<< >>
20. března 2018

Unijní kongres mládeže, který nese název „OKROK“, se uskuteční od 5. do 12. 8. 2018 v Soběšíně. Kongres mládeže je časem, kdy se mladí lidé mohou intenzivně orientovat na Boha a jsou povzbuzováni, aby s mím prohlubovali vztah a zapojili se do jeho služby. Organizátoři si přejí a věří, že společně s účastníky prožijí obohacující chvíle a budou (si) zase „o krok“ blíž.

Informace a registrace jsou na webové stránce okrok.cz, aktuality na facebookovém profilu.

Více…

19. března 2018

V sobotu 24. 3. budou v první části bohoslužeb v rámci veřejných debat nad Biblí ve sborech církve adventistů hledány odpovědi na různé otázky. Když je napsáno „miluj Hospodina“, co si pod tím „miluj“ máme představit? My víme, co to je milovat člověka, kterého vidíme. Ale jak máme milovat Boha, kterého nikdo z nás neviděl? Jak to milování neviditelného má vypadat? A když jsme vyzýváni, že milovat máme z celého srdce, celou duší a celou myslí, jak se to dělá? A jaké důležité návyky bychom si měli přivlastnit?
Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teoložkou Soňou Sílovou.

Více…

16. března 2018
https://youtu.be/yvhdIrSFKq0
15. března 2018

V Ostravě je kromě sídla Moravskoslezského sdružení církve adventistů, šesti sborů, pravidelných Atmosfér a Worshipů či Family Gospelu také ostravská INRIroad. Je sice jiná, než ostatní INRI v jiných městech – ale to vlastně platí o každé INRI. Unikátnost je základní a potřebnou vlastností projektů, které sice mají jednotný koncept, ale jejich realizace je přizpůsobená podmínkám daného města. Jaké specifické podmínky přináší Ostrava?

Více…

14. března 2018

Křesťanská škola Elijáš otevírá od následujícího školního roku 2018/2019 novou střední školu – Křesťanské lyceum Elijáš. Studijní obor se nazývá Kombinované lyceum a nabízí úplné střední odborné vzdělání s maturitou. Jedná se o čtyřleté denní studium s humanitním a přírodovědným odborným zaměřením, do něhož budou studenti přijímáni na základě jednotné přijímací zkoušky vyhlášené MŠMT.

Více…

12. března 2018

Od soboty 17. 3. do soboty 24. 3. bude probíhat modlitební týden pro mládež. V češtině i slovenštině jsou připraveny materiály, které mají název „Převezmi vedení“. Mladí lidé se budou zamýšlet nad příbehy biblický postav pro mladé Boží vůdce. K začátku modlitebního týdne je v Praze organizována mládežnická akce „Anděl“.

Více…

9. března 2018
https://youtu.be/gaTS6jiKT9Y

Adventistický teologický institut spustil přihlašování do dalšího ročníku bakalářského kombinovaného studia teologie. Přihlášky je možné podávat do 22. 5. 2018, přijímací zkoušky budou probíhat 10. 6. 2018 v Brně.

Další informace pro zájemce.

8. března 2018

Církev adventistů uzavřela v roce 2011 se společností T-Mobile CZ smlouvu na výhodné tarify pro mobilní volání a data. Postupně se skupina volajících rozrostla. Církev však nadále nemůže provozovat systém v této podobě, proto byly připraveny změny, která odpovídají současným požadavkům platných norem v České republice.

Pro církev adventistů končí 3. 4. 2018 smlouva o komunikačních službách s T-mobile. Zaměstnanci církve adventistů přechází pod novou rámcovou smlouvu s O2. Pro členy církve je připraven nový program O2 Family pro členy církve adventistů. V rámci těchto nových mobilních služeb si všichni uživatelé mobilních služeb v obou skupinách budou moci mezi sebou volat zdarma (tedy např. člen skupiny O2 Family pro církev adventistů může zdarma volat v celé této skupině a také se všemi členy skupiny zaměstnanců církve a jejich institucí).

Další aktuální informace najdete vždy na webu: www.casd.cz/mobilni-telefony.

Všichni uživatelé ve skupině O2 Family pro členy církve adventistů mají k dispozici bezplatnou zákaznickou linku O2 Family: 800 188 198.

Každý člen církve, kdo by měl o tento výhodný program zájem, se k němu může připojit.

7. března 2018

Časopis Za obzorem: www.zaobzoremlive.cz/casopis

Časopis Znamení doby (archiv od roku 1968): http://znamenidoby.advent-orion.cz

Různé materiály („skladiště elektronických materiálů“): http://www.advent-orion.cz/edokumenty

6. března 2018

Je hlavou církve opravdu Kristus? Nebo jsou církve vedeny lidmi, kteří se Boha na jeho vůli ani nemusí ptát? Pokud je hlavou církve Kristus, jak taková církev vypadá? O Ježíši je řečeno, že je „prvorozený z mrtvých“. Ale my víme, že dříve než Kristus byl vzkříšen například Mojžíš. Jak tomu máme rozumět? A je křesťanství netolerantní vírou, která tvrdí, že Ježíš je jediná cesta k záchraně?
Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 10. 3. Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teoložkou Soňou Sílovou.

Více…