat biblické příběhy. Co se stalo dřív, příběh krásné Ester, nebo silného Samsona? Pro usnadnění základní orientace v časové posloupnosti příběhů vydalo nakladatelství Advent-Orion Praha Biblickou časovou osu, ve slovenštině Biblickou časovou os. Tuto pomůcku je možné použít pro práci v dětských kolektivech (dětské sobotní školky, Kluby Pathfinder,…), ale také třeba pro trávení zajímavého času rodičů s dětmi nad biblickými příběhy.

Více…