<< >>
18. října 2016

S možným nástupem ihned se lze ucházet o pracovní místa

v humanitární organizaci ADRA na pozici:

  • koordinátora komunikace s dárci
  • manažera fundraisingu
  • personalisty

Více…

18. října 2016

Jubilejní setkání při příležitosti 20. výročí vzniku Klubů zdraví pro vedoucí, aktivisty, spolupracovníky a sympatizanty Klubů zdraví – ať už bývalé, současné anebo budoucí – se uskuteční ve dnech 18.–20. listopadu 2016 v Ostravě.

Spolek Život a zdraví provozuje síť Klubů zdraví po celé České republice, kde se zájemci z řad široké veřejnosti mohou zúčastnit různých typů programů.

Více…

17. října 2016

V sobotu 22. 10. se bude v rámci první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o tématu utrpení ve starozákonní knize Jób. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na otázky: Stávají se zlé věci jen zlým lidem? Proč to Jóbovi přátelé takto viděli? Jak reagovat na odsouzení mnoha lidí, kteří tvrdí, že kdyby byl Bůh, tak nebude tolik utrpení? A je opravdu Bůh Bohem lásky?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s učitelem Starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři církve adventistů doc. Jiřím Benešem.

K dispozici jsou materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

14. října 2016

Dvaatřicátý ročník křesťanské mládežnické akce Mírák se bude konat v termínu 21.–22. října 2016 v prostorách auly Vysoké školy báňské v Ostravě-Porubě. Hlavní téma, které bude provázet tyto dva dny, nese název NIC.

Veškeré informace je možné najít na  www.facebook.com/mirakcz.

 

 

14. října 2016

Ve středu 12. 10. 2016 převzal ředitel humanitární organizaca ADRA Česká republika Ing. Radomír Špinka při slavnostním ceremoniálu v Bruselu významné ocenění občanské angažovanosti – Cenu evropského občana. CIVI EUROPAEO PRAEMIUM udělil české pobočce Evropský parlament za rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc desítkám tisíc lidí v nouzi.

Více…

14. října 2016

Tento rok bude Múzička (dětská hudebně dramatická soutěž) na Moravě a Slezsku trochu jiná. Nepůjde v ní hlavně o soutěžení, ale o chválení Pána Boha. Přesto je pro všechny děti, které se programu zúčastní, připravena malá odměna.

Múzička začne v sobotu 5. 11. dětskou bohoslužbou v Olomouci, pokračovat bude odpolední částí, která bude plná zpěvu, hudby, recitací, připravena bude také výtvarná dílna a zajímavá videa. V neděli dopoledne proběhne florbalový turnaj, který organizuje oddíl Klubu Pathfinder v Olomouci.

Více…

12. října 2016

V sobotu 15. 10. si sbory na celém světě v rámci tzv. „tematických sobot“ mohou připomenout zakladatele a průkopníky církve adventistů, zvláště pak život a dílo Ellen Whiteové.

Internetová televize HopeTV připravila krátké ohlédnutí za vznikem Církve adventistů sedmého dne.

 

Více…

11. října 2016

Země, která byla v roce 2010 zasažena ničivým zemětřesením, znovu čelí humanitární krizi. Hurikán Matthew, který ostrov zpustošil minulý týden, ovlivnil životy více než 2 milionů lidí, z toho téměř 1,5 milionů nyní nutně potřebuje pomoc.

  • Veřejná sbírka: č. účtu 66888866/0300, v. s. 378
  • DMS ve tvaru DMS ADRA na tel. č. 87 777

Více…

11. října 2016

Jakou úlohu v knize Jób hraje jeho žena? Není Jóbova odpověď trochu necitlivá? Jaké poučení ze situace Jóba si můžeme vzít do našich životů? Co to znamená být bezúhonný a přímý? Je to reálné ještě dnes? A co je pro život věřícího člověka horší – komfort a pohodlí, nebo nátlak?

Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 15. 10.

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s učitelem Starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři církve adventistů doc. Jiřím Benešem. K dispozici jsou také materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

 

10. října 2016

Kaplani Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne se sešli ve čtvrtek 6. října v ústecké Masarykově nemocnici na jednodenním semináři. Dva nemocniční kaplani této nemocnice – Zbyšek Jonczy a jeho syn Roman – představili ostatním přítomným svoji práci. Více…