<< >>
24. května 2018

Ve středu 13. června uplyne 50 let od první veřejné bohoslužby adventistů v Sokolově. Minulí, současní i budoucí členové a přátelé sboru si toto jubileum připomenou při slavnostní bohoslužbě v sobotu 9. června.

Více…

22. května 2018

Sociální sítě jsou možná nejlepší způsob, je možné sdílet evangelium a tak naplňovat „velké pověření“, které nám dal Ježíš.

Více…

21. května 2018

V sobotu 20. října 2018 se uskuteční „Setkání Karlovaráků“ a slavnostní vzpomínková bohoslužba k třicetiletému výročí otevření modlitebny.

Více…

18. května 2018

V dubnu 2018 došlo ke změně v oddělení služby žen v Interevropské divizi. Do zaslouženého důchodu odchází Denisa Hochstrasserová. Oddělení nově povede Dagmar Dornová.

Více…

16. května 2018
https://youtu.be/Pu1svodoP3g

(Všechny díly seriálu „Důkaz o Bohu 2: Ježíš Kristus“)

15. května 2018

Jak je z informací o výročích sborů i z historie naší církve patrné, vstoupili jsme na několika místech naší země do období neuvěřitelných trojciferných jubileí. Také my bychom se chtěli podělit a současně pozvat všechny spřízněné osoby na radostnou jubilejní událost, jež se dotýká našeho sboru v Krnově, který v letošním roce slaví 101 let své existence.

Více…

14. května 2018

V pátek 25. 5. bude od 15:00 probíhat v Domově pro seniory Efata den otevřených dveří. Zde bude možné získat všechny informace o provozu a prohlédnout si zařízení. Od 15:30 pak bude mít představení Dětský folklorní soubor Doubravjánek. Domov pro seniory Efata se nachází v Tyršově ulici ve Zlíně.

Více…

11. května 2018
https://youtu.be/jfqMQCUD6x4
10. května 2018

Pomalu se blíží datum 25. května 2018, kdy nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), které bude platit jednotně v celé Evropské unii.

Toto nařízení se dotýká všech firem, organizací, všech právnických osob, a tedy i naší církve a jejích institucí. Lidé jsou stále více atakováni různými zprávami o této problematice. Některé uklidňují informacemi, že se to netýká toho či onoho, jiné sdělují, jak velké likvidační sankce čekají ty, kteří se s tímto nařízením dostanou do rozporu.

Jaký lze tedy očekávat reálný dopad GDPR (General Data Protection Regulation) na život naší církve?

Více…

7. května 2018

Osobní vyznání, proč – po všech hledáních a složitých peripetiích života – věřím v existenci a pravdivost Boha, Ježíše Krista, a pravdivost Bible.

Více…